7 mars 2011

Kommentarer till "Kyrka som förnekar sin tro"

Jag skrev förra veckan ett inlägg om Kyrka som förnekar sin tro. Jag publicerade det även på sajten "Blod och Eld" . Inlägget fick där flera hundra läsare och många kommentarer. Klicka på "Blod och Eld"- länken ovan så kan du läsa kommentarerna.
Här kommer min kortfattade kommentar till några av kommentarerna:

Erik skriver:
"Det är ganska vanligt att FA har folk anstälda på olika sätt som inte är kristna. Är det någon principiell skillnad mellan att anställa en halvateistisk medelsvenson och en muslim?"


Ja, Erik, det är alldeles riktigt att det finns många som arbetar för Frälsningsarmén på Myrorna och på sociala institutioner som inte delar Frälsningsarméns tro, som du kallar "halvateistisk medelsvensson". Men den personen är inte anställd därför att han/hon är halvateistisk, och han/hon är inte anställd för att på arbetstid förklara sin trowuppfattning.
Imanen, däremot, är anställd därför att han är iman och för att han är avlönad för att förklara sin trosuppfattning.

Mackan skriver:
"Till att börja med läser jag inte att Imamen på något sätt ska anställd i kyrkan, på något sätt, utan på Fryshuset. Men alltså avlönas av Svenska Kyrkan. Gör det någon skillnad för någon?"


Nej, Mackan, jag ser ingen skillnad. Imanen är anställd av Svenska Kyrkan för att förklara för muslimsk tro.
Det är intressant att se vilken insändarstorm artikeln i Kyrkans Tidning har väckt. Många människor känner sig lurade och besvikna då de förstår att de skattemedel de betalar för att vara medlem i Svenska Kyrkan går till att avlöna en iman.

Cay Lennart skriver:
"Förhoppningsvis vandrar jag på vad som är rätt väg (= Guds väg) för mig och Arik W Ascherman på vad som är rätt väg (= Guds väg) för honom."


Cay Lennart, jag blir konfunderad. Vad jag förstår av ditt inlägg menar du att det spelar ingen roll vad man tror på. Alla former av tro leder till Gud.
Det måste vara en ny religion du företräder. Jag tror knappast att merparten muslimer, kristna, judar skulle hålla med om att det är oväsentligt på vem man tror på.
Ett dominerande budskap i Gamla Testamentet (Som är den Bibel Jesus bekänner sig till) är att varna folket att avfalla och börja tro på andra gudar.

Kattis skriver som kommentar till Cay Lennarts inlägg:
"Om man tänker så, då håller ju inte riktigt ditt resonemang. Eller hur? Eller när blev det så att kristendomen degraderades till att bli endast en av många möjliga (rätta) vägar att gå?
Tänker på hur många bibelställen som måste strykas eller ändras på, om man ska kunna hävda den ståndpunkten." 


Bra skrivet, Kattis! - Tycker jag."

/PB

Inga kommentarer: