15 nov. 2021

UTMANINGEN 15 nov - Hosea 7

 

EN AVFALLEN KYRKA

Bibelläsning: Hosea 7

Läs bibeltexten här

"...de har avfallit från mig! Jag vill friköpa dem, men de har talat lögnaktigt om mig" (Hos 7:13 FB)

 Guds folk har avfallit från Gud. Det är inte så att religiositeten har minskat, det är bara det att folket vänder sig till andra gudar. Folket frågar sina avgudar om råd (Hos 4:12). Folket "vänder om, men inte till den som är därovan" (vers 16).

Situationen liknar på många sätt dagens situation. Kyrkorna annonserar och inbjuder till olika aktiviteter med sitt ursprung i österns religioner.

Tron på högre makter har inte avtagit men på många håll vänder man sig inte till Gud, utan till andra makter.

Herren ville friköpa folket "men de har talat lögnaktigt om mig" (vers 13). Guds ord ifrågasätts idag i mycket högre utsträckning än tidigare. Idag får vi ofta höra ormens röst "Skulle Gud verkligen ha sagt?" (1 Mos 3:1). Jesus säger att Han är den enda vägen till Fadern (Joh 14:6). Idag kan vi höra kyrkoledare säga att Jesus är en av flera vägar till Gud.

"De ropar inte till mig av hela hjärtat" (vers 14). Men det är just det som Gud längtar efter. Ett folk som ropar efter Honom av hela hjärtat. Herren vill fortfarande friköpa oss (vers 13), och det kommer Han att göra då vi vänder om till Honom. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet" (Upp 22:17) 

_____________________

Innehåll kapitel 7:
Guds längtan efter ett folk som vänt honom ryggen

Kommentar:
Efraim och Samarien (vers 1) är båda namn på Nordriket Israel. Gud vill hela sitt folk, men folket lever som om Gud inte ser deras synd (vers 1-2).

Under Hoseas tid mördades tre kungar, men ingen av dem åkallade Gud (vers 7). Israel sökte i stället hjälp och stöd hos främmande makter, både från Egypten och från Assyrien (vers 11).

Orsaken till Israels öde ligger är högmod . Det är högmodet som står i vägen för att de ska söka hjälp hos Herren (vers 10).

Gud vill hela sitt folk (vers 1), han vill friköpa dem (vers 13), men de ropar inte till Herren av hela hjärtat. De vänder om, men inte till Gud (vers 16).

Till eftertanke:
Folket levde utan att tänka på att Gud ser, inte bara det som syns på utsidan, utan det som våra "hjärtan tänker" (vers 2). På samma sätt är det idag. Gud ser inte bara dina handlingar, han ser också dina tankar.
- Upplever du det som en trygghet eller som ett hot?

Inga kommentarer: