7 jan. 2023

ATT LYDA GUD – 1 Mos 7


Bibelläsning: Första Moseboken 7

Läs bibeltexten här

"Ty om sju dagar skall jag låta det regna på jorden i fyrtio dagar och fyrtio nätter, och jag skall utplåna från jorden alla varelser som jag har gjort."  Och Noa gjorde i allt som HERREN hade befallt honom." (1 Mos 7:4-5 FB)

I det sjunde kapitlet kommer floden och Noa, hans familj, och alla djur som han tagit med sig in i arken var de enda som överlevde.

I berättelsen står det att Noa gjorde i allt som Herren befallt (vers 5). Jag tror att vi idag behöver människor som gör vad Herren befallt.

Det måste börja med att vi lyssnar på Herren. Det kanske tar tid att bli så stilla att vi kan höra Herren tala. Det är så många andra röster som ständigt pockar på vår uppmärksamhet och som lätt överröstar Herrens röst.

Då vi har lyssnat behöver vi handla. Det räcker inte med att veta vad som borde göras, eller vad vi tycker att alla andra borde göra.

Vi ber i Fader Vår att Guds rike ska komma och att Guds vilja ska ske. Guds rike kommer inte av sig självt och Guds vilja sker inte automatiskt. Det sker genom människor som har vågat lyssna på Herren och sedan "göra det som Herren befallt." Vill du vara en av dem?

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Vad innebär det för mig att lyda Herren idag?

____________________
Översikt:
- Vers 1-10 
Noa går n i arken tillsammans med sin familj och djuren
- Vers 11-23 
Floden översvämmar jorden

Kommentar
Syndafloden på Noas tid används i Nya testamentet som en förebild av den yttersta domen.
Jesus (Matt 24:37; Luk 17:26)
Petrus (2 Petr 2:5: 3:5)
Läs också Heb 11:7 och 1 Petr 3:20 

I kapitlets början kan vi läsa Gud har funnit Noa rättfärdig (vers 1). Noas rättfärdighet byggde inte på att Noa aldrig hade gjort något fel, utan snarare på Noas tro och tillit till Gud som gjorde att Noa hade funnit nåd inför Herrens öron (1 Mos 6:8).

Till eftertanke
- Vad lägger du i ordet rättfärdig? (Läs också Rom 3:21-23)
- På vilka olika sätt kan vi höra Gud tala?

Inga kommentarer: