24 jan. 2023

KRISTUS OCH BRUDEN – 1 Mos 24Bibelläsning: Första Moseboken 24

Läs bibeltexten här

"Jag binder dig med en ed vid HERREN, himmelens Gud och jordens Gud, att du inte tar en hustru åt min son från döttrarna till kananeerna som jag bor ibland, utan att du går till mitt land och till min släkt och där tar en hustru åt min son Isak." (1 Mos 24:3-4 FB)

Kapitel 24 är berättelsen om hur Abraham sänder sin tjänare till ett annat land för att hämta hem en brud åt sin son Isak.

Här ser vi, som så många gånger i Gamla Testamentet, hur berättelsen pekar fram mot en fullbordan i Nya Testamentets tid och i vår.

Abraham representerar Gud Fader, som sänder ut sin tjänare, den Helige Ande, för att hämta hem en brud, församlingen, som ska föras fram till Isak, brudgummen Jesus.

Nya Testamentet talar vid många tillfällen om mötet mellan brudgummen och bruden som en bild då Jesus ska hämta hem den renade församlingen:

"Ty han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara."(Ef 5:27 FB)

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Vid två tillfällen i detta kapitel faller Abrahams tjänare ned och tillber Herren. Det är tillfällen då han ser Guds handlande i sitt liv. Borde jag lära något av Abrahams tjänare?

__________________

Översikt:

- Vers 1-9  
Abraham ger sin tjänare i uppdrag att resa till det land där hans släkt bor för att hämta hem en brud åt Isak.

- Vers 10-27  
Genom Guds ledning finner tjänaren Rebecka

- Vers 28-49  
Tjänaren kommer hem till Laban och berättar om sitt uppdrag

- Vers 50-61  
Laban och Betuel svarar "Detta kommer från Herren, vi har ingenting att säga", och låter Rebecka följa med tjänaren tillbaka till Abraham och Isak.

- Vers 62-67  
Isak möter Rebecka

KOMMENTAR
Nu börjar det bli många namn att hålla reda på. Här kommer en översikt över Abrahams släkt (Se bild 2, från studiehäftet GT:s historia/Baronowsky):

Kommentar till översikten av Abrahams ätt:

1. Abraham är stamfar till araberna genom Ismael och till judarna genom Isak. Ända sedan Isaks och Ismaels tid har det rått fiendskap mellan judar och araber.
2. Från Levi stam kommer Moses, Aron och prästerna.
3. Från Juda stam kommer Davids hus och senare Jesus

Till eftertanke:
Tjänaren är en bild på den Helige Ande som är utsänd av Fadern. Tjänaren, den helige Ande, kommer med gåvor till bruden som är en bild på församlingen. Tjänaren förbereder Bruden för mötet med Brudgummen, Jesus.

- Vilka tankar ger det dig då du läser berättelsen som en förebild på Jesu möte med sin församling?

- Inför mötet läser vi i Nya Testamentet "utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara." På vilket sätt kan vi förbereda oss inför mötet med Jesus?

Inga kommentarer: