9 mars 2011

Slutreplik på inlägget ”Kyrka som förnekar sin tro”

Mitt inlägg ”Kyrka som förnekar sin tro” har haft över femhundra besök och väldigt många kommentarer. De flesta håller med om det jag försöker säga. Men kommentarerna till detta blogginlägg, som så många andra diskussioner på Blod och Eld, övergår i ändlösa diskussioner om vad kristen tro är utifrån personligt tyckande, vad som är politiskt korrekt eller utifrån vad man tycker att kristen tro borde vara.

Men kristen tro kan bara definieras utifrån Bibeln. Det är förmodligen därför Frälsningsarméns första lärosats säger att Bibeln är det ENDA gudomliga rättesnöret för kristen tro och kristet liv.

Om man då börjar definiera kristen tro utifrån vad man tycker att den borde vara blir som sagt diskussionerna både ändlösa, meningslösa och förvirrande.

Kommentarerna på mitt blogginlägg gick sedan över till att mer och mer handla om frågan om  Kristendomen och Islam har samma gud, och den diskussionen flyttade sedan över i ett eget blogginlägg från Regnbågsprästen.

Där hittar man många kommentarer som försvarar att det är samma gud vi talar om. Spiggen använder ett citat från Koranen som handlar om att Jesus är en i raden av profeter som man bör lyssna till. För mig bevisar det citatet att det verkligen inte är samma gud det talas om. Om det citatet är sant, så måste kristendomen vara en falsk religion och Jesus en lögnare. Jesus tror nämligen själv att han är något mycket mer en av profeterna. Han tror att han är Guds son och den ENDA vägen till Fadern.

Man kan inte reducera Jesus till att bara var en ovanligt god människa eller en stor profet. Gör man det så gör man samtidigt Jesus till lögnare, eller i bästa fall till en förvirrad och dåligt informerad människa.

Nu kanske någon tycker att jag är väldigt svartvit som hävdar att Jesus är den enda vägen och att alla andra är felaktiga vägar. Ja, jag är svartvit och jag uppfattar Bibeln som svartvit. Det handlar om antingen eller. Antingen följer du Jesus eller också är du emot Jesus. Om du vill vara en kristen är det första, största och viktigaste budet att älska Herren av hela ditt hjärta, hela ditt förstånd och av all din kraft. Bibeln är svartvit. Den talar tydligt om den dubbla utgången. Antingen får du ett evigt liv i gemenskap med Jesus eller också får du tillbringa evigheten utan Jesus. Det är förmodligen därför som Frälsningsarméns sista trosartikel talar om ”de rättfärdigas eviga salighet och de orättfärdigas eviga straff”.

Så till slut Regnbågsprästens tre frågor:
”Tror du att Rabbi Arik W Ascherman är förlorad?”
Det har jag har ingen aning om. Det är Jesus som kommer att döma. Inte jag. Jag kan gissa att han kommer att döma varje människa efter den människans förutsättningar. Men jag tar inga risker, så jag fortsätter att vittna om Jesus för alla som vill lyssna för att rädda så många som möjligt.

”Och vad innebär det i så fall?”
Det får vi väl se. Men jag tror att det innebär att leva åtskild från Gud. Det kan upplevas som ett helvete redan här på jorden.

”Kommer han att brinna i helvetet eller ... ?”
Jag vet inte om det finns någon plats där folk brinner. Men jag tar inga risker. Jag tänker fortsätta att vittna om Jesus så att ingen behöver hamna där om det nu finns någon sådan plats.

Så till slut. Vad säger Bibeln om Islam? Naturligtvis ingenting eftersom Islam ”uppfanns” 600 år efter Kristus.  Men Bibeln säger väldigt mycket om motsvarande gudar på den tiden, och varnar starkt för att ta in främmande religioner i sitt liv.
”Elia trädde fram för allt folket och sade: "Hur länge skall ni halta på båda sidor? Om det är HERREN som är Gud, så följ honom. Men om det är Baal, så följ honom." (1 Kung 18:21).
Långt tidigare sa Josua till folket att nu var det dags att bestämma sig för vilken gud de ville tjäna. Gudarna som man trodde på i Egypten, gudarna som amoreerna dyrkade eller Herren. Men Josua hade bestämt sig: ”Men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren”.

Alla människor får bestämma själva vem man vill tjäna. Både på den tiden och idag.

Inga kommentarer: