30 mars 2011

Fredagsbön i Svenska kyrkan

"Debatten om ”Svenska kyrkans förste imam” går vidare. I veckan som gick höll imam Al Tawalbeh sin första fredagsbön i Fryshuskyrkan. Inom ramen för sin verksamhet i Fryshuset har Svenska kyrkan i Stockholm därmed offentligt börjat sanktionera förkunnandet av islam. För en kristen kyrka är det världsunikt.

Bo Larsson, stiftsprost i Stockholms stift, försvarar imamanställningen på Brännpunkt i Svenska Dagbladet (16/3). Larsson skriver: ”Svenska kyrkan är också det största samfundet i Sverige och har därför inte bara ansvar för sin egen verksamhet utan också för att stödja andra troende människors möjligheter att få utöva sin religion och få tillgång till sådana mötesplatser som främjar förståelse och respekt för den andre.” Det är svårt att förstå Larssons text på annat sätt än att Svenska kyrkan i Stockholm – i kraft av sin storlek på ett nationellt plan – nu ser sig som en allmänreligiös ekonomisk understödjare. Det är ett sensationellt uttalande av stiftsprosten. Likaså mot bakgrund av Svenska kyrkans sviktande ekonomi är detta synsätt märkligt. Det är många församlingar som inte längre anser sig ha råd med missbrukarvård och hjälp till hemlösa. Trots det prioriteras anställningen av en imam."


Åke Hällzon i Hemmets Vän. Läs mer> 

Inga kommentarer: