19 jan. 2023

SE DIG INTE TILLBAKA – 1 Mos 19

Bibelläsning: Första Moseboken 19
Läs bibeltexten här

”Se dig inte tillbaka” (1 Mos 19:17 FB)

Då Lot räddades ur Sodom fick han befallningen ”Se dig inte tillbaka” (vers 17). Lots hustru ville inte lyda befallningen utan såg sig tillbaka. Hon förvandlades till en saltstod (vers 26).
   Många liv har blivit förstörda genom att man ser sig tillbaka och fastnar i det förgångna.
   Det kan vara negativa minnen vi fastnar i och inte vill eller kan glömma. Sår från det förgångna som skapar bitterhet i oss och förstör våra liv.
   Det kan vara positiva minnen vi fastnar i. Speciella upplevelser som gör att vi längtar så tillbaka till det som varit att vi inte kan ta emot det som Herren gör idag.

Jesaja skriver: ”Tänk inte på det som har hänt, bry er inte om det som förr har varit. Se, jag gör något nytt” (Jes 43:18-19 FB), och Jesus säger i Lukasevangeliet 9:62 ”Ingen som ser sig om sedan han satt handen till plogen, passar för Guds rike.”

Gör som Paulus: Glöm det som har varit och sträck dig emot det som ska komma. Om du inte ser dig om, blir du fri att möta framtiden tillsammans med Herren.


- Mannakorn att tugga på under dagen:
Jesus vill visa mig vägen vidare. Han går före och säger till mig "Följ mig"

___________________

Översikt:

- Vers 1-29 
Gud ödelägger Sodom och Gomorra
- Vers 30-38
Lots döttrar blir med barn genom sin far


Kortkommentar/Till eftertanke:

Då Jesus talar om de sista tiderna hänvisar han till berättelsen om Lot och Sodom och säger att det ska bli på samma sätt då Människosonen uppenbaras. I den berättelsen tar Gud först bort sitt folk innan ödeläggelsen kommer. Jesus hänvisar i samma tal också till berättelsen om Noa och floden och säger att det ska bli på samma sätt då Människosonen ska uppenbaras. Först tar Gud bort sitt folk sedan kommer ödeläggelsen.
- Betyder det att Jesus kommer att hämta hem sin brud innan ödeläggelsen, den stora Vedermödan, kommer? Hur tänker du? Om det inte betyder det, vad kan det då betyda?

Inga kommentarer: