29 apr. 2018

Hugget i sten


Man brukar säga om sådant som eventuellt kan komma att förändras att det "är inte hugget i sten".

Men det finns också det som är tänkt att vara över tid, det som är oföränderligt. Guds ord är till exempel bildligt talat hugget i sten. Det står fast då allt annat vacklar säger Jesus.

En annan sak som bör vara hugget i sten är vårt personliga "mission statement". Det är ingenting som bara gäller för en dag, en vecka eller ett år. Det är tänkt att vara ett styrdokument för mitt liv, en hjälp att ta viktiga beslut.

Jag har haft ett personligt "mission statement" i närmare 25 år. Det lyder så här: "Jag vill leva så nära Herren, så att mitt liv väcker en törst och längtan att lära känna Gud". Nu är det inte så att jag slutar att ha det som riktmärke. Det är fortfarande hugget i sten. Men jag vill nu formulera ett nytt "mission statement" för mitt liv de kommande åren. Det är hämtat från Herrens bön och det är lätt att komma ihåg.

DITT NAMN - helgat vare Ditt namn och inte mitt eget
DITT RIKE - jag vill vara med och bygga Guds rike och inte mitt eget
DIN VILJA - ske din vilja och inte min eget

Har du inte ett eget "Mission Statement"? Sätt dig ned och be till Gud att han hjälper dig att formulera vem du vill vara.

/Peter Baronowsky

Inga kommentarer: