10 feb. 2024

Inför söndagen. Tema: KÄRLEKENS VÄG

 

FRÅN GAMLA TESTAMENTET
Jes 52:13-15

 • 13 Se, min tjänare ska handla vist.
 • Han ska bli hög och upphöjd,
 • mycket hög.
 • 14 Liksom många häpnade över dig,
 • så ska hans utseende
 • fördärvas mer än människors
 • och hans gestalt
 • mer än Adams barn.
 • 15 Så ska han bestänka många folk.
 • Inför honom ska kungar
 • förstummas,
 • för de får se något
 • som aldrig berättats för dem
 • och förstå något de aldrig har hört.
 • FRÅN BREVLITTERATUREN
  1 Kor 13:1-13

 • 1 Om jag talar
 • både människors
 • och änglars språk
 • men inte har kärlek,
 • är jag bara ekande brons
 • eller en skrällande cymbal.
 • 2 Och om jag har profetisk gåva
 • och vet alla hemligheter
 • och har all kunskap,
 • och om jag har all tro
 • så att jag kan flytta berg
 • men inte har kärlek,
 • så är jag ingenting.
 • 3 Och om jag delar ut
 • allt jag äger
 • och om jag offrar min kropp
 • till att brännas
 • men inte har kärlek,
 • så vinner jag ingenting.
 • 4 Kärleken är tålig och mild.
 • Kärleken avundas inte,
 • den skryter inte,
 • den är inte uppblåst.
 • 5 Den beter sig inte illa,
 • den söker inte sitt,
 • den brusar inte upp,
 • den tänker inte på det onda.
 • 6 Den gläder sig inte
 • över orätten
 • men gläds med sanningen.
 • 7 Allt bär den, allt tror den,
 • allt hoppas den,
 • allt uthärdar den.
 • 8 Kärleken upphör aldrig.
 • Men profetiorna ska försvinna,
 • tungomålen ska tystna
 • och kunskapen försvinna.
 • 9 Vi förstår bara till en del
 • och profeterar till en del,
 • 10 men när det fullkomliga kommer
 • ska det som är till en del
 • försvinna.
 • 11 När jag var barn
 • talade jag som ett barn,
 • tänkte som ett barn
 • och förstod som ett barn.
 • Men sedan jag blivit vuxen
 • har jag lagt bort det barnsliga.
 • 12 Nu ser vi en gåtfull spegelbild,
 • men då ska vi se
 • ansikte mot ansikte.
 • Nu förstår jag bara till en del,
 • men då ska jag
 • känna fullkomligt,
 • så som jag själv blivit
 • fullkomligt känd.
 • 13 Så består nu tro, hopp och kärlek,
 • dessa tre,
 • och störst av dem är kärleken.
 • FRÅN EVANGELIERNA
  Luk 18:31-43

  31 Jesus tog de tolv åt sidan och sade till dem: "Se, vi går upp till Jerusalem, och allt som är skrivet om Människosonen genom profeterna ska gå i uppfyllelse. 32 Han ska utlämnas åt hedningarna, och de ska håna och skymfa honom, spotta på honom, 33 gissla honom och döda honom. Och på tredje dagen ska han uppstå." 34 Men lärjungarna förstod ingenting av detta. Det var fördolt för dem, och de fattade inte vad han menade.
  35 När Jesus närmade sig Jeriko satt en blind man vid vägen och tiggde. 36 Han hörde folk gå förbi och frågade vad som hände. 37 Man berättade för honom att Jesus från Nasaret gick förbi, 38 och då ropade han: "Jesus, Davids son, förbarma dig över mig!" 39 De som gick främst sade åt honom att vara tyst, men han ropade bara ännu mer: "Davids son, förbarma dig över mig!"
  40 Jesus stannade och befallde att mannen skulle ledas fram till honom. När han kom närmare frågade Jesus: 41 "Vad vill du att jag ska göra för dig?" Han svarade: "Herre, gör så att jag kan se igen!" 42 Jesus sade till honom: "Du får din syn. Din tro har frälst dig." 43 Genast kunde han se, och han följde Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det prisade Gud.

  FRÅN PSALMERNA
  Ps 86:5-11

 • 5 Du, Herre, är god och förlåtande,
 • stor i nåd mot alla
 • som ropar till dig.
 • 6 Herre, hör min bön,
 • lyssna till mitt rop om nåd!
 • 7 Jag ropar till dig på nödens dag,
 • för du kommer att svara mig.
 • 8 Ingen bland gudarna
 • är som du, Herre,
 • inga gärningar är som dina.
 • 9 Alla folk som du har gjort
 • ska komma och tillbe
 • inför dig, Herre.
 • De ska ära ditt namn,
 • 10 för du är stor och du gör under.
 • Du ensam är Gud.
 • 11 Visa mig, Herre, din väg,
 • jag vill vandra i din sanning.
 • Ge mig ett odelat hjärta
 • så att jag vördar ditt namn.

 • (Bibelcitaten är hämtade från Folkbibeln 2015)
 • Inga kommentarer: