3 jan. 2023

Vittnesbördet: Gud svarade på Andys bön

 


- Från Inblick.se -
Andy Miltvedt hade gjort allt vad han kunde men hans jobbiga livssituation blev inte bättre. I bilen på väg till förskolan gjorde han något han inte gjort på mycket länge – bad till Gud om hjälp. Bara minuter senare förändrades hans liv.

Läs mer här: https://www.inblick.se/livsberattelser/fralsning/gud-svarade-pa-andys-bon

Inga kommentarer: