7 nov. 2021

UTMANINGEN 7 nov - Daniel 11

 

SLUTET NÄRMAR SIG

Bibelläsning: Daniel 11

Läs bibeltexten här

"Då skall han få höra rykten från öster och norr som förskräcker honom. och han skall dra ut i stort raseri för att förstöra och förgöra många. Sina palatstält skall han slå upp mellan havet och helgedomens härliga berg. Men han går mot sin undergång och ingen hjälper honom." (Dan 11:44-45 FB)

Det går mot slutet. Den ene makthavaren efter den andre träder fram. Kungen i Nordlandet drar in i ´det härliga landet´(Israel).

Till slut blir han själv förskräckt och går mot en säker undergång. Sista striden är här. Avslutningen av denna tidsålder står för dörren.

Inför detta budskap renar sig Guds folk: "Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst" (2 Petr 3:11-12 FB)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst"

__________________
Innehåll kapitel 11:
Söderlandets och Nordlandets kungar (vers 1-20)
Den onde kungen i Nordlandet (vers 21-45)

Kommentar:
I Bibeln finns det ingen bok som är skriven mellan 500 f.Kr. och Jesu framträdande. Man brukar tala om "de fyrahundra tysta åren".

Men även om ingen bok är skriven under den tiden beskriver Daniels bok vad som kommer att hända under de åren.

- Daniel fördes bort i fångenskap då Babylonien var den dominerande stormakten. - Sedan togs makten över av det medo-persiska riket som ofta får heta Perserriket.
- Perserriket erövrades sedan av Grekland och Alexander den store som utvidgade sitt rike att bli ännu större.
- Vid Alexanders död delades hans rike i fyra delar och Daniels profetia behandlar huvudsakligen om två av dem, Söderlandet (Egypten) och Nordlandet (Syrien). Dessa två låg ofta i konflikt och krig med varandra och mycket av krigshandlingarna utfördes i Israel som låg mellan de två stora rikena.

En av kungarna i Syrien, Antiokus Epifanes, vanhelgade Templet i Jerusalem, slaktade en gris på offeraltaret och hängde upp en stor avgudabild i det allra Heligaste (vers 31).

Då Jesus talar om den stora vedermödan i tidens slut talar han om just denna händelse som kommer att återupprepas i tidens slut (Matt 24:15), och kallar den händelsen med samma namn som Daniel "Förödelsens styggelse".

Till eftertanke:
Det finns många tecken som pekar mot att vi närmar oss den sista tiden. Jag kan till och med garantera att vi aldrig har varit närmare den dagen än just nu.
- Då är det viktigt att ta med sig Jesu ord som också kommer från hans sista tal om den sista tiden: "Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer" (Matt 25:13)

Inga kommentarer: