8 jan. 2023

Dagens andakt, den 8 januari

 

Så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord” (Rom 10:15)

”Jag kan inte tro” säger man, och det är kanske inte så konstigt. Bibeln säger att tron bygger på förkunnelsen av Kristi ord. Och om man aldrig utsätter sig för att höra Kristi ord kan tron aldrig växa till. Det är först när man öppnar sig för sanningarna och sammanhangen i Bibeln som tron kommer.

På samma sätt säger en del ”Jag känner mig inte frälst”. Nej, men frälsningen är inte heller en känsla. Frälsningen är en verklighet som bygger på vad Gud själv säger i sitt ord, Bibeln.

Vi använder ibland bilden av ett tågset för att tydliggöra hur känslor och tro hänger ihop med Bibeln. Först har vi loket som får symbolisera Guds ord. Det är bara loket som kan dra tåget framåt. Sedan kommer första vagnen. Det är tron, som liksom hakar på Guds ord. Sist kommer vagnen som får representera känslorna. Den hänger liksom bara med när tron har fått fäste i Guds ord.

BÖN

Jesus jag vill växa i tron på dig. Därför vill jag både läsa Bibeln själv, och lyssna till när andra undervisar i Ordet. Öppna mitt hjärta så att jag kan ta emot det du vill säga mig, och tro på det i djupet av mitt hjärta.

Inga kommentarer: