2 jan. 2023

EN HELGAD DAG - 1 Mos 2

Bibelläsning: Första Moseboken 2
Läs bibeltexten här

"Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den, ty på den dagen vilade han från allt sitt verk" (1 Mos 2:3 FB)

En dag i veckan blev redan i skapelseordningen avskild för att ta ett steg tillbaka från vardagsarbetet.

-Gud välsignade den sjunde dagen.
Om man slår i synonymordboken på ordet välsignad får man fram synonymen välmående. Gud har gett oss vilodagen för att vi ska må bra. Vi behöver växlingen mellan vila och arbete för att leva ett gott liv och må bra. Om vi inte tar ett steg tillbaka på vår vilodag straffar vi oss själva, vi blir inte välmående och vi kan till och med bli sjuka.

-Gud...helgade den
Helgad betyder avskild. Den sjunde dagen är inte som alla andra dagar. Den är avskild från de andra dagarna. Den dagen ska inte användas till samma sak som de övriga sex dagarna. Helgad talar också om helighet. En dag där vi på ett speciellt sätt får ta tid att vara tillsammans med Herren. I gudstjänst och i enskild andakt och meditation.

-Den dagen vilade han från allt sitt verk
Vad är din normala verksamhet? Det är den du ska vila från. Om du hela veckan har ett stillasittande intellektuellt arbete så är det det du ska vila från. Det kan betyda att du gör någon fysisk aktivitet så din kropp får röra på sig eller något praktiskt arbete så att din tankeverksamhet får vila.

Gud har välsignat oss. Han vill att vi ska vara välmående. Han ger oss uppmaningen Tänk på vilodagen så att du helgar den.

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Tänk på vilodagen så att du helgar den
.
________________

Översikt:
Vers 1-4 Den sjunde dagen - vilodagen
Vers 5-25 Detaljstudium över människans skapelse

Kommentar:
Äktenskapsversen
Här möter vi för första gången "äktenskapsversen" som senare citeras både av Jesus och i brevlitteraturen: "Det är därför en man lämnar sin far och mor för att leva med sin hustru, och de blir ett." (vers 24). Se Matt 19:5 och Ef 5:31.
Äktenskapsversen indikerar att äktenskapet är ett förbund mellan en man och en kvinna. I och med att förbundet ingås blir kvinnan hustru. Ingen föds som hustru. Hustru blir kvinnan först då kvinnan ingått ett äktenskap med sin man.
Till eftertanke:
Hur påverkar "äktenskapsversen" vår syn på samkönade äktenskap och samboskap?

Stiliserad historia
Hur bokstavligt ska man egentligen läsa skapelseberättelsen. Var det så att Gud bokstavligt tog ett revben ur Adam för att skapa Eva, eller ska vi läsa berättelsen bildligt?

Skapelse eller utveckling (evolution) Utdrag ur GT-boken Del 1 /Baronowsky:
"Människor har i alla tider ställt frågan om hur jorden har blivit till. Var kommer vi från? Vad är orsaken till att vi existerar? Finns det någon mening med livet?
    Det finns flera olika teorier som försöker ge svar på dessa frågor. De teorier som är mest vanliga passar in under följande tre synsätt:
    1. Jorden har blivit till genom en slump och liv har sedan utvecklats under en mycket lång tidsperiod.
    2. Gud har skapat jorden genom en utvecklingsprocess, där en dag i Bibelns skapelsebeskrivning är en bild på lång tidsperiod.
    3. Gud har skapat jorden genom direkt skapelse, där en dag i Bibelns skapelseberättelse är en helt vanlig dag.
    Utvecklingsläran (nr.1) har under många år betraktats som det vetenskapliga svaret på frågan om jordens tillkommelse. Många menar också att det för länge sedan är bevisat att jorden har utvecklats genom många olika tillfälligheter.
    Under senare år har ett växande antal vetenskapsmän ställt sig tvivlande till de ”bevis” utvecklingsläran bygger på. Ingen av de tre teorierna kan fullständigt bevisas på ett vetenskapligt tillfredsställande sätt. Antingen man tror på teorin skapelse eller teorin om evolution så är det i båda fallen frågan om en ”tro” på den ena eller den andra teorin.

Stiliserad historia
Om jag frågar vad teckningen föreställer, kommer säkert de allra flesta att svara att det är en bild av en människa. Men det finns faktiskt inte en enda människa på hela jorden som ser ut på det sättet. Nästan alla detaljer på hur en människa ser ut har utelämnats på min teckning.  Ögon, hår, näsa, öron fingrar, ansiktsuttryck, färger, det mesta saknas.
    Vi får genom streckgubben bara så mycket information så att vi kan dra den viktigaste slutsatsen: Det föreställer en människa. Det är en stiliserad bild av en människa (Bild 2).
    På samma sätt kan vi säga att Urhistorien i Bibeln är stiliserad historia. En mängd detaljer har utelämnats. Urhistorien svarar inte på alla frågor vi skulle vilja ha svar på. Vi får bara så mycket information så att vi kan se huvuddragen, de centrala punkterna."
Till eftertanke:
Tänk igenom de tre teorierna om jordens skapelse. Vilken tycker du är mest "trovärdig"? Varför?

Inga kommentarer: