21 nov. 2021

UTMANINGEN 21 nov - Hosea 13

 


ENDAST EN FRÄLSARE

Bibelläsning: Hosea 13

Läs bibeltexten här

"Jag är HERREN, din Gud, alltsedan du var i Egyptens land. Du skall inte veta av någon annan Gud än mig, och ingen annan frälsare finns än jag." (Hos 13:4 FB)

Herren påtalar på nytt vad som har hänt med folket. I takt med att Gud välsignade dem och vårdade dem (vers 5) och folket fick det bättre och bättre, så glömde de Herren mer och mer. "Men ju bättre bete de fick, desto mättare blev de, och när de var helt mätta, blev deras hjärtan högmodiga, och så glömde de mig." (vers 6)

Människan är inte så annorlunda idag mot vad den var på den tiden. I tider av nöd vänder vi oss ofta till Herren, men vi har så lätt att glömma Herren då allt går bra och vi har allt vi behöver.

Men det finns alltid en väg tillbaka. Guds uppmaning i Hosea att vända om gäller lika mycket oss idag. Det finns bara en frälsare, det finns bara en väg

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Det finns bara en frälsare, det finns bara en väg!

___________________

Innehåll kapitel 13:
Israels avguderi och otacksamhet

Kommentar:

Vers 2
Ännu en gång talar Hosea mot folkets avguderi. De "kysser kalvar" handlar om att man kysste sina avgudabilder som en symbol för underkastelse.

Vers 4
Men hur mycket de än dyrkade sina avgudar så "finns ingen annan frälsare än jag"

Vers 14
Här möter vi ett löfte om att bli friköpt från döden. Det citeras av Paulus i 1 Kor 15:54-55. Men det krävs att någon återlöser oss. Någon som erlägger lösen (Matt 20:28). Denne någon är Messias, Jesus.

Till eftertanke:
Kapitlet talar om att friköpas och återlösas (vers 14). Detta återges i flera sånger, bland annat med orden "Friköpt jag är men ej men silver, återlöst men ej med guld..." (Frälsningsarméns sångbok 538).
- Vad betyder det för mig att vara friköpt och återlöst?

Inga kommentarer: