15 nov. 2021

Från Lettlandsdagboken: Ännu fler juniorsoldater...

 


(Sommaren
2009 flyttade vi till Riga i Lettland. Det skulle bli vårt hem i tre och ett halvt år. Vi lägger ut några minnesvärda händelser från vår tid i Lettland varje måndag, onsdag och fredag en stund framöver.
)

Det var inte bara i Sarkani man invigde juniorsoldater. I Liepa, nordost om Riga, invigde man också juniorsoldater (Bilden). I Liepa samlas kåren i stadens bibliotek. Varje söndag måste man möblera om biblioteket med talarstol, botbänk, flaggor och sittplatser till deltagarna. Denna ommöblering har man hållit på med i många år. Detta var den första juniorsoldatinvigningen i Liepa på många år. Kanske den första någonsin.

Då jag ser bilden på den kvinnliga kårledaren i Liepa kommer jag att tänka på en speciell händelse:

Rut och jag hade varje år personliga samtal med alla kårledarna. Ett år ställde fick alla kårledarna frågan "Vad gör du för att människor ska bli frälsta?" Efter samtalet med kårledaren i Liepa tackade hon speciellt för den frågan och tillade att det var faktiskt länge sedan hon tänkte konkret på den frågan. Vardagen var så upptagen med utdelning av mat och kläder och allt annat praktiskt.

En tid senare besökte vi Liepa och deltog i söndagsgudstjänsten. Jag hade predikat och inbjudit till bön vid botbänken. Efter bönestunden avslutade jag gudstjänsten och tackade för idag. Då reser sig plötsligt kårledaren och säger "Stopp. Jag vill säga en sak. Om det är någon som vill bli frälst idag kan du ställa dig nere i hörnet av lokalen så ska vi be för dig". Därefter upplöstes församlingen och vi tog avsked av alla mötesbesökare i hallen där de hängt sina ytterkläder. Då vi kom tillbaka in i lokalen stod det fem personer nere i hörnet. Dom hade säkert stått och väntat en kvart på att bli frälsta. Vi bad för var och en av dem och de tog emot frälsningen. En av de fem var en liten gumma. Efter mötet berättade kårledaren att den lilla gumman var hennes skollärare i alla år som hon gick i skolan. Den gamla gumman hade under många år undervisat kårledaren. Nu, många år senare, fick eleven leda in sin gamla lärare in till det nya livet.

/PB

Inga kommentarer: