14 mars 2011

rupebas morgonkoll den 14 mars

En kyrka i fritt fall
Svenska Dagbladet - "Vi menar att beslutet att anställa en imam är olyckligt. Det har skett för hastigt och utan eftertanke. Det här är en fråga för hela kyrkan, och inte enbart för en enskild församling och några nyckelpersoner där. Det skriver prästerna Johanna Andersson och Annika Borg."

Kritik inom Svenska kyrkans efter imamanställningen på Fryshuset
Världen idag - "Svenska kyrkans beslut att anställa en imam, placerad på Fryshuset i Stockholm, ifrågasätts nu av präster runt om i landet."


Skolinspektionen ogillar Guds rike
Dagen - "Citykyrkan i Västerås får inte utvidga sin 17-åriga skolverksamhet. Skolinspektionen ogillar nämligen att kyrkan i sina stadgar talar om upprättandet av Guds rike."

Vi drivs av vår tro
Kyrkans Tidning - "Mission är grundläggande för kyrkans väsen och handlar om kyrkans tillvändhet till världen.  Kyrkan är sänd till världen – sänd för att bära vittnesbörd om Jesus Kristus, sänd för att tjäna den mänsklighet som han tjänar."

Inga kommentarer: