1 nov. 2021

UTMANINGEN 1 nov - Dan 5


 VAD VÄGER DU?

Bibelläsning: Daniel 5

Läs bibeltexten här

"Du är vägd på en våg och funnen vara för lätt" (Dan 5:27 FB)

Ännu en gång sker det. Kungen får ett budskap som ingen av hans spåmän eller vise män kunde tyda. Denna gång heter kungen Belsassar, efterträdare till Nebukadnessar.

Kungen hade sett ett finger skriva på den vita väggen. Då alla andra hade misslyckats tillkallades Daniel. Daniel tyder skriften med orden: "du är vägd på en våg och funnen vara för lätt". Konsekvensen av det var att kungen skulle förlora sitt rike.

Daniel talade också om hur kungens pappa hade blivit fördriven ut ur slottet och fått leva bland djuren och fått äta gräs, ända till han omvände sig till Gud (vers 21). Då fick han tillbaka kungamakten.

Daniel talar också om orsaken varför Belsassar funnits vara för lätt. "Men du, Belsassar, hans son, som har vetat allt detta, har ändå inte ödmjukat dig" (vers 22).

-Han visste vad som var rätt, men gjorde inte det rätta.
-Han visste vem Gud var, men ödmjukade sig inte inför honom.
-Han levde inte efter den kunskap och uppenbarelse han fått.


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Får min kunskap om Gud och Hans vilja de konsekvenser i mitt liv som de borde få? Vad "väger" jag?
___________________
Innehåll kapitel 5:
Belsassars gästabud

Kommentar:
Belsassar visste att Gud hade förödmjukat hans företrädare på grund av han upphöjde sig själv och inte Gud. Ändå väljer Belsassar att hämta guldkärlen från Templet i Jerusalem, Guds hus, för att servera vin till gästerna under gästabudet (vers 2-3). Medan de drack prisade de avgudarna (vers 4).

Då Belsassar såg en hand skriva på väggen mitt i festsalen tillkallades Daniel efter att landets vise män misslyckats med tydningen av skriften (vers 8-13). Daniels tydning innehöll tre saker:
- Slutet är nära för det babyloniska riket (vers 26)
- Belsassar själv "är vägd på en våg och befunnen för lätt" (vers 27)
- Riket kommer att övertas av meder och perser (vers 28)

Meder och perser hade ingått en allians för att störta Babylonien. Medien omnäms bara i Daniels bok. Andra källor anger att det var Koresh som intog Babylonien och blev kung efter Belsassar. Möjligen kan det handla om en maktdelning mellan meder och perser. Persern Koresh som var kung kan ha tillsatt medern Darejavesh som guvernör i Babylon.

Det nya riket som uppstod brukar för det mesta benämnas det Medo-Persiska riket, men ibland kallas det bara Perserriket.

Till eftertanke:
Om Belsassar kan man säga:
-Han visste vad som var rätt, men gjorde inte det rätta.
-Han visste vem Gud var, men ödmjukade sig inte inför honom.
-Han levde inte efter den kunskap och uppenbarelse han fått.

Vad kan jag säga om mig?
- Lever jag efter det som är rätt, eller tillåter jag att det finns "gråzoner" i mitt liv?

-Får min kunskap om Gud och Hans vilja de konsekvenser i mitt liv som de borde få?
-Vad "väger" jag?


Inga kommentarer: