21 mars 2011

Rob Bell och bibeltolkning

Jag har tidigare skrivit om bibelsynen inom Emerging Church. EC representerar en ny form för liberalteologi. Detta får naturligtvis konsekvenser för budskapet från Rob Bell och Emerging Church. Rob Bell kan använda en bibeltext för att säga något helt annat än bibeltexten egentligen säger.

Jag såg ett vieoklipp där Rob Bell undervisar om berättelsen där Petrus går på vattnet (Matt 14:28-33). Rob Bell säger: "Jag har alltid trott att Petrus tvivlade på Jesus. Men Jesus sjunker inte. Petrus tvivlade på sig själv."

Rob Bell utvecklar här ett budskap om att vi måste tro mer på oss själva och vår egen förmåga. Det kan i och för sig vara ett uppmuntrande budskap, men det är inte alls det som texten säger. Är det Petrus tro på sig själv som gör att han kan gå på vattnet? Nej, tvärtom handlar det om tron på Jesus "Herre, om det är du, så befall att jag skall komma till dig på vattnet", eller ytterst är det tron på Jesu ord "Kom!", som gör att Petrus vågar gå ut på vattnet. Det är tilliten till Guds ord som får Petrus att våga ta steget.

Man kan kanske tycka att detta är något som många predikanter gör. Att man råkar använda ett bibelord slarvigt. Men i Rob Bells utläggning är det ett inte ett plötsligt infall som får honom att behandla bibelordet felaktigt. Det är noga planerat och genomfört. Förberett med inspelning och allt. Detta är inte ett misstag. Detta är vad Rob Bell vill säga. Och budskapet här är inte att lita på Gud utan att lita på sig själv. Det är väl knappast det som är det genomgående budskapet i Bibeln?

Här är länken till videosnutten>

Inga kommentarer: