23 jan. 2023

TA GUD PÅ ORDEN del 7

 


Uttrycket "ta någon på orden" innebär enligt ett uppslagsverk "att utgå från att någon verkligen menar vad den säger".  En synonym till att "ta någon på orden" är att "ta fasta på"

- Räkna med att Gud verkligen menar vad han säger i sitt ord!
- Ta fasta på det han säger och bygg ditt liv på det!


__________________________________________________ 

LOGOS och RHEMA

Då Jesus definierar vem som verkligen är hans lärjunge säger han så här: "Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar" (Joh 8:31) 

En lärjunge är alltså en som inte bara läser Guds Ord då och då, utan en som förblir i Ordet. Det grekiska ordet som används här är "Logos". Vad betyder det då att förbli i Ordet? Det betyder antagligen att tänka på det och tugga på det. Ungefär som den salige mannen i den första psalmen i Psaltaren: Den salige mannen "har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt" (Ps 1:2)

Lite längre fram i samma kapitel står det också om ordet, men här använder den grekiska texten inte "Logos" utan "Rhema". Där står det "Den som är av Gud Lyssnar till Guds Ord" (Joh 8:47).

Det är tydligen skillnad på att läsa Guds ord (Logos) och att lyssna till Guds ord (Rhema). Man skulle kunna säga att Logos är hela Guds ord. Vi kan förbli i ordet genom att läsa det när vi vill. Men ibland händer det om vi verkligen läser "lyssnande" att Gud talar till oss genom bibelordet eller genom de tankar bibelordet ger oss. Då är det ett Rhema, ett personligt tilltal från Gud till mig i min speciella situation.

Logos är alltså Guds Ord Bibeln. Rhema är då Gud talar till mig personligen. Bibelordet är Guds tal till mänskligheten genom alla tider och alla kulturer, Men Rhema är då Gud bemödar sig att ge mig ett personligt tilltal.

Kan Gud till och med säga något annat till mig än vad orden egentligen betyder? Ja, det kan naturligtvis inte vara ett budskap som strider emot Guds Ord, men ibland kan Gud säga något alldeles speciellt personligt till mig genom ett bibelord som egentligen handlar om något annat.
_______________

Här kommer ett exempel hämtat från en av mina böcker TOLKNINGSBOKEN:

    "Ibland kan det hända att den helige Ande talar rakt in i vår aktuella konkreta situation och ger oss ett budskap som är personligt riktat till oss och som inte är giltigt för någon annan människa någon annan gång.

    Wilfred Stinissen skriver i sin bok Ordet är dig nära att en människa ”i en viss text upptäcker en dold betydelse som Gud lägger där för henne personligen, utan att den finns direkt i den bokstavliga betydelsens förlängning.” Stinissen säger vidare att en sådan tolkning inte kan betraktas som verklig exeges men ”att Gud ger denna betydelse till en bestämd människa men inte till hela kyrkan.”

    Då Rut och jag stod inför valet att flytta till Norge upplevde jag ett sådant tilltal. Jag hade blivit erbjuden en tjänst som lärare i kristen ledarträning på Jelöy Folkhögskola i Norge. Jag var tvungen att ge ett snabbt svar på erbjudandet. Skulle vi sälja vårt hus, säga upp oss från våra arbeten och flytta till Norge, där vi inte kände en enda människa?
    Dessutom väntade Rut vårt tredje barn som beräknades födas samtidigt som det skulle vara aktuellt att flytta.
    Den kvällen då vi var tvungna att bestämma oss tog jag en lång promenad och hade ett samtal med Gud. Jag sa till Gud att då jag kom hem skulle jag sätta mig ned och läsa Bibeln på det stället som jag var på i min dagliga Bibelläsning. Om jag i det första kapitlet jag läste fick en klar anvisning att åka till Norge så skulle det vara mitt beslut.
    Jag kände mig ganska trygg med den uppgörelsen. Det finns inte så många Bibelversar som handlar om Norge.
    Då jag satte mig ned att läsa mitt kapitel i Bibeln så läser jag följande text: ”du blir ju inte sänd till ett folk med obegripligt språk…vilkas tal du inte förstår.” (Hes 2:5-6)
    Jag är medveten om att den texten objektivt sett inte betyder för alla människor att de ska åka till Norge. Men för mig, i min konkreta situation och som svar på min konkreta fråga så var det en klar signal: ”Åk!” (sid.42-43)"

/PB

Inga kommentarer: