20 jan. 2023

De ödmjukas böner – inte högmod – är Sveriges enda framtid

 

Jonas Adolfsson på ledarsidan i Världen idag (Bildtext: 
Låt oss be om en rörelse av ödmjukhet och renhet i vårt land, skriver Jonas Adolfsson. Foto: Lightstock) -

I bön och fasta. Så inleder just nu troende och församlingar över hela Sverige 2023. Det är oerhört värdefullt och ger hopp till vårt land.

Att be är, mer än något annat, att ödmjuka sig, att erkänna att utan Gud går vi under. Utan hans hjälp och ledning saknar vi och vårt land en framtid. Våldet tar över och landet vittrar sönder inifrån. Utan Guds beskydd blir landet också mer sårbart för angrepp utifrån.

Rätt reaktion inför varje hot är alltid bön, en bön där gudsfolket i staden och i landet ödmjukar sig och ber. Motsatsen till ödmjukhet är högmod, och högmodet säger: ”Vi gör som vi själva vill, vi struntar i Gud och hans heliga bud.” Sådant förstör ett land, eftersom högmod, enligt Guds ord, går före fall.

Läs mer här: https://www.varldenidag.se/ledare/de-odmjukas-boner-inte-hogmod-ar-sveriges-enda-framtid/repwam!yWlTpUFCqoodqZNpGx1Onw/

Inga kommentarer: