5 nov. 2021

Från Lettlandsdagboken: Nytt socialcenter i Riga(Sommaren 2009 flyttade vi till Riga i Lettland. Det skulle bli vårt hem i tre och ett halvt år. Vi lägger ut några minnesvärda händelser från vår tid i Lettland varje måndag, onsdag och fredag en stund framöver.)

December 2010: Drömmar blir verklighet
.
För över ett år sedan började vår öppenvårdsarbetare, Aldona, tala om behovet av ett center för de utsatta människor som hon möter i sin besöksverksamhet. I onsdags kunde vi se hur drömmen gått i uppfyllelse och blivit verklighet. I hörnet av Avotu iela och Stabu iela öppnade vi "Frälsningsarméns Sociala Center i Riga".

Personalen på Regionhögkvarteret och kadetterna var samlade till öppnandet av centret. Vi blev bjudna på kaffe och vi fick tillsammans läsa Bibeln och be för centrets verksamhet. Vi bad både för gästerna som kommer att komma till centret och för Aldona och Anita som kommer att arbeta på centret. Centret kommer inledningsvis att vara öppet två dagar i veckan. De övriga dagarna kommer besöksverksamheten bland Rigas allra fattigaste familjer att fortsätta.


Vid invigningen fick vi även möjlighet att gå runt och se hur huset utrustats för att möta de olika behoven. Där finns ett välutrustat kök, där det ska tillagas soppa och annan mat för centrets besökare. Centret har också blivit utrustat med dusch och tvättmaskin, något som många människor i Riga saknar. I källarplanet finns utrymme att lagra kläder för att kunna dela ut till behövande.

Centret kommer även att utrustas med några symaskiner. Aldonas assistent, Anita, är utbildad sömmerska och centret kommer att innehålla en systuga, dit man kan komma för att laga kläder och sy barnkläder och annat.

Nu är det söndagsmorgon och snart dags att gå på gudstjänst på Riga 1. Idag är det Rut och jag som ansvarar för gudstjänsten. Vi har under hösten besökt alla kårer och utposter och haft en gudstjänst på alla platser. Efter gudstjänsten är det gemensam lunch och därefter börjar en ungdomssamling "Fri mikrofon", där Rut och jag får möta frälsningsarméungdomarna i Lettland och lyssna på deras tankar om Frälsningsarmén och framtiden. Det blir också möjlighet för ungdomarna att ställa frågor till Frälsningsarméns ledare i Lettland. Det blir den andra samlingen av detta slag som vi arrangerar. Programmet denna gång blir att samla ihop tankar och intryck från dem som deltog i den internationella ungdomskonferensen i Stockholm i somras.

Sedan är det dags för en ny vecka. Den kommande veckan avslutar Rut och jag vår undervisning på Officersskolan för denna gång. Officersskolans ordinarie officerare kommer tillbaka från Australien på tisdag kväll. På tisdag har vi årets sista samling för alla våra ledare i landet. och på onsdag möts vårt "Strategy Board" för att se tillbaka vad som hänt under året i Frälsningsarmén i Lettland och fråga Gud hur vi ska gå vidare inför det nya året. Det ser ut att bli en spännande vecka.

Peter Baronowsky

Inga kommentarer: