23 jan. 2023

ATT FÖRSTÅ OCH GÖRA SIG FÖRSTÅDD – 1 Mos 23


Bibelläsning: Första Moseboken 23
Läs bibeltexten här
”Min Herre, lyssna på mig. Ett stycke mark värd fyrahundra siklar silver, vad betyder det mellan dig och mig? Begrav du din döda.” (1 Mos 23:15 FB)

Sara hade dött efter ett långt liv. Abraham sörjde och begrät sin livskamrat (vers 2). Sedan skulle Abraham skaffa en lämplig gravplats för Sara bland hettiterna där de hade bott en längre tid.

Abraham ber hettiterna om att få köpa en speciell gravplats mot full betalning (vers 9). Men den som äger gravplatsen, Efron, bedyrar att Abraham inte alls ska betala något. Han vill gärna skänka både gravplatsen och åkern till Abraham (vers 11). Men Abraham säger igen att han ska betala vad marken är värd (vers 12).

I de flesta sammanhang och kulturer kanske köparen skulle ha tackat ja till erbjudandet. Det kanske hade varit rimligt att tro att då de gång på gång säger att de verkligen vill ge gravplatsen som gåva, att det var det de menade. Men Abraham hade lärt sig det kulturella mönstret. Det hade förmodligen ansetts som väldigt opassande om Abraham hade tackat ja till erbjudandet.

Vad hettiterna egentligen menade då de sa att de ville ge gravplatsen till Abraham var att det vore lämpligt att Abraham betalade vad den var värd. Men Abraham visste inte vad den var värd.

Då kommer prislappen i nästa kommentar. Genom att ännu en gång säga att Abraham inte behöver betala för gravplatsen, talar Efron om hur mycket han vill ha för gravplatsen (vers 15).

Abraham lyssnade inte bara på vad hettiterna sa. Han lyssnade på vad de menade. Han hade lärt sig det kulturella språket.

Det är viktigt då vi kommunicerar evangeliet att vi förstår kulturen och vad folk menar, och inte bara vad de säger.  Vi kanske ibland tror att vi säger något, fast det uppfattas på ett annat sätt än vad vi avsett. Ibland kan människor känna sig fördömda och nedvärderade av vårt vittnesbörd.

Det är också viktigt att vi kan höra vad människor menar och inte bara vad de säger. Den mest kritiska anmärkningen mot vårt vittnesbörd kan kanske till och med betyda: ”Jag önskar verkligen att det du sa vore sant. Berätta mer. Övertyga mig. Jag vill egentligen också ha en tro som din!”

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Hjälp mig att förmedla evangeliet så att det väcker längtan och inte förakt.
____________________
Översikt:
- Vers 1-3  
Sara dör
- Vers 4-18  
Abraham förhandlar med hettiterna om att få köpa en gravplats
- Vers 19-20
Abraham begraver Sara

Kommentar:
Även om Efron gång på gång talade om för Abraham att han inte ville ha någon betalning för åkern och gravplatsen, talade han i förbifarten om vad den egentligen var värd: fyrahundra siklar silver. Det var verkligen inte någon liten summa Efron begärde. Det motsvarar enligt Studiebibeln 4 kg silver som motsvarade fyrtio årslöner!

Till eftertanke:
Då jag samtalar med någon om min tro är jag då så upptagen att överösa den jag talar med mina egna argument att jag inte lyssnar på de argument jag möter?
- Och även om jag lyssnar, lyssnar jag på ett sådant sätt så att jag verkligen hör hur den jag samtalar med tänker?
- Är det viktigare för mig att "vinna" diskussionen än att ha omsorg om den jag talar med? 

Inga kommentarer: