10 jan. 2023

ÄNDA TILL JORDENS YTTERSTA GRÄNS – 1 Mos 10


Bibelläsning: Första Moseboken 10

Läs bibeltexten här

"Detta är Noas söners, Sems, Hams och Jafets, fortsatta historia" (vers 1). "Från dem har folken spritts över hela världen" (vers 37)

Kapitlet är en lång uppräkning av namn på ättlingar till Sem, Ham och Jafet och var de bosatte sig på jorden. Det är berättelsen av hur några få "intar" hela världen. Här uppfylls befallningen som Gud gav dem i kapitlet innan: "Men var fruktsamma och föröka er. Väx till på jorden och föröka er" (1 Mos 9:7 FB).

Jag ser klart parallellen i det nya testamentet. Jesus gav ett uppdrag till några få:  "Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns." (Apg 1:8 FB)

I första Moseboken 10 är det Noas söner som lägger under sig plats efter plats intill "jorden yttersta gräns" och i Apostlagärningarna är det lärjungarna som får uppdraget att lägga under sig plats efter plats "till jorden yttersta gräns".

Lärjungarna tog uppdraget på allvar. Det kostade många livet. De hade motstånd från alla håll. Vissa perioder dödade myndigheterna kristna över hela världen, men Guds rike spred sig och de få lärjungarna bidrog till att förändra hela världshistorien.

Men vi lever fortfarande i uppfyllelsen av Jesu ord "När den helige Ande kommer över er skall ni få kraft och bli mina vittnen...".

Alla kommer inte att förändra världshistorien. Men du kan förändra din värld då du överlåter ditt liv i Guds händer. Och genom ditt förvandlade liv kan andras liv förvandlas.

Alla kommer inte att förändra världshistorien. Men tillsammans gör vi det...

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Herre, låt mitt förvandlade liv bidra till att förvandla någon annans liv.

___________________

Översikt:
- Vers 1-5 
Jafets söner
- Vers 6-20
Hams söner
- Vers 21-32
Sems söner

Kommentar
Bland alla namn som räknas upp är det Nimrod (v.8-11) som står fram. Han var ättling i tredje led till Noa, sonson till Ham. Det står om honom att han var "den förste som fick stor makt på jorden".

Nimrod betyder "vi gör uppror" och han anses vara grundläggare till både babyloniska och assyriska riket. Han grundade också Babel och vissa historiska källor anger Nimrod som byggare av Babels torn (kap.11).

Till eftertanke
Nimrod fick stor makt och hans rike bredde ut sig och blev stort.

Jag gjorde tidigare jämförelsen med de första lärjungarna som spred kristendomen över stora områden.

   Men lärjungarna byggde inte sitt eget rike. De bad "Låt ditt rike komma". Lärjungarna byggde inte i sin egen kraft. Jesus hade sagt till dem "Ni ska få kraft när den helige Ande kommer över er." 

   Vi får också vara en del av Guds förvandlande kraft på jorden. Men om vi ska vara framgångsrika i det projektet, måste vi först låta Gud förvandla oss. Inte bara ytligt, utan på djupet.

   En passande minnesvers för dagen kan vara: "Nimrod byggde sitt rike. Vems rike bygger jag?"

Inga kommentarer: