11 mars 2011

Bibelstudium: Bibelns historia och självanspråk som Guds Ord

Stanley Sjöberg:
"Det finns många olika uppfattningar om hur man ska läsa Bibeln. Även ibland kristna människor diskuteras frågor om Bibelns böcker verkligen är Guds Ord eller människors tankar om Gud. Akademisk teologi i västvärlden handlar ett snävt begränsat, ”intellektuellt” sätt att bedöma Bibeln. När Bibeln berättar om att något är förutsagt som sedan uppfylldes, anser man att det måste vara ett senare tillägg. När Bibeln berättar om övernaturliga under kommenteras sådant som legender.

Men så här ska man läsa Bibeln: ”Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet”. Så står det i Andra Timoteusbrevet (3:16). Det är alltså inte vi som ska bedöma Bibeln, istället ska Bibeln bestämma över vårt tänkande. Bibeln kan jämföras med skapelsen och ordet ”utandad” anknyter till hur människan som hade formats av lera, fick fysiskt och andligt liv genom Guds Ande."

Läs mer>

Inga kommentarer: