8 nov. 2021

UTMANINGEN 8 nov - Daniel 12

 

UPPSTÅNDELSENS MORGON

Bibelläsning: Daniel 12
Läs bibeltexten här

"Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden."
(Dan 12:1 FB)

"Men gå du bort till dess änden kommer. Sedan du har vilat skall du uppstå till din del vid dagarnas ände." (Dan 12:13 FB)

I Daniels sista kapitel talas igen om den sista svåra tiden på samma sätt som Jesus omtalar den i Matteus 24. Men i allt mörker som Daniel beskriver i den sista tiden, öppnas ändå för en stråle av ljus och hopp i den allra sista meningen i boken "du skall uppstå".

Jesus beskriver i Matteus 24 den sista tiden som födslovåndorna, inte som dödskampen. Födslovåndor kan vara fruktansvärda, men resultatet blir nytt liv.

Uppenbarelseboken talar om en ny himmel och en ny jord, om ett liv utan smärta och tårar, om ett liv som präglas av en fullkomlig gemenskap med Herren själv.

==> Mannakorn att tugga på under dagen:  "Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta." (Upp 21:4)

________________

Innehåll kapitel 12:
Daniels sista kapitel pekar fram mot händelserna i tiden slut.

Kommentar:
Här talar Daniel av stor nöd "en nöd som inte har haft sin like ända sedan den dag då människan blev till" (vers 1). Många år senare uttrycker sig Jesus på samma sätt "det ska bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse" (Matt 24:21).

Därefter ska människorna uppstå och ställas inför domen, "några till evigt liv, andra till förakt och evig skam" (vers 2 och Upp 20:12).

Orden i denna profetia kommer att vara förseglade till ändens tid (vers 4 och 9).

Till eftertanke:
En dag kommer Jesus tillbaka.
- Vad skulle du göra om du visste att Jesus skulle komma tillbaka om en månad?


Inga kommentarer: