19 mars 2011

Maktspråk i stället för en diskussion

Svenska kyrkan anställer en muslimsk Iman. Jag har tidigare kommenterat detta bland annat i "Kyrka som förnekar sin tro".

Prästerna Annika Borg och Johanna Andersson skrev i SvD Brännpunkt om "En kyrka i fritt fall" och fick svar från Bo Larssn (se länk nedan). Nu kommer slutreplik från prästerna i Svenska Dagbladet:

"Vi ifrågasätter inte vikten av religionsdialog, som Bo Larsson tycks tro (Brännpunkt 17/3). Det vi diskuterat och ifrågasatt är att Svenska kyrkan har anställt en imam. På Sofia församlings hemsida presenteras han som ”Svenska kyrkans förste imam”, och han ser som sin uppgift att ge en sannare bild av islam. Han ska således, avlönad av Svenska kyrkan, förkunna islam. Vi trodde att det var en självklarhet att man som anställd religiös ledare i Svenska kyrkan omfattar en kristen tro, och inte i sitt uppdrag förkunnar en annan religions trosuppfattningar.
Men istället för att få en rejäl motivering och teologiska klargöranden när det gäller detta, beskylls vi av Bo Larsson för intolerans och naivitet" 

Läs mer> 

Inga kommentarer: