31 mars 2011

Stefan Gustavsson, Kalla Fakta och Frälsningsarmén

Stefan Gustavsson skriver på sin blogg:
"Kalla Fakta håller på med ett program om Frälsningsarmén (FA), vilket redan fått en del förhandspublicitet. Se t ex här där FA skriver om det på sin hemsida. Eftersom Frälsningsarmén är med i SEA:s nätverk kontaktades också jag för en intervju.


Jag ställer ofta upp i intervjuer och är angelägen om att ha en god relation till media. Fri och obunden journalistik är livsviktigt för ett fritt och öppet samhälle. Jag har därför stor respekt för det journalistiska uppdraget. Jag vet ju också att öppenhet alltid vinner i längden; om man inte själv berättar får man leva med att andras, ofta ofullständiga, versioner av saker och ting står oemotsagd.


Men i den här situationen hade vi i SEA inget att berätta. Vilka vi är, vad vi tror på och står för, vilka frågor vi driver, vilka kampanjer vi jobbar med … finns på vår hemsida, går att läsa om i vårt nyhetsbrev som kommer varje vecka, har kommit till uttryck i hundratals artiklar och formulerats i mängder med inspelade föreläsningar som finns att lyssna till … Min bedömning var dessutom att vinkeln från Kalla Faktas sida var ointressant ur vårt perspektiv.


Så här motiverade jag mitt nej i telefonsamtal med journalisten: Ingen politisk journalist med självaktning försöker göra ett scoop av att socialdemokrater gillar gemensamma lösningar på samhällsproblem. Det vet redan var och en som är intresserad av politik; gemensamma lösningar är en grundbult i socialistiskt tänkande.


Samtal om kristen tro väljer man däremot allt för ofta att förlägga till en sådan nivå. Och jag finner det helt enkelt ointressant att medverka i ett program som försöker få till ett scoop av att kristna har kristna övertygelser! Som att äktenskapet förstås som ett livslångt förbund mellan en man och en kvinna, för att nu ta upp en fråga som Kalla Fakta verkar ha ett särskilt intresse av. Förövrigt en fråga där det är enkelt att veta vad jag tänker; jag har publicerat ganska mycket som berör synen på äktenskapet.


Så jag tackade nej till att medverka i en intervju den här gången. Jag kan inte kräva att bli intervjuad av TV4, de kan inte kräva att få intervjua mig. Inget konstigt med det."

Läs mer>

Inga kommentarer: