5 jan. 2023

HAN VANDRADE MED GUD – 1 Mos 5


Bibelläsning: 1 Mos 5

Läs bibeltexten här

"När Henok var 65 år blev han far till Metusela.  Och sedan Hanok hade fått Metusela vandrade han med Gud i 300 år och fick söner och döttrar.  Hanoks hela ålder blev alltså 365 år. Sedan Hanok på detta sätt hade vandrat med Gud fanns han inte mer, ty Gud hämtade honom".  (1 Mos 5:21-24 FB)

Första Mosebok fem är ännu ett av dessa kapitel som räknar upp namn efter namn. I detta kapitel står det hur länge var och en av dem levde.

Det finns nästan inga upplysningar om vem de var eller vad de uträttat. Men då vi kommer till Henok står det att han "vandrade med Gud" och att han var en som "hade vandrat med Gud."

Han hade naturligtvis gjort en mängd saker i sitt långa liv, men det är bara en sak som tydligen kännetecknade hans liv mer än allt annat: han vandrade med Gud.

Jag kan nästan se framför mig hur de går där, Henok och Gud. Och så plötsligt tar Gud med honom hem till sig och Henok "fanns inte mer" (vers 24). Det enda som fanns kvar var ett vittnesbörd om en man som vandrade med Gud.

De få orden om Henok har säkert utmanat och inspirerat många. I varje fall mig. Vad kommer man att säga om dig om man skulle känneteckna vem du var? Kan man få ett bättre kännetecken än "den som vandrade med Gud"

-  Mannakorn att tugga på under dagen:
Jag vill heta "den som vandrar med Gud"

_________________

Översikt:
-
Vers 1-32
Adams släkttavla fram till Noa och hans söner

Kommentar:
Henok är en av de få som inte dör en naturlig död utan som Gud hämtar hem direkt. Det finns ytterligare några som fick uppleva detta. Här kommer en kommentar till Judas brev från NT-boken del 4:
 "Judas skriver också om en tvist som uppstått mellan ärkeängeln Mikael och djävulen om vem som hade rätt till Moses kropp (vers 9). Det normala är att människor som dör går till dödsriket för att uppväckas på uppståndelsens dag, men då vi läser om Moses död kan vi se att det hände ovanliga saker.

   I 5 Mos 34 kan vi läsa att Herren själv begravde Moses och att ingen "till denna dag har fått veta var hans grav finns" (5 Mos 34:6). Då är det plötsligt inte längre så underligt att Moses kan dyka upp tillsammans med Elias på förklaringsberget (Matt 17:3). Elias dog ju inte heller han en naturligt död, han fick åka direkt upp till himlen i en eldvagn (2 Kung 2:11)"

Henoks uppryckelse, och senare Moses och Elias och är en förebild för den stora uppryckelsen som ska ske då Herren hämtar hem sin församling (1 Tess 4:16-17)”

Till eftertanke:
Henok är känd för en sak: Han vandrade med Gud. vad vill du bli ihågkommen för? Vad vill du att ditt liv präglas av? Vad är det som är viktig i ditt liv? 

Skriv ned dina tankar om det. Du får kanske fila på formuleringen många gånger innan du finner det du verkligen vill vara. Läs sedan ditt svar många gånger och ofta så att du inte glömmer bort vem du vill vara.

Inga kommentarer: