16 mars 2011

rupebas morgonkoll den 16 mars

Tre team är på plats i Japans katastrofområde
Frälsningsarmen.se - "Tre katastrofteam från Frälsningsarmén i Japan arbetar nu i katastrofområdet. Ett av teamen hjälper människor som blivit evakuerade från områden som kan ha blivit  förgiftade på grund av skador i kärnkraftverk."

Bibeln efterfrågas i Libyen trots straff
Världen idag - "Det finns runt 150 evangeliskt troende i Libyen. De är förbjudna att träffas för gudstjänst och missionsverksamhet bestraffas hårt. Ändå växter efterfrågan på arabiska biblar.
– Vi har hört att libyer har hört talas om kristen tro och vill veta mera, säger Peter Paulsson, från Open doors."


Gud använder medier som en modern predikstol
Göran Skytte i Dagen - "Härförleden inbjöds jag till ett samtals med en grupp unga kristna journalister.
Temat för dagen var "Att tjäna Gud eller nyhetschefen? Eller båda två?". Deltagarna: en grupp unga, med en näst intill gripande ambition att söka och finna en väg för den som vill vara både en seriös kristen och en seriös journalist."Kyrkoherde kritisk till kyrkokampanj
Världen idag - Svenska Kyrkans reklamskylt sågas av präster runt om i landet. Den sitter i bussar och spårvagnar i storstäderna Göteborg och Stockholm. Kyrkoherden Dan Bernspång ifrågasätter hans kyrkas nya reklamaffisch ”Vi tror på en Gud som inte gör skillnad på människor”. Han tycker bland annat att budskapet öppnar för en syn där det finns fler gudar.

United Malmö startar nya kyrkor i flera storstäder
Dagen - "United Malmö expanderar. En av Sveriges kraftigast växande församlingar satsar vidare genom att starta nya kyrkor i svenska storstäder - och internationella."

Inga kommentarer: