18 sep. 2020

Kränkt för sin kristna tro i skolan


- DN Debatt -

Elever ska inte behöva bli utsatta för trakasserier och kränkningar i skolan på grund av sin kristna tro

Det skriver artikelförfattarna till rapporten "Kränkt för sin tro". 

Artikeln i Dagens Nyheter är låst. Men du kan läsa mer om rapporten och ladda ned den i sin helhet HÄR.

Bibelord i Coronatider 123

Min Gud, på dig förtröstar jag
Ps 25:2

Dagens andakt 18 september


”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. ” (Joh 3:16-17)

Inom missbruksvården sa man ofta: ”Det finns inga hopplösa fall”. Det skulle vara en uppmuntran för alla medarbetare som kämpade i motvind och sällan fick se en missbrukare bli fri. Så småningom förändrades den här devisen och någon sa. ”Jo, det finns hopplösa fall, men ingen av oss vet, när vi har med ett hopplöst fall att göra”.
Så är det också när vi försöker förmedla vår kristna tro till andra. Det finns säkert många människor, som aldrig kommer att bli troende, men du och jag vet aldrig vem detta gäller. Tidigt i mitt kristna liv fick jag lära mig att se alla människor som potentiellt frälsta – damen i snabbköpskassan skulle kunna bli frälst, mannen bredvid mig på tågen skulle kunna bli frälst, min granne skulle kunna bli frälst. Det gjorde att jag mötte människor på ett nytt sätt, med en förväntan att något skulle kunna ske också i deras liv. 
BÖN
Hjälp mig Gud att bevara den aktiva tron att alla människor kan bli frälsta, och att jag kan få vara med och förmedla tro till någon människa idag.

UTMANINGEN 18 sep - 2 Sam 13

VÅLDETS SPIRAL

Bibelläsning: Andra Samuelsboken 13
Läs bibeltexten här

"Då sade hon till honom: "Du har ingen orsak till denna stora ondska. Att förskjuta mig vore värre än det andra som du har gjort med mig." Men han ville inte lyssna på henne"  (2 Sam 13:16 FB)

Amnon våldtar Tamar. Därefter förskjuter han henne. Tamars bror Absalom ber Tamar att tiga om detta (vers 20), men behåller hatet till Amnon i sitt hjärta (vers 22). Men vid ett lämpligt tillfälle dödar Absalom Amnon som en hämnd för att Amnon kränkt hans syster (vers 28-29). Som ett resultat av detta fick Absalom fly för att inte bli dödad av David....

Våldet föder hämnd och nytt våld. Synden får konsekvenser och det vi gör kommer många gånger tillbaka över oss. Det kan börja med ett ovänligt ord och sen ska den som drabbats "ge igen" för att sedan få en ny reaktion...

Bibeln kallar detta "det man sår får man också skörda" (Gal 6,7). Våra handlingar kommer tillbaka över oss.

Men det kan också finnas en positiv spiral. Goda, vänliga handlingar föder godhet och vänlighet tillbaka. Det kan också finnas en spiral av godhet och kärlek. Och även om vi inte skulle få tillbaka godhet då vi ger ut godhet är vår kallelse att alltid ge ut det som är gott: "Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp"  (Gal 6:9) 

- Mannakorn att tugga på under dagen: Tröttna inte på att göra det som är rätt. 
________________
Innehåll:
Amnon blir förälskad i sin brors syster Tamar. Amnon låtsas att han är sjuk och ber att Tamar ska komma och ge honom mat. Då Tamar kommer våldtar Amnon henne och fylls sedan av hat till Tamar och fördriver henne.
En tid därefter ser Tamars bror till att Amnon blir dödad.

Kommentar:
I översikten över Andra Samuelsboken skrev jag att boken delas in i två delar.
Den första delen kap.1-10 fick namnet "Davids triumfer"
Den andra delen kap. 11-24 fick namnet "Davids tragedier" 
Tragedierna börjar med historien med Bat-Seba. Därefter följer den ena tragedin efter den andra. David hade visserligen fått Guds förlåtelse, men även om förlåtelsen var fullkomlig kunde han inte påverka syndens konsekvenser.

Så kan det vara också med oss. Våra ord kan till exempel skada en annan människa och även om vi kan få förlåtelse för orden vi uttalat, kan de orden vi sagt förstöra livet för en annan människa. 

Då Amnon har sex med sin halvsyster bryter han emot Moselagen (3 Mos 18:9). Det var dessutom en våldtäkt. Detta väcker hat mot Amnon hos Absalom som var syster till Tamar. 

Då Absalom senare ser till att Amnon blir mördad är det också en attack på Davids kungadöme, eftersom Amnon var Davids äldste son och den naturlige tronföljaren (2 Sam 3:2). 

Till eftertanke:
"Våra ord kan till exempel skada en annan människa och även om vi kan få förlåtelse för orden vi uttalat, kan de orden vi sagt förstöra livet för en annan människa".
- Varning för synden!!! Vi kan få förlåtelse för våra synder, men vi kan aldrig ha kontroll över syndens konsekvenser.


Istället för att hamna i syndens spiral - arbeta enträget på det godas spiral:
"Tröttna inte på att göra det som är rätt" (Gal 6:9).

17 sep. 2020

Historiskt fredsavtal i skuggan av pandemin

 13 september 2020
Israels premiärminister Binyamin Netanyahu och hans fru Sara strax innan avresa till USA (foto: GPO)
Sent ikväll reste Israels premiärminister Binyamin Netanyahu till USA, där han imorgon tillsammans med Förenade Arabemiratens utrikesminister Abdullah bin Zayed formellt kommer att underteckna det så kallade Abrahamavtalet, som etablerar diplomatiska förbindelser mellan de båda länderna. I fredags blev det klart att även Bahrain kommer att underteckna avtalet. Det lilla kungadömet blev därmed den fjärde arabstaten att erkänna Israel. Oman, som reagerade positivt när nyheten offentliggjordes på fredagen, tros allmänt stå näst i tur att ansluta sig till avtalet.

Läs mer HÄR.

Bibelord i Corona-tider 122

Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, 
fruktar jag intet ont, ty du är med mig.
Psalm 23:4

Dagens andakt 17 september


”Så kvar vid det som du har lärt dig och fått visshet om. Kom ihåg vilka lärare du har haft och att du ända sedan dina barnaår är hemma i de heliga skrifterna; de förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud…” (2 Tim 3: 14-16)
Hela det tredje kapitlet i 2 Timoteusbrevet handlar om hur det ska bli i de sista dagarna innan Jesus kommer tillbaka. Det talas om tre tecken: 1) Egenkärlek – människorna älskar njutning mer än Gud. Man är jagcentrerade och har flyttat över det som tillhör Gud till sig själv. 2) Ytlig kristendom – man bär fromheten som en mask men vill inte veta av dess kraft. Man vill gärna kalla sig kristen men man vill inte ta konsekvenserna och 3) Man vågar inte ta ställning – man tar ständigt emot ny undervisning, men man kommer ändå aldrig fram till insikt om sanningen.
Många undersökningar beskriver den postmoderna världens människa på samma sätt. Typiskt för postmodernismen är för det första den narcissistiska människan, som har sig själv i centrum. I den postmoderna världen talar man för det andra om en andlighet som är utformad av varje enskild individ så att den passar, och inte av en allsmäktig Gud som gör anspråk på underkastelse. För det tredje är relativismen ett utpräglat kännetecken för postmodernismen – tron att det inte finns någon absolut sanning, utan det som känns rätt för stunden får vara vägledande för mina beslut. 
När vi ser hur Bibeln, nära två tusen år i förväg, så precist beskriver den postmoderna människan, blir det viktigt för oss att följa uppmaningen att hålla fast vid tron på Guds ord – de heliga skrifterna.
BÖN
Tack Herre för att du påminner oss om hur vi kan hålla oss redo för din återkomst till jorden. Jag vill lyssna till ditt ord. Jag vill låta Dig vara centrum i mitt liv. Jag vill lära känna kraften från Dig och jag vill leva i Sanningen.