Nordic Choice Hotels

23 okt. 2016

Tidig söndagsmorgon den 23 oktober i Kristiansand

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Så var det söndag igen och denna söndagsmorgon vaknar vi i Kristiansand, den största staden på "Sörlandet" i Norge.

Den första delen av veckan hade vi en kurs på Jelöy för de löjtnanter som ordinerades under kongressen i sommar. Det är alltid spännande att möta löjtnanterna då de varit ute ett par månader på sin första order. Har de "överlevt" den stora förändringen att komma ut i verkligheten efter två år på Officersskolan? Ja, de hade överlevt på ett eller annat sätt allesamman. Vi hade några fina dagar tillsammans med fantastiska löjtnanter.

Under kursdagarna fick vi besök från de olika avdelningarna på högkvarteret som  informerade och svarade på frågor. Andra ämnen som vi tog upp under kursdagarna var predikoförberberedelser och tidsplanläggning.

Nu är det söndagsmorgon och vi är mitt inne i en bibelhelg på kåren i Kristiansand i Norge. Temat som kåren har valt för helgen är "Helig vardag - Helig var dag". Igår hade vi bibelstudier hela dagen och nu är vi snart på väg till den avslutande förmiddagsgudstjänsten.

Sedan få vi köra tillbaka hem till Jelöy - och en ny vecka.

Jag önskar dig en välsignad ny vecka
Peter Baronowsky

20 okt. 2016

En kyrka som förlorat tron på sin egen troDet har pågått ganska länge nu. Många församlingar har tappat förtroendet för sin egen tro.

Det är inte så att de har slutat tro på Gud, det är bara det att de inte längre litar på att den tron är tillräcklig. 

Så börjar den ängsliga kyrkan att föra in moment av främmande religioner för att inte förlora de få gudstjänstbesökare den fortsatt har kvar.

Man ser det allt oftare. Församlingarna inbjuder till Yoga, Mindfulness och många andra aktiviteter som har sitt ursprung i Österns religioner.

Det var likadant på Elias tid. Folket hade inte slutat att tro på Gud. Men det verkar som om de inte trodde att det skulle räcka. I tillägg till Gud började de tillbe Baal och Elia ropade förtvivlat: ”Hur länge skall ni halta på båda sidor? Om det är Herren som är Gud, så följ honom. Men om det är Baal så följ honom” (1 Kung 18,21).

Lösningen på församlingens svaga tro är inte att börja tillbe främmande gudar, utan att vända tillbaka till Gud av hela sitt hjärta.

Här kommer några exempel på främmande religioner som strömmar in i dagens skandinaviska kultur. De strömmar in på samma sätt som saltvatten stundtals kan komma in i de friska källorna och förstöra dem:

Mindfulness
"Medveten närvaro eller mindfulness är ursprungligen ett buddhistiskt begrepp. Begreppet sägs ha sitt ursprung i det arbete som Buddhas efterföljare gjorde med att utveckla förtjänstfulla karaktärsdrag utifrån olika aspekter av den åttafaldiga vägen, särskilt att fokusera på sinnelag och rätt tänkande samt utveckla meditation." (Wikipedia)Yoga
Yoga (sanskrit, Pāli: योग, IAST: yóga, IPA: /joːgə/) är ett grundläggande begrepp i indisk filosofi, psykologi och religion och var i äldre indisk tradition beteckning på ett flertal olika fysiska och kontemplativa tekniker.
I den äldre vediska litteraturen är yoga en term med skiftande betydelse. I senare indisk litteratur är yoga en av hinduismens sex ortodoxa filosofiska system, nära knutet till samkhya, där yoga är inriktat på ett pragmatiskt träningssystem. Omkring år 400 sammanställdes en skrift, Yoga Sutra, som gav yoga en specifik utformning med ett system av övningar." (Wikipedia)


Gestaltterapi
From Gestalt Therapy Training Center:
"These have always been cornerstones of the Gestalt therapy approach, making Gestalt therapy uniquely compatible with Buddhist psychology concepts and mindfulness methods. Importantly, Gestalt therapy offers the psychotherapist who is interested in incorporating Buddhist psychology and mindfulness methods direction for their clinical application within an experiential, experimental, therapeutic model that is finely attuned to moment-to-moment process. Buddhist psychology and meditation practice also offer the Gestalt therapist ways of increasing the capacity for staying with ‘what is’, developing more trust in the present moment, and more wisdom and compassion—therapist qualities associated with positive treatment outcomes." (Read more HERE)


Svenska Kyrkan inbjuder till Yoga
"Du kan välja mellan: Dynamisk hathayoga, Lugnare hathayoga eller Yinyoga."

Läs mer HÄR. (Samma församling inbjuder också till Mindfulness och Lunchmeditation, men jag kan inte se någon inbjudan till bön eller bibelstudium)

Yogakurs i kyrka upprör
En expert i kundaliniyoga har inbjudits att leda yoga i Bymarkskyrkan i Jönköping. Under Oasmötet i fjol hölls ett seminarium i samma kyrka om faran med yoga.
– Vad ledsen man blir att kyrkor inte förstår mer av detta, säger seminariets talare Gertrud Storsjö när Världen idag ringer upp och berättar om kyrkans planer. Läs mer HÄR.

”Mindfulness och yoga tar allt större plats
Aktiviteter som yoga och mindfulness har på relativt kort tid blivit självklara inslag på arbetsplatser, i skolan och inom vården, ja till och med på mer oväntade platser som på mjölkkartongens baksida och på statsministerns agenda.” Läs mer HÄR.

”Mindfulness blev ett krav i arbetet på kliniken
Kuratorn Eva Dynesius vägrade att föreslå mindfulness för patienter och hotades då med uppsägning. "Jag kunde omöjligt föreslå något som jag vet kommer från buddismen", säger hon.” Läs mer HÄR.


/PB

18 okt. 2016

Awakening Europe

AWAKENING EUROPE   28-30 OKTOBER 2016

FRIENDS ARENA,STOCKHOLM, SWEDEN

Läs mer HÄR

17 okt. 2016

"En följeslagare i min dagliga bibelläsning"

NT-boken är en utmärkt följeslagare i din dagliga bibelläsning. Gör dina egna anteckningar i pärmen då du läser kapitel efter kapitel. Vad talar till dig? Vad kan jag göra för nya upptäckter i min resa i tron?

Läs mer om NT-boken HÄR.