22 jan. 2023

HERREN FÖRSER – 1 Mos 22


Bibelläsning: Första Moseboken 22

Läs bibeltexten här

”Tag din son Isak, din ende son, som du älskar, och gå till Moria land och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag skall visa dig” (1 Mos 22:2 FB)

Isak var löftets son, som Abraham älskade mer än allt annat. Så går de två där. Far och son. De har veden, elden och kniven med sig. Så frågar Isak: ”Pappa var är offerlammet?” Abraham svarar att Gud kommer nog att utse offerlammet.

Precis då Abraham är redo att offra Isak ropar Gud och stoppar Abraham. Och samtidigt fick Abraham syn på en bagge som fastnat med hornen i ett snår. Och Abraham kallade platsen Herren förser.

Detta är en förebild på hur Gud offrar sin enfödde, älskade son på korset för min och din skull. Men hur mycket det än smärtade far att se sin son lida så var det ingen som ropade ”Stopp” i det avgörande ögonblicket. Det var viktigare för far att sonen fick dö, så att han kunde ge liv till miljoner.

 Vi kan också låta berättelsen representera något som vi håller kärt. Någon vana vi tillåter oss att ha. Någon ägodel som vi älskar. Ibland måste vi vara villiga att offra vår ”Isak”. Det som vi älskar mer än Gud, för att Guds verk ska kunna gå framåt i våra liv.

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Vad är det för något som kan vara min "Isak"? Vad är det som jag måste offra för att Guds vilja ska få ske i mitt liv?

___________________

Översikt:
- Vers 1-20

Gud sätter Abraham på prov; Herren utser offret (vers 13-14); Abraham får löfte om välsignelse för att han var lydig mot Gud.

Kommentar:
Situationen kan verka helt orimlig då vi läser den, även om vi vet att man inte var främmande för människooffer på den tiden.

Jag tror vi får läsa berättelser som denna typologiskt. Det vill säga som en förebild (typ) som pekar fram mot något som ska komma. I denna berättelse är det lätt att se vad den pekar på. Det pekar på det som är hela Nya Testamentets huvudbudskap: "Så älskade Gud världen att han gav den sin enfödde son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv" (Joh 3:16)

Isak frågade "var är lammet"? Frågan går vidare genom generationer, och en dag, någon gång vid vår tideräknings början, säger Johannes döparen om Jesus "Där är Guds lamm som tar bort världens synd" (Joh 1:29).

Berättelsen om hur Abraham är på väg att offra Isak återberättas också i Nya Testamentet som ett tecken på Abrahams tro på Gud (Heb 11:17-19). Abraham hade tro för att Gud till och med kan uppväcka döda om det skulle bli nödvändigt.

 Till eftertanke:

- Gud sa till Abraham: "Detta skall ske för att du lydde mig" (vers 18). Finns det områden i mitt liv där min lydnad prövas? 

- Vad är det för något som kan vara min "Isak"? Vad är det som jag måste offra för att Guds vilja ska få ske i mitt liv?

- Abraham kallade platsen för offret "Herren förser", då han såg en bagge som fastnat med hornen i en buske. Baggen fick bli det offret som offrades i stället för Isak. Har du tillfällen i ditt liv där du skulle kunna säga "Herren förser"? 

Inga kommentarer: