25 mars 2011

rupebas morgonkoll den 25 mars

Stort intresse för dag om religionens roll
Kyrkans Tidning - "Vilken roll spelar religion och religiös tro för människor? Svaret på frågan är nödvändig för att kunna förstå politiska, ekonomiska och sociala skeenden. Det anser många beslutsfattare och i dag är det ämnet för ett seminarium som hålls i Stockholm."

Exodus International beklagar indragen app

Världen idag - "Ett intrång på yttrandefriheten"
Efter Apples helomvändning när det gäller den kristna organisationen Exodus Internationals nya Iphone-app, medger ordföranden Randy Thomas att man är besviken över it-företagets beslut.
"Vår app var helt enkelt för att hjälpa människor som har frågor om homosexualitet , men tyvärr har gayaktivister tolkat syftet med appen och pressade Apple att avlägsna den", säger han enligt nyhetsbyrån One news."
Världen idag 2  -  Dagen

Sofia församling backar – men kritiken kvarstår

Dagen - "Sofia församling i Stockholm kommer inte att anställa någon imam, enligt vad Dagen kunde avslöja i går. "Det är bra att man har tagit till sig av kritiken, men det ändrar ingenting i sak", säger kritiska prästen Annika Borg."   SvT

Väckelserörelser i Finland: Homosexuella kan botas

Dagen - "En kampanj om homosexualitet startad av väckelserörelser i Finska kyrkan har åter lett till häftig debatt. Ärkebiskop Kari Mäkinen kritiserar "Stå på dig"-kampanjen, och säger att alla människor har rätt att vara sig själva."

Inga kommentarer: