20 nov. 2021

Anpassa inte gudsbilden efter tidsandans krav


 - Arne Brännström i debattartikel i Dagen -
"Hur vi tolkar bibelordet påverkar vår tro och vår gudsbild. Är bibelordet inspirerat av Gud eller låter vi dagens liberalteologi tolka ordet åt oss?

När det gäller vår gudsbild och världsbild måste vi ändå erkänna att tidsandan och den omgivande kulturen påverkar oss mer än vad vi vill erkänna. Den sekulära anpassningen pågår runt omkring oss i samhället och smyger sig även in i våra församlingar.

Om då min gudsbild anpassas efter tidsandans krav påverkas även min världsbild. Men Gud är Gud och hans ord är vårt gudomliga rättesnöre. Vi kan inte tolka Guds ord efter rådande tidsanda utan som den tyske diktaren Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) sa: “Den som gifter sig med tidsandan blir snart änka”.

Tidsandan förändras hela tiden och som kristna måste vi ha gudsordet som grund för vår guds- och världsbild".

Läs mer här:  https://www.dagen.se/debatt/2021/11/17/anpassa-inte-gudsbilden-efter-tidsandans-krav/

Inga kommentarer: