11 mars 2011

rupebas morgonkoll den 11 mars

”Svenska kyrkan har anpassat sin teologi”
Dagen - "Avhandlingen "Detta är min kropp" har sina förtjänster, men också brister. Det säger prästen Yngve Kalin, författare till prästdeklarationen undertecknad av 864 präster mot beslutet att välsigna och sedermera viga par av samma kön.
- Han vill inte bara vara domare han vill organisera hela spelplanen, säger Kalin om forskaren Daniel Enstedt."The Guardian: Storbritannien en kallare plats utan kristendom
Världen idag - "Redaktören Catherine Pepinster för Catholic weekly the tablet konstaterar i The Guardian på onsdagen att Storbritannien skulle vara en kallare plats, utan kristendomen.
- Att förlora vår tradition skulle Storbritannien sakna mening, skriver hon."


Konsten att göra sig överflödig
Hemmets Vän - "Sofia församling på Söder i Stockholm har beslutat anställa en imam. Anställningen är ett led i församlingens mångfaldsarbete för att motverka fördomar om religioner. Ansvarig kyrkoherde Hans Ulfvebrand menar att det är ”Svenska kyrkans plikt” (!) att anställa en muslimsk präst inom ramen för kyrkans verksamhet."

Villkora inte Guds existens
Kyrkans Tidning - "Svenska kyrkan kampanjar i Stockholm och Göteborg. På tjusiga affischer förkunnas att svenska kyrkan ”tror på en Gud som inte gör skillnad på människor” och dessutom säger ”ja till respekt”.

Inga kommentarer: