3 jan. 2023

VAR ÄR DU? – 1 Mos 3


Bibelläsning: Första Moseboken 3

Läs bibeltexten här

"Men Herren Gud kallade på mannen och sade till honom: ´Var är du?´" (1 Mos 3: 9 FB)

Adam befann sig i en situation där han inte alls var intresserad av gemenskap med Gud. Han visste att han hade gjort något som var fel och han gömde sig för Gud. Men Gud var fortfarande intresserad. Han söker efter varje människa.

"Var är du?"
Det är Guds fråga till varje människa. Gud frågar inte "Vad har du gjort?"
Vad du än har gjort, hur ditt liv än har sett ut, står Gud där och frågar efter dig.

Nya Testamentet är fullt av berättelser om människor som inte fått det till i sina liv. De kan ha misslyckats på många olika sätt. Jesus söker varje människa med frågan "var är du?" - Och så plockar han upp spillrorna av det som en gång varit ett liv och visar en väg vidare - "följ mig!"

Du kanske inte tycker att ditt liv ligger i spillror, men Jesus frågar dig ändå var du finns i livet. Han har en väg vidare för varje människa.

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Jesaja svarade ´här är jag, sänd mig´. Vad svarar jag?
________________

Översikt:

Vers 1-7 Ormen lurar människorna till synd
Vers 8-10 Gud frågar efter människorna
Vers 11-24 Syndens konsekvenser

Kortkommentar:
Vers 15 brukar kallas ´Det första evangeliet´. Det talar om att Ormen (Satan) kommer att hugga kvinnans avkomma (Jesus) i hälen, och att Jesus ska krossa Ormens huvud. (Se också Rom 16:20)

Till eftertanke:
Du kanske inte tycker att ditt liv ligger i spillror, men Jesus frågar dig ändå var du finns i livet. Han har en väg vidare för varje människa.
- Var befinner du dig i livet?
- Vart är du på väg?
- Vart tror du Herren vill leda dig?

- Hur är det med tilltron till Guds Ord bland de kristna idag? Har den stärkts eller försvagats?

Inga kommentarer: