7 apr. 2020

Bibelord i Corona-tider 7

Herre, mitt bergfäste, min borg och min räddare,
min Gud, min tillflykts klippa,
    min sköld och min frälsnings horn, mitt värn.

Ps 18:3

Vittnesbördet: "Det var som att mattan drogs undan mina fötter"

- Världen idag -
"...När Sarah fyllt 21 födde hon sin första son, men livet därefter blev inte alls som hon tänkt sig.

– Min man träffade en annan kvinna och lämnade mig när vår son, John, bara var fem månader gammal. Han valde bort mig och det var som att mattan drogs undan mina fötter, berättar Sarah.

Tillvaron rämnade och förändrades helt. Från att ha levt ett lyckligt familjeliv hamnade hon ensam i en lägenhet i Alingsås, utan jobb och med ett barn på bara några månader att ta hand om. Den fruktansvärda upplevelsen av att bli bedragen och lämnad som ung mamma var samtidigt en av de stunder då hon kände att Gud var som närmast. 

Sarah berättar om natten då hon förstod att hennes man träffat en annan kvinna och ville lämna henne, och om hur hon bad och sjöng lovsång, medan tårarna rann. Mitt i förtvivlan över vad som hände kastade hon Bibeln på golvet, och Psalm 23 slogs upp..."

Läs mer här:  https://www.varldenidag.se/vittnesbord/talangstjarnan-bytte-artistlivet-mot-teologistudier-och-lovsang/reptaC!n7HZaX3UCHRdm2f3yDkXVA/

Dagens andakt 7 april”Ty du har förlitat dig på din egen väg...” (Hos 10:13.b)

Många människor lägger planer för framtiden, utan att räkna med att Gud har en fullkomlig plan för varje människas liv. Ingen av oss kan följa den planen helt och fullt. Det vet Gud och han anklagar oss inte när vi misslyckas. Men Gud vill att vår strävan och vår längtan ska vara att leva så nära hans plan som det bara går. Detta kan bara ske om vi dagligen lever nära Jesus i trogen bibelläsning och bön. Bara då kan vi lära oss att tänka och planera som Gud vill. Utan den ständiga påminnelsen om Guds väg som vi får när vi läser Guds ord, kommer vi ofelbart att gå vilse.

BÖN
Jesus, den här dagen vill du leva tillsammans med mig. Du vill vara min glädje och min tröst, min uppmuntran och min tillflykt. Påminn mig idag om att du finns i allt som sker och att allt som möter mig kan förvandlas till något gott i dina händer.

UTMANINGEN 7 april - 3 Mos 12

OFFER

Bibelläsning: Tredje Moseboken 12
Läs bibeltexten här

"Detta är lagen om en barnaföderska, både när hon har fött en pojke och när hon har fött en flicka.
Men om hon inte har råd med ett får, skall hon ta två turturduvor eller två unga duvor, en till brännoffer och en till syndoffer.
"  (3 Mos 12:7-8 FB)


Då man hade fått en son eller en dotter skulle man gå till prästen för att offra. Det var ett sätt att visa sin tacksamhet. Det normala var att man offrade ett får, men hade man inte råd med det fick man offra två duvor i stället. Jesu föräldrar tillhörde inte de rika. De offrade två duvor, "De skulle även offra ett par turturduvor eller två unga duvor, enligt Herrens lag." (Luk:24).

Idag visar vi inte vår tacksamhet genom att offra djur till Gud. Vi visar vår tacksamhet på andra sätt. Ett sätt är tacksägelse. Tacksägelse och lovprisning benämns till och med som ett offer i Bibeln: "Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn." (Heb 13:15).

- Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill idag frambära "lovets offer" till Gud för det han är, det han gör och det han ar gjort.
____________________
Innehåll:Rening och offer efter barnsbörd

Kommentar:
Att vara oren har ingenting med synd att göra. Föreskrifterna om orenhet efter barnafödande är hygieniska och medicinska föreskrifter.

I Kanaan förekom det under den här tiden tempelprostitution och fruktbarhetsriter i förbindelse med tillbedjan av avgudar. I Israel var däremot allt som hade med sexuallivet att göra skilt från tjänsten inför Gud.

Till eftertanke:
Offren efter barnafödande var också ett tacksamhetsoffer för det nya barnet.

- Har du något att vara tacksam för? Gör en lista på sådant som du är tacksam för och frambär sedan lovets offer i tacksamhet till Gud. Gud är alltid värd vår lovsång. Och då vi lyfter vår blick och prisar Herren händer det också något med oss själva.

6 apr. 2020

Bibelord i Coronatider 6

Gud är vår tillflykt och vår starkhet,
en hjälp i nöden, väl beprövad.
Därför skall vi inte frukta, om än jorden skakar

och bergen störtar ner i havsdjupet,
om än havets vågor brusar och svallar,

så att bergen bävar vid dess uppror. Sela.

Psalm 46:2-4

På väg in i påskveckan

Herren behöver den
"När de närmade sig Jerusalem och var vid Betfage och Betania vid Olivberget skickade han i väg två av sina lärjungar och sade till dem: ”Gå bort till byn där framme. När ni kommer in i den hittar ni genast en ungåsna som står bunden där, en som ännu ingen har suttit på. Ta den och led hit den. Om någon frågar er vad ni gör, så svara: Herren behöver den, och han skall strax skicka tillbaka den.” De gav sig i väg och såg en ungåsna stå bunden ute på gatan vid en port, och de tog den. Några av dem som stod där frågade: ”Vad gör ni? Tar ni åsnan?” Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt, och då lät man dem gå. De ledde åsnan till Jesus och lade sina mantlar på den, och han satte sig upp på den. Och många bredde ut sina mantlar på vägen, andra strödde ut löv som de tog från träden runt om. Och de som gick före och de som följde efter ropade: ”Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Välsignat vår fader Davids rike som nu kommer! Hosianna i höjden!” Så kom han in i Jerusalem och gick till templet. Och när han hade sett på allt vände han tillbaka till Betania med de tolv, eftersom det redan var sent." (Mark 11:1-11 Bibel 2000)

Påsken börjar närma sig. Vi går in i påskveckan med alla de dramatiska händelserna där. Vi vet redan nu hur det kommer att sluta efter det att Jesus ridit in i Jerusalem. Men även om vi redan vet hur berättelsen slutar är det viktigt att stanna upp och komma ihåg. Att komma ihåg vad Jesus fick genomlida. Och varför han fick genomlida det. Och hur det påverkar mitt liv idag.

Om du skulle få en ingivelse att gå till en bilhandlare och köra iväg med en speciell bil, skulle du göra det då? Bilhandlaren skulle naturligtvis fråga "Vad gör du? Tar du bilen?" och du skulle lugnt svara "Herren behöver den."

Det var den uppmaningen lärjungarna fick. Och de gjorde som Jesus sa. Du kanske tror att det var lättare på den tiden. Det var kanske lättare då Jesus fanns bland oss i kött och blod. Då kunde man ju ändå fråga "Menar du verkligen att...". Men ändå. Gå till en okänd människa och säga "Herren behöver den".

Vad var det Herren behövde? Han behövde lärjungarnas lydnad och han behövde en åsna. Behövde Gud verkligen en åsna? Ja. Och om Gud behöver en åsna för att förverkliga sin frälsningsplan för världen, hur mycket mer skulle inte Gud behöva dig och mig. Och han behöver också din lydnad inför Andens maning. 


PB

Förslag till bibelläsning från Lukasevangeliet under Stilla Veckan

Söndag - Palmsöndagen: Luk 19:28-40
Måndag: Luk 22:1-30
Tisdag: Luk 22:31-46
Onsdag: Luk 22:47-71
Torsdag - Skärtorsdag: Luk 23:1-25
Fredag - Långfredag: Luk 23:26-54
Lördag - Påskafton: Luk 23:55-56
Söndag - Påskdagen: Luk 24:1-12
Måndag - Annandag påsk: Luk 24:13-35