25 jan. 2023

TA GUD PÅ ORDEN del 8

 

Tre viktiga frågor då du läser Bibeln

Uttrycket "ta någon på orden" innebär enligt ett uppslagsverk "att utgå från att någon verkligen menar vad den säger".  En synonym till att "ta någon på orden" är att "ta fasta på"

- Räkna med att Gud verkligen menar vad han säger i sitt ord!
- Ta fasta på det han säger och bygg ditt liv på det!
_________________________________

Fruktbärande bibelläsning utgår ofta från tre grundläggande frågor:
1/ Vad står det?
2/ Vad betyder det?
3/ Vad ska jag göra med det? 

1/ Vad står det? Observationsstadiet.
   Det börjar naturligtvis med att vi läser Bibeln. Men ofta kan det hända att bibelläsningen bara blir läsning. Även om vi tycker att det för stunden är givande glömmer vi fort vad det var vi läste i det ögonblicket vi stänger vår Bibel.
   För att bibelläsningen verkligen ska göra skillnad i våra liv måste vi göra något mer än att bara läsa det... 

2/ Vad betyder det? Bearbetningsstadiet. 
   I bearbetningsstadiet lyssnar vi vad bibeltexten vill säga till mig idag. Samma bibelavsnitt kan "säga" olika saker till oss beroende av hur vårt liv ser ut just då vi läser det. 
   I bearbetningsstadiet kan det vara bra att ta fasta på ett kort citat eller en tanke från kapitlet. det kan vara en uppmaning, en vägledning, en tillrättavisning, en bön eller något att som du vill ta fasta på. Skriv ned det, lär det utantill, gå och "tugga på det under dagen" och låt det fortsätta att "tala" till dig. Gör som den salige mannen i Psalm 1 som har sin glädje i Guds ord och begrundar hans ord dag och natt. 
  Om vi inte gör det kan bibelläsningen bli meningslös, eller till ingen nytta som det står i Hebreerbrevet: "För dem blev ordet som de hörde till ingen nytta, eftersom det inte genom tron hade smält samman med dem" (Hebr 4:2)

3/ Vad ska jag göra med det? Handla på det jag tar emot.
   Även om vi får ut mycket av vårt bibelläsande så är det meningslöst om vi inte gör något med det vi läste. Bibelläsningen kan ge oss mycket insikt och förändra vårt tänkande. Men bibelordet ska inte bara förändra vårt tänkande, det måste få förvandla våra liv.
   Jesus berättar en om två män. Den ene kallar Jesus en förståndig man och den andre kallar han en dåre. Vad är det för skillnad mellan den förståndige och dåren. Vem vill du vara av de två?
   Det var ingen skillnad i vad de tog emot av ordet. Båda två tog emot lika mycket. De hörde lika mycket. Skillnaden var att den ene gjorde som ordet sa och den andre gjorde inte som ordet sa. Det handlar om att höra och göra. Det handlar om att göra det som bibelstudiet uppenbarar för oss.

Kasta inte bort ditt liv med att bara läsa Guds ord.
Kasta inte bort ditt liv med att bara studera Guds ord.
Lyd Guds ord och låt ordet förvandla ditt liv och dina handlingar: TA GUD PÅ ORDET!

/PB

Inga kommentarer: