4 nov. 2021

UTMANINGEN 4 nov - Dan 8

 

DEN SISTA TIDEN

Bibelläsning: Daniel 8

Läs bibeltexten här

"Mot det dagliga offret skedde ett övergrepp: en truppstyrka sattes in, som slog sanningen till marken och hade framgång i vad den gjorde." (Dan 8:12 bibel 2000)

Den apokalyptiska synen fortsätter med olika djur och deras horn. I förklaringen av synen anges att synen gäller en avlägsen framtid (vers 26). Det anges att det handlar om den sista tiden (vers 17). Ännu mer specifikt: "Nu låter jag dig veta vad som kommer att ske i vredens sista skede: det är om den sista tiden det handlar." (vers 19).

Då Daniel talar om vredens tid, är det samma tid som Jesus beskriver i den sista stora nöden (Matt 24:15-28).

Det stora angreppet utförs på sanningen. Sanningen slås till marken (vers 12).

Har det funnits någon tid tidigare, där sanningen så konsekvent förnekas som idag?

Även om det inte nämns i kapitlet så finns undertonen där. Det ondas seger är bara tillfällig. Jesus är sanningen och sanningen kommer att segra.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: När nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva (2 Pet 3:11).

___________________
Innehåll kapitel 8:
Daniels syn av en bagge och en bock (vers 1-14)
Ängeln Gabriel förklarar synen (vers 15-27)

Kommentar:
Daniels syn handlar om en bagge med två horn (vers 3). De två hornen är de två rikena i det medo-persiska väldet. Därefter kommer en bock västerifrån (vers 5) med ett stort horn. Bocken är Grekland och det stora hornet är Alexander den store. Efter hans styre delades riket i fyra delar (vers 22). I ett av de fyra rikena, det grekisk-syriska, framträder kungen Antiokus Epifanes som är en gammaltestamentlig förebild på Antikrist.

Fortsättningen av kapitlet talar om "Ändens tid" som kommer att attackera mäktiga män och Guds folk (vers 24). Han kommer att lyckas med sitt svek men kommer sedan att krossas (vers 25). Gabriel förklarar också för Daniel att synen gäller en avlägsen framtid (vers 26).

Till eftertanke:
Syner och drömmar förekommer frekvent i Gamla Testamentet. Löftet som senare gavs på pingstdagen då den helige Ande blev utgjuten. Där kan vi läsa att "Era söner och döttrar ska profetera, era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar" (Apg 2:17).
- Är du medveten om att Gud vill kommunicera med oss genom profetior, syner och drömmar?
- Är du mottaglig för att Herren ska tala till dig?

Inga kommentarer: