1 jan. 2023

LÅT DET BLI LJUST – 1 Mos 1


Bibelläsning: 1 Mos 1

Dagens bibelläsning: Första Moseboken 1 "Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. Gud sade: "Varde ljus!" Och det blev ljus." (1 Mos 1:2-3 FB)

Låt det bli ljust = Varde ljus. Det är Gud! Det är hans natur. Han är ljus. Genom hela Bibeln ser vi hur Gud kommer in i hopplösa situationer där det bara råder mörker. Och så säger han "Låt det bli ljust" och människorna släpper in ljuset och förvandlingen sker. På nästan varje sida i evangelierna kan vi läsa om Jesus som kommer in i människors liv med hopp, helande och nytt liv.

På samma sätt ser han oss idag. Han ser vår oro och säger till oss att inte oroa oss. Han ser vår fruktan och han säger till oss att inte frukta. Han ser vårt mörker och han säger varde ljus. Så får vi släppa mörkret och låta Guds ljus flöda in i våra liv.

- Mannakorn att tugga på under dagen: 
Idag vill jag släppa in Guds ljus i mitt liv

__________________

Översikt:
De första sex dagarna av skapelseberättelsen
- Den första dagen: Ljus
- Den andra dagen: Himmel och hav
- Den tredje dagen: Land och hav

- Den fjärde dagen: Sol, måne och stjärnor
- Den femte dagen: Fiskar och fåglar
- Den sjätte dagen: Djur av alla slag; Man och kvinna
(Den sjunde dagen kommer i kapitel två)

Kommentar:
Redan vid världens skapelse framträder den treenige Guden.
Gud Fadern vers 1
Gud Sonen vers 3 "Gud sade" = Guds Ord = Jesus
Gud den Helige Ande vers 2

Det är här det börjar. Den här världen börjar med Gud och den slutar med Gud i tidens ände. Jesus är närvarande hela tiden, i det som var, i det som är och i det som kommer (Upp 1:8).


Ordet (=Jesus) Var med vid skapelsen (Joh 1:1)
Ordet (=Jesus) kom till jorden som en människa "Ordet blev kött" (Joh 1:14).

Ordet (=Jesus) kommer tillbaka vid tidens slut för att döma världen och då Jesus kommer tillbaka står det skrivet: "det namn han har fått är´Guds ord´" (Upp 19:13)

Till eftertanke:
Gud ger människan makt att härska över skapelsen (vers 26+28). Den som härskar har makt att välja att göra det som är gott eller det som är ont. Makt att göra Guds vilja eller den Ondes vilja. Hur tycker du vi människor lyckas i vårt uppdrag att härska?

Inga kommentarer: