16 jan. 2023

Dagens andakt, den 16 januari

 

Rättfärdighetens verk är fred och välstånd, dess frukt beständig ro och trygghet. Mitt folk skall få bo i ett fredligt land, i hem där de känner sig trygga och får vila sorglösa.” (Jes 32:17)

Idag handlar bibelordet om rättfärdighetens verk. Rättfärdigheten uträttar något! Den gör det som vi fick lära oss i scouternas motto när vi var barn: Handla rätt!

Korruption och fattigdom går i många länder hand i hand. Och ett land med fred och välstånd har som regel byggts upp sitt regelverk och styresskick på fasta grundvalar. Rättssystemet har varit baserat på vissa orubbliga och för alla människor kända principer. Rätt och fel har inte bestämts utifrån enskilda individers intressen, utan byggts upp för det allmännas bästa, ofta med kristna värderingar som grund.

Bibeln gör en tydlig koppling till fred och välstånd för det folk som väljer rättfärdighetens väg. Det betyder naturligtvis inte att alla rika är rättfärdiga och alla fattiga korrumperade, men det slår fast grundprincipen att det lönar sig att handla rätt.

BÖN

Herre jag ber om hjälp att handla rätt idag även om det kortsiktigt ser ut som att jag förlorar på det.

 

Inga kommentarer: