7 sep. 2010

rupebas morgonkoll - 7 september

84 procent av världens befolkning anser att religionen är en viktig del i det dagliga livet
En internationell Gallup-undersökning visar att religionen är en viktigt del för de flesta människor på jorden. Undersökningen omfattar 114 länder.
I USA är religionen viktig för 65 procent av befolkningen. De länder där man uppger att religionen har minst betydelse är Estland (16 procent) och i Sverige (17 procent). Dagen

Ny generations Joakim Lundqvist tillbakavisar politikernas kritik av skolrörelsen
"Att socialdemokraten Olle Burell kallade Ny generation för ”suspekt rörelse” under debatten menar Joakim Lundqvist är patetiskt.

– Med tanke på att vi har 12 000 medlemmar från alla kyrkfamiljer i Sverige, så måste det snarare vara kristendomen som sådan han menar är suspekt, och kanske det faktum att folk vill uttrycka sin tro på olika sätt. Att göra det är en grundläggande rättighet som befästs i Regeringsformen, FN:s deklaration av Mäns­kliga Rättigheter och Barnkonventionen, och har folkvalda politiker problem med detta kanske vårt samhälle inte är så demokratiskt och tolerant som vi ofta berömmer oss över att vara, säger Joakim Lundqvist och påminner om att det inte var så längesen som Olle Burells eget ungdomsförbund SSU fick betala tillbaka sitt statsbidrag på grund av att man hade fuskat med medlemsregistret." 
Världen i dag

Inga kommentarer: