21 juni 2018

Förlåtelse

Steg fem i serien Tio steg i det kristna livet
Läs mer om de tio stegen HÄR.
Bilden: Från den norska publiceringen av Tio steg till tro
Synden
Ordet ”synd” i bibeln är översatt från ett grekiskt ord som egentligen betyder ”att missa målet”. Synd är alltså helt enkelt att missa målet med livet. Vad är det då som är målet med livet?


-Målet i livet är framför allt att leva i harmoni med Gud (Steg 1 handlade just om detta: att finna vila för den längtan som bor i varje människa)
-Men målet är också att leva i harmoni med andra människor, med resten av skapelsen och i harmoni med sig själv (=frid).
Att inte tro på Jesus beskrivs också som synd i Bibeln (Joh 16:9). Det är naturligt, för om vi inte tror på honom kan vi ju inte heller leva i harmoni med honom.
Allt som vi gör i livet som stör den här harmonin med Gud är alltså synd. Det kan vara ”stora” saker som alla människor kan se, och det kan vara ”små” saker som ingen annan än vi själva märker.
Det är inte bara några få människor som syndar, alla människor syndar. I Romarbrevet 3:23-25 står det:  ”Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror.”

Fördömelse och skuld
Synd får många konsekvenser. Det förstör mitt förhållande till Gud. Det inverkar också väldigt ofta på mitt förhållande till andra människor genom att jag skadar dem genom min synd. Det påverkar också mig själv genom att jag får dåligt samvete, känner skuld och fördömelse som ett resultat av min synd. Denna skuld och känsla av fördömelse kan ibland vara så stark att den totalt förtrycker mitt liv.

Det dåliga samvetet, skulden och fördömelsen är inte bara något negativt. Det är en signal till mig själv att något borde göras. Och det finns botemedel.

Syndborttagningsmedlet
I bibelcitat ovan från Romarbrevet presenterar Gud sitt syndborttagningsmedel:  ”Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror.”
Lögnerna och undanflykterna kan inte mer än tillfälligt lindra skulden och fördömelsen. Men genom att ge sitt blod för vår skuld, tar Jesus på sig straffet för vår synd. Guds syndborttagningsmedel, Jesu blod, lindrar inte bara skulden, den tar bort den!

Förlåtelse
Tänk dig att någon som du älskar har gjort bort sig och dragit på sig en stor skuld. Om du älskar den personen riktigt mycket kan det hända att du går in och betalar skulden för honom eller henne.
Men även efter det att du betalat skulden kan det finnas kvar en känsla av besvikelse över att din gode vän kunde göra så illa mot sig själv och mot dig. Och fastän skulden är betald hänger irritationen och besvikelsen kvar. Så är det inte med Gud. Han tar inte bara bort skulden, han förlåter oss.

Det finns en enorm, frigörande kraft i förlåtelsen:
-Förlåtelse har makt att hela relationer mellan människor.
-Förlåtelse har makt att hela en människa invärtes som går och bär på skuld och nederlag.
De flesta människor har säkert upplevt förlåtelsens kraft någon gång. Då man lever med en ouppklarad relation med någon en längre tid kan man bli alldeles lamslagen och inte finna glädje i någonting. Och så – en dag – räcker en av parterna ut sin hand till försoning och förlåtelse. Ljuset bryter igenom, vi blir på nytt helade och kan börja leva igen.

Första Johannesbrevet 1:7-9
I 1 Joh 1:7-9 kan vi läsa: ”Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet.”
Dessa verser sammanfattar innehållet i steg 5:
-Vandra i ljuset – obegränsad gemenskap; sanningen; i ljuset kan man inte dölja något.
-Syndborttagningsmedlet – Jesu offerdöd för vår skuld; Jesu blod
-Effekten av lögner och undanflykter – Självbedrägeri; vi bedrar oss själva
-Resultat av att bekänna vår synd – Gud renar oss=tar bort vår skuld; Gud              förlåter=återupprättad gemenskap; komma in i ljuset.

Avlösningen
Då vi på detta sätt uppenbarar och bekänner vår synd, renar och förlåter Gud oss från all orättfärdighet. Det är inte säkert att du får en känsla av att vara förlåten, men Gud har lovat oss något mycket mer än bara en känsla av att vara förlåten: Han har lovat verklig förlåtelse!
Ta emot den! Låt reningen och förlåtelsen sjunka ned djupt inne i dig själv!
Kanske vill du nu gå igenom din självrannsakan från steg 4 och be om helande och förlåtelse för det du skrivit ned.
Du kan börja med att ta steget genom att göra denna bekännelse till din egen:
Jag bekänner min synd inför Gud, och för varje synd jag bekänner tar jag emot rening och förlåtelse

20 juni 2018

Om Gudsriket kommer!

- SVT Nyheter skrev för en tid sedan:
Om kriget kommer
– dags att förbereda sig

   Inom några veckor kommer 4,8 miljoner svenskar att få hem en broschyr i brevlådan med information om hur hushållet ska förbereda sig för krig och kris.
   Vecka 22 är det Krisberedskapsvecka. Veckan är till för att uppmärksamma och informera landets medborgare om vad de bör kunna och göra vid tillfälle av kris. Kampanjen är en årlig kampanj tillsammans med bland andra kommuner, frivilligorganisationer och länsstyrelser.
   Veckan sammanfaller med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps utskick av den reviderade ”Om kriget kommer-broschyren” (Slut citat från SVT Nyheter).


Med anspelning på den broschyren publicerar Kyrkans Tidning en artikel med titeln "Om Gudsriket kommer". Jag kunde inte läsa artikeln eftersom det var en länk man måste betala för att läsa, men jag tänkte vidare.....

Kanske är det tid att ge ut en motsvarande broschyr till Sveriges invånare. Bibelns berättelser om vad som kommer att ske i förbindelse med Jesu återkomst är ännu mer dramatiska än det som myndigheterna varnar för.

Bibeln talar om att Jesus vid tidens slut ska hämta de sina och att många kommer att lämnas kvar. I Jesu tal om den sista tiden säger han: "Då skall två män vara ute på åkern. Den ene skall tas med, den andre lämnas kvar. Två kvinnor skall mala på en handkvarn. Den ena skall tas med, den andra lämnas kvar." (Matt 24:40-41).

Det är viktigt att skriva till Sveriges invånare om hur man ska förbereda sig inför Jesu ankomst, men det kanske är lika viktigt att skriva till dem som inte förberett sig, och som lämnats kvar.

1949 skrev Hart R. Armstrong i USA på sin hustrus inrådan en liten skrift som förklarar för dem som lämnats kvar, vad det är som har hänt och hur man kan agera i den situationen. Armstrong skrev den med förhoppningen att kristna skulle lägga ut exemplar av skriften på många offentliga platser till hjälp för de kvarlämnade. Skriften har sedan blivit översatt till svenska av frälsningsofficeren Anders Wigholm.

Jag har själv ett exemplar av skriften och idag såg jag den publicerad på svenska i sin helhet på www.apg29.nu. Du kan läsa den HÄR.


Se upp för sektbildning

- Stefan Swärd i Världen idag - 


Sveriges Television har återigen uppmärksammat en av Sveriges mest kända församlingar, i Knutby. Nu föranlett av dess nedläggning och med uppföljande intervjuer med de före detta medlemmarna. Begreppet sekt används flitigt i media för att beskriva kristna kyrkor som anses vara extrema.
I Knutbyfallet är frågan ganska solklar, både sekulära media, kristenheten i allmänhet och de före detta medlemmarna tycks vara överens om att det har varit en sekt. I vissa fall har begreppet sekt används vårdslöst och utan tydliga distinktioner både från sekulära medias sida och etablerade kristenheten, i sättet att beskriva inte minst nya församlingar som försöker hitta nya vägar och lever i en andlig förnyelse. Församlingen Hillsong har hittills skonats från sektstämplar i Sverige och vi får be till Herren om att de fortsatt ska få vara förskonade från detta.

Att kristna kyrkor utvecklas till sekter är inte bara ett glåpord från media, utan det är ett faktum att kyrkor och församlingar kan bli slutna och extrema grupper som kan klassas som en sekt. Det inträffar inte bara i nya kyrkor och rörelser utan det kan även drabba gamla kyrkor. En församling riskerar att utvecklas till sekt när man överger vissa grundläggande bibliska principer för församlingsliv....

Läs mer HÄR.

19 juni 2018

(G) som i Gud i Almedalen 2018

Läs mer om (G) som i Gud - Almedalen 2018
Läs mer HÄR.

Andlig klarsyn i en förvirrad tid – del 2: Att urskilja falsk lära

- Olof Edsinger -

Ett av de tydligaste behoven av en god andlig urskiljning uppstår i mötet med det som Bibeln talar om som falsk lära. Det finns flera gemensamma drag i Nya testamentets tal om detta. Falsk lära kännetecknas av:
1) Att den ifrågasätter Guds ord.
2) Att den i många fall är lik vad som i övrigt kan beskrivas som en klassisk kristen teologi.
3) Att den gör Jesus, hans död och hans uppståndelse till något överflödigt.
4) Att den spelar ut saker mot varandra som Nya testamentets författare håller samman.

Låt oss ta dessa i tur och ordning, och låt oss för enkelhets skull använda följande avsnitt ur Första Johannesbrevet som utgångspunkt: ”Mina älskade, tro inte varje ande, utan pröva om andarna kommer från Gud. Det finns ju många falska profeter som har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds Ande: varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, den är från Gud, och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Detta är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu finns i världen. Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, för han som är i er är större än den som är i världen. De är från världen, därför talar de utifrån världen och världen lyssnar till dem. Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss. Den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande” (1 Joh 4:1–6).

Det första och mest uppenbara kriteriet på falsk lära är att den ifrågasätter den nytestamentliga undervisningen. ”Den som känner Gud lyssnar till oss”, skriver Johannes, och därmed är samtidigt en dom uttalad: att medvetet gå emot sådant som förkunnas i den heliga Skrift är synonymt med att ta avstånd från Kristus. Mest uppenbart är förstås detta när vi sätter vår lit till helt andra ideologier eller religioner än den kristna. Men också inom kyrkan är synen på bibelordet något helt och hållet avgörande. Att vi kan göra olika tolkningar är en sak – men att aktivt vända sig emot sådant som Jesus och apostlarna håller för sant och riktigt kan aldrig vara neutralt för vår andliga hälsa.


Läs mer HÄR.

18 juni 2018

1968 formade kyrkans Israelsyn

- Världen idag - 

Få ämnen delar i dag den världsvida kyrkan lika mycket som inställningen till staten Israel. På ena sidan finns väckelsekristna av olika schatteringar som ser staten Israel som ett tecken på Herrens trofasthet till sitt egendomsfolk judarna och staten Israels pånyttfödelse som ett profetiskt tidstecken. På den andra sidan finns kristna, företrädelsevis i trossamfund med kopplingar till Kyrkornas världsråd, som närmast uppfattar Israel som en skurkstat, som systematiskt förtrycker det palestinska folket och konsekvent bryter mot folkrätten. Indelningen är naturligtvis en grov förenkling men saknar inte verklightetsförankring. Hur kan kristna uppfatta staten Israel så olika?...

En vattendelare i synen på Israel handlar om bibelsyn. Så länge som vanliga kristna inte själva tilläts läsa Bibeln, var fördomarna mot det judiska folket utbredda och omfattande. I och med att Bibeln genom reformationen blev tillgänglig för var och en, väcktes även ett genuint intresse för det judiska folket och Bibelns profetior om deras upprättelse som folk och nation. Också i dag är det i bibeltroende kretsar som stödet för Israel är som störst. Men där liberalteologin och sekulariseringen vunnit insteg har även synen på Israel förändrats.
Läs mer HÄR.

Frisk efter förbön - men varför blir inte alla helade?

- Kyrkans Tidning -

År 2000 hade Maria och hennes man Peter hunnit fylla 34 år och få fem barn. Maria jobbade 75 procent som frisör, löptränade tre gånger i veckan och hade börjat nybörjarridning för vuxna. När hon en natt vaknade med fruktansvärda ryggsmärtor, tänkte hon ”ryggskott”. Men det var inget ryggskott och de akuta smärtorna skulle komma att hålla i sig med oförminskad styrka i sju år.
Smärtorna berodde på förslitning, komprimerade ryggkotor samt en disk i ryggen som flyttade sig fram och tillbaka och tryckte på en nerv. Överläkaren bedömde att en steloperation var för riskabel.

– Det var en väldigt besvärlig period med akut smärta dag och natt. Jag gick på starka tabletter och fick två stora ryggblockader på smärtkliniken, berättar Maria och fortsätter:

– Jag fick kortisonsprutor – vid ett tillfälle 14 stycken – och så fick jag sträckbehandling och vattengymnastik. Förbön fick jag också. Men det blev inte bättre.....

Läs mer HÄR.

17 juni 2018

Tidig söndagsmorgon i Riga den 17 juni

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Adjö Riga
Ordet "adjö" kommer från franskans "à Dieu" som betyder åt Gud. "à Dieu" är en förkortning av "je te recommande à Dieu" som betyder "jag anbefaller dig åt gud". Det är en avskedsfras och nu tar vi avsked av Riga för den här gången. Det närmaste året har vi tillbringat mer än 60 dagar i Lettland med utgångspunkt i Riga.

Det är inte otroligt att vi kommer tillbaka någon gång i höst, men nu åker vi hem till Sverige.

I tisdags hade vi vår tionde och sista samling i soldatkursen på Riga första kår.

På onsdagen körde vi västerut för att besöka kårerna och officerarna i Saldus och i Liepaja. Liepaja ligger ute vi Östersjökusten. Det blev en heldag med över fyrtio mils körning och några timmar på varje plats.


På vägen såg vi något som är typiskt för Lettland och som knappast förekommer i Sverige. Storkar, storkar och åter storkar.

Då jag berättar i Lettland att vi inte har storkar i Sverige frågar dom förvånat, med glimten i ögat, hur barn kommer till i Sverige.

På torsdagen packade vi soppa-tvål-frälsning-påsar för att senare på kvällen gå ner till centralstationen i Riga och dela ut påsarna och inbjuda till kåren. Påsarna innehöll en påse snabbsoppa, en tvål och ett bibelord om frälsning.

Det blev många kontakter och till och med förbön ute på torget. 
Soppa-, tvål- och frälsnings-påsar
En del av patrullen som delade ut påsar och inbjöd till kåren.
På fredagskvällen hade vi bönemöte på kåren och på lördagen hade kvinnorna en heldags utflykt med bland annat stavgång.

Och nu är det söndag och snart är det dags att åka upp till Bruninieku-gatan och vår söndagsgudstjänst på Riga 1. Vi ska bland annat få välkomna en ny medlem till kåren. Vi började vårens predikoserie den 7 januari med Galaterbrevet 1 och sedan har vi (inte bara Rut och jag) predikat över ett kapitel varje söndag från Galaterbrevet, Efesierbrevet, Filipperbrevet och Kolosserbrevet. Idag blir det Rut som avslutar vårterminens predikoserie med Kolosserbrevets sista kapitel.

Sedan säger vi Adjö Riga och anbefaller även dig som läser detta i Guds händer för den kommande veckan.

Peter Baronowsky.