18 nov. 2021

UTMANINGEN 18 nov - Hosea 10


 BRYTA NY MARK

Bibelläsning: Hos 10

Läs bibeltexten här

"Så åt er i rättfärdighet, skörda efter kärlekens bud, bryt er ny mark. Det är tid att söka HERREN" (Hos 10:12 FB)

Folkets välstånd hade ökat (vers 1). Men i takt med att välståndet ökade fick folket alltmer ett delat hjärta (vers 2). De slutade inte att tillbe Herren, men de började och tillbe andra saker i livet och fick ett delat hjärta.

Men Gud kallar sitt folk till omvändelse. Det är dags att söka Herren (vers 12). Vi får inte slå oss till ro med det vi har uppnått, det är dags att bryta ny mark (vers 12). Det finns fortfarande mycket kvar att erövra för Guds rike!

Låt oss utmanas av dessa ord och fråga Gud vad de kan innebära för oss:
-Det är dags att söka Herren
-Det är dags att bryta ny mark

==> Mannakorn att tugga på tugga på under dagen: Det är dags att söka Herren. Det är dags att bryta ny mark.

__________________
Innehåll kapitel 10:

Israels synder och uppmaning att söka Herren

Kommentar:
Det såg ut att gå bra för Israel. Välståndet ökade, men samtidigt ökade synden (vers 1).

Men efterhand som synden ökade fick den också mer kontroll över människorna. De blir rädda för den guldkalv i Bet-Aven de själva tillverkat (vers 5). Vi läser i Bibeln på flera platser om Betel som betyder "Guds hus". Bet-Aven betyder "Syndens hus".

Som ett resultat av folkets synd kommer de att bli bortförda i fångenskap till Assyrien (vers 5-6). Avens offerhöjder kommer att bli ödelagda (Aven=synden) (vers 8).

Då vi hänger oss åt synd händer det att vi blir fångade och bundna i synden (vers 10).

Det som skulle drabba Israel hade de själva plöjt och sått ut (vers 13)

Till eftertanke:
Vi var på väg att lämna Stockholm där vi vuxit upp och flytta till Norge, som då var helt okänt för oss. Gud hade "drabbat" oss och förvandlat våra liv. Nu var vi på väg ut i det heliga äventyret. Där stod vi, två ungdomar på farvälmötet på Stockholms sjätte kår. Rut hade skrivit en melodi till en av verserna i Hosea 10 och på plattformen sjöng Rut och jag tillsammans: "
Så åt er i rättfärdighet, skörda efter kärlekens bud, bryt er ny mark. Det är tid att söka Herren, tills han kommer och låter rättfärdighet regna över er" (vers 12).
- Vad skulle det innebära för dig att så ut, skörda och bryta ny mark?

Inga kommentarer: