17 jan. 2020

”Tala klarspråk om islamismen och attackerna på kristna”


- Världen idag -

Den militanta islamismen söder om Sahara är ett stort orosmoln, och Open Doors pekar på hur målmedvetet de militanta islamisterna sprider sin ideologi i regionen. Lars Adaktusson (KD) vill nu att den roll fundamentalistisk islamism spelar lyfts fram.

I området mellan Saharaöknen och de Afrikanska tropikerna finns det nu inte mindre än sju länder som är med på årets topp-50-lista över förföljelse av kristna.

– Det handlar om att många har regimer som inte har kontroll på situationen i sitt eget land. Det kan också vara mycket korruption, förklarar Peter Paulsson på Open Doors.

– De kristna är en väldigt tydlig måltavla, konstaterar han.

I sitt trenddokument pekar Open Doors på hur situationen i landet Burkina Faso har förändrats dramatiskt för de kristna, där många kristna har dödats av militanta islamister. I landets norra delar har över tvåhundra kyrkor stängts och tusentals församlingsmedlemmar flytt.

Ett konkret exempel kommer från en by i Burkina Faso, där militanta islamister kom in på en gudstjänst i april 2019. De tog deltagarnas identitetskort, brände upp biblar och tog sedan ut pastorn och sex andra och sköt dem. 


Läs mer här:  https://www.varldenidag.se/nyheter/tala-klarsprak-om-islamismen-och-attackerna-pa-kristna/reptao!@kwoW0JKBJ6MaJKAdh@Lzw/

Dagens andakt 17 januariFrån Paulus, apostel, utsänd inte av människor eller genom någon människa, utan av Jesus Kristus och Gud fadern….” (Gal 1:1)

När vi bodde i Norge behövde vi nya pass. Då var vi tvungna att uppsöka Sveriges ambassad i Oslo och lämna in vår ansökan där. En ambassad är ett stycke hemland i utlandet och en ambassadör är en person som är utsänd från hemlandet för att tillvarata hemlandets intressen i utlandet. 
Vi kristna ska vara som ambassadörer för himmelriket på jorden. Våra hem borde vara ambassader, där människor kan få komma och få sitt pass till himlen. Medborgarskapet får man när man blir född på nytt, dvs. när man blir frälst.
Paulus visste att han var en ambassadör – en apostel, och att han representerade Gud själv när han skrev till Galaterna. En ambassadör kan inte tala i egen sak. Han representerar alltid den som har sänt ut honom. Han har sina skriftliga direktiv för vilka regler som gäller. För Guds ambassadörer är Guds ord rättesnöret för hur vi utövar vår ambassadörstjänst.
BÖN
Herre jag ber att jag idag ska minnas att jag är utsänd som en ambassadör för ditt rike. Hjälp mig att vara en värdig representant i det som möter mig idag.

UTMANINGEN 17 jan - 1 Mos 17

                         MEN SÅ KOM GUD...

Bibelläsning: Första Moseboken 17

Läs bibeltexten här


”Därför skall du inte mer heta Abram, utan ditt namn skall vara Abraham, ty jag har gjort dig till fader för många folk”  (1 Mos 17:7 FB)

Gud ingår ett nytt förbund med Abraham. För att markera det nya skedet ger han Abam ett nytt namn, Abraham, som betyder ´fader till många´. Samtidigt får Saraj ett nytt namn, Sara, som betyder furstinnan (vers 15).

Abraham var 99 år och Sara var 90. De hade levt ett långt liv tillsammans med barnlöshet. Allt hopp var ute. Men så kommer Gud….

Det verkar inte som om Abraham riktigt trodde på Gud. Då han hörde nyheten kastade han sig ned på marken och log (vers 17). Abraham kanske tyckte att det var omtänksamt av Gud att önska att de skulle få en son, men att kanske inte Gud riktigt förstod hur barn blir till. Det lät kanske för bra för att vara sant. Men det var i själva verket för bra för att inte vara sant.

Många människor har upplevt situationer där det inte längre fanns hopp. De har kanske bett länge, och det har sett ut som om ingenting har hänt. Och så har Gud kommit. För att ge oss en ny start. För att ge oss ett nytt namn, en ny identitet, då den gamla kanske var hopplöst misslyckad.

Det är sådan Gud är. Han är den som kommer in i en hopplös situation och skapar en ny möjlighet, en ny chans. Det kan se hopplöst ut, men så kom Gud… 


- Mannakorn att tugga på under dagen: Men så kom Gud...
_______________

Översikt:
- Vers 1-8 
Guds förbund med Abraham "Du ska bli en fader till många folk" (vers 4)
- Vers 9-15 
Omskärelsen som ett tecken på förbundet
- Vers 16-22
Gud specificerar sitt löfte om en son och att Sara ska bli mor til den sonen.
- Vers 23-27
Allt manligt kön hos Abraham omskärs


Kommentar

Abraham förklaras som rättfärdig genom tro och inte genom gärningar (1 Mos 16:6; Rom 4:1-4). Det är uppenbart att alla Abrahams gärningar inte var rättfärdiga. Han ljög till exempel om sin hustru Saraj för att rädda sig själv (1 Mos 12:10-13).

Abrahams rättfärdighet byggde inte på gärningar utan på tro. Men hur var det egentligen med Abrahams tro? Blir Abraham glad och tacksam då Gud talar om för honom att hans hustru Sara skulle föda honom en son? Nej, han tror inte riktigt på det Gud säger. Abraham ler! (vers 17). Och istället för att i tro ta emot löftet tänker han bara på att det är omöjligt. För det första är han för gammal (100 år) och Sara kan inte föda barn i sin ålder (90 år).

- Gör du på samma sätt som Abraham? Då du läser ett löfte i Guds Ord tar du emot det i tro och i tacksamhet, eller försöker du tala om för Gud varför det är omöjligt?

Jag tror att vi ofta beter oss som mannen vid Betestadammen (Joh 5:1-9). Mannen hade varit sjuk i 38 år. Då Jesus frågar om mannen vill bli frisk, så klarar han inte ens att säga ja. I stället talar han om för Jesus varför det är omöjligt (vers 7). Då Gud ger oss ett löfte försöker vi då också övertyga Jesus om att det är omöjligt?


Tillbaka till Herrens samtal med Abraham. Då Abraham har bestämt sig för att det Gud säger är omöjligt, ser han plötsligt en annan lösning som verkar troligare: Gud talar förstås om Ismael, som Saras tjänstekvinna födde fram. Men igen tog Abraham fel. Gud säger på nytt att det är Sara som ska bli mor till löftets son (vers 19).

Till slut ser det ut som om Abraham tror på Guds löfte. I Hebreerbrevet kan vi läsa att Abraham "litade på den som hade gett löftet" fast han själv var "så gott som död" (Heb 11:11-12).

Vad kan vi lära av detta? Jo, även om vi inte lyckas prestera en fullkomlig tro, så räcker det tydligen att vi sätter vår lilla tro till honom som är fullkomlig.

Till eftertanke
Det kanske är lätt att se ned på Abram för att han inte kunde tro på Guds löften, utan kastade sig på marken och log. Men hur är det med mig? Vågar jag tro på Guds löften för mitt eget liv?
Vågar jag tro på Jesu löfte då han säger: "Den som tror på mig ska göra de gärningar jag gör" (Joh 14:12). Tror du att Jesus överdriver? Eller kan det vara så att det han säger är sant och att jag borde förvänta att Gud fick göra stora gärningar i mitt liv?

16 jan. 2020

Bibelskolan GAMLA TESTAMENTET - Del 2


Kapitel 2 – Översikt över perioder i GT:s historia

 Under linjen=i Landet  - Överlinjen=utanför Landet
U - Urhistorien               
P - Patriarktiden             E - Tiden i Egypten                                                                  
Ö - Ökentiden
D+K - Domartiden+Kungatiden
N + S - Det delade riket: Nordriket Israel och Sydriket Juda
B - Den babyloniska fångenskapen
P+G+R - Israel ockuperat av Perserna, Grekerna och Romarna

U. URHISTORIEN   1 Mos 1-11
Innehåller de fem berättelserna

1/ Skapelsen där Gud skapar jorden, växter, djur och till slut människorna Adam och Eva

2/ Syndafallet. Ormen (djävulen) lockar Adam och Eva till olydnad mot Gud.

3/ Berättelsen om Kain och Abel.

4/ Noa bygger en ark och räddar sig själv, sin familj och ett par av alla slags djur undan syndafloden
5/ Babels torn och språkförbistringen

P. PATRIAKRTIDEN   1 Mos 11:27 – 50:26
Gud kallar Abraham från Ur till Kanaan. Abraham får löfte om en son, och tillsammans med sin hustru Sara får han sonen Isak. Isak växer upp, gifter sig med Rebecka och får sönerna Esau och Jakob. Jakob får tolv söner. Dessa tolv söner blir sedan Israels tolv stammar. En av Jakobs söner, Josef, säljs som slav av sina bröder, hamnar i Egypten och blir upphöjd till Faraos närmaste man och blir tillsynsman över hela landet. Då det senare blir hungersnöd i Kanaan flyttar Jakob och hela hans släkt till sonen Josef i Egypten och bosätter sig där.

E. TIDEN I EGYPTEN   2 Mos 1-14
Israelerna blir så småningom ett slavfolk i Egypten och fick utså hårt tvångsarbete. Gud kallar Moses till att föra ut folket ur Egypten och hem till Kanaan. Efter en lång rad plågor, som slutar med att allt förstfött i Egypten dör, utom i de hem som var märkta med påskalammets blod, tillåter Farao att Israels barn får resa bort till Kanaan. Farao ångrar sig sedan och skickar ut sin här efter Israels barn, men de räddas genom att Gud delar Röda Havet så att de kan gå torrskodda över till andra stranden.

Ö. ÖKENTIDEN   2 Mos 14 - Josua
Ökentiden är en mycket viktig period i Israels historia. Gud ger folket de tio buden. Folket bygger Tabernaklet där de kan offra och tillbe. På grund av olydnad måste Israels barn vara kvar i öknen i fyrtio år. Josua var senare den som fick föra in folket i Kanaan efter Mose död.

D. DOMARTIDEN   Dom 1 – 1 Sam 8
Folket styrs av domare. Stora avfallsperioder då folket vänder sig till Baal och andra avgudar. Gång efter gång sänder Gud en domare som räddar folket från fienderna och som rensar bort avgudadyrkan.

K. KUNGATIDEN   1 Sam 9- 1 Kung 11;  1 Krön 1-2 Krön 9
Israels storhetstid under kungarna Saul, David och Salomo. Israel blir en stormakt. Jerusalem blir huvudstad och Templet byggs.

N+S. DET DELADE RIKET   1 Kung 12- 2 Kung 25;  2 Krön 10 - 2 Krön 36
Efter Salomo delas riket i två delar. Nordriket (Israel) med tio stammar och huvudstaden Samaria, och Sydriket (Juda) med två stammar och Jerusalem som huvudstad. Israel erövras 722 f.Kr. av assyrierna och Juda erövras 587 f.Kr. av babylonierna.

B. DEN BABYLONSKA FÅNGENSKAPEN     Daniel, Jesaja, Ester
Efter Jerusalems fall förs en del av judarna bort till Babylonien. Efter en tid erövra Persien Babylonien och låter judarna vända tillbaka till sitt land.

P+G+R. TIDEN EFTER BABYLONIEN   Nehemja, Esra
Judarna vänder tillbaka hem och bygger på nytt upp Templet, men landet fortsätter att vara ockuperat ända fram till Jesu tid, utom under en kortare tids självständighet under Makabéerna.

 

I de följande kapitlen ska vi se lite närmare på de olika perioderna i GT:s historia.
1.Vilken/vilka av de olika tidsperioderna i GT är du mest förtrogen med? Vad är orsaken till att just den eller de perioderna har´fastnat´ mer i ditt medvetande?
2.Vilken/vilka av de fem Urberättelserna tycker du är viktigast? Vilken/vilka av Urberättelserna tycker du talar mest in i vår tid? Varför? Temat för nästa kapitel kommer att vara just Urberättelserna.

Dagens andakt 16 januari

Rättfärdighetens verk är fred och välstånd, dess frukt beständig ro och trygghet. Mitt folk skall få bo i ett fredligt land, i hem där de känner sig trygga och får vila sorglösa.”  (Jes 32:17)

Idag handlar bibelordet om rättfärdighetens verk. Rättfärdigheten uträttar något! Den gör det som vi fick lära oss i scouternas motto när vi var barn: Handla rätt!
Korruption och fattigdom går i många länder hand i hand. Och ett land med fred och välstånd har som regel byggt upp sitt regelverk och styrelseskick på fasta grundvalar. Rättssystemet har varit baserat på vissa orubbliga och för alla människor kända principer. Rätt och fel har inte bestämts utifrån enskilda individers intressen, utan byggts upp för det allmännas bästa, ofta med kristna värderingar som grund.
Bibeln gör en tydlig koppling till fred och välstånd för det folk som väljer rättfärdighetens väg. Det betyder naturligtvis inte att alla rika är rättfärdiga och alla fattiga korrumperade, men det slår fast grundprincipen att det lönar sig att handla rätt.
BÖN
Herre jag ber om hjälp att handla rätt idag även om det kortsiktigt ser ut som att jag förlorar på det.

UTMANINGEN 16 jan - 1 Mos 16

ATT TA SAKEN I EGNA HÄNDER

Bibelläsning: Första Moseboken 16
Läs bibeltexten här

"Abrams hustru Saraj hade inte fött några barn åt honom. Men hon hade en egyptisk slavinna som hette Hagar. Och Saraj sade till Abram: "Se, HERREN har gjort mig ofruktsam. Gå in till min slavinna. Jag kanske kan få barn genom henne." Och Abram lyssnade till Sarajs ord." (1 Mos 16:1-2 FB)

I kapitlet innan hade Gud lovat Abram att han skulle få många barn (1 Mos 15:5). Men ingenting hände och åren gick. Tålamodet tog slut för Saraj och Abram och de beslöt att hjälpa Gud lösa problemet på sitt sätt. Saraj gav sin slavinna till Abram. Och problemen började....

Gud har en perfekt tidsplanering och vi kan alltid lita på honom. Men då det dröjer är det lätt att vi i stället för att vänta på Gud, löser situationen på vårt eget sätt.

Det betyder inte att vi ska vara passiva. Tvärtom. Vi måste handla för att Guds plan ska fullbordas. Men vi måste handla inom det som är Guds plan.

- Mannakorn att tugga på under dagen: Det är viktigt att lyssna in Guds vilja i mitt liv. Men det är lika viktigt att lyssna in Guds tidsplan för förverkligandet.
__________________

Översikt:
-Vers 1-6
Saraj var barnlös och ger Abram sin slavflicka Hagar för att få barn genom henne. Hagar. Hagar börjar se ned på Saraj och Saraj ger Abram skulden. Saraj bestraffar Hagar och hon rymmer ut i öknen.
-Vers 7-14
En Herrens ängel uppmanar Hagar att vända tillbaka och underkasta sig Saraj.
-Vers 15
Hagar föder en son Ismael, som blir stamfader för araberna.

Kommentar:
Gud hade givit Abram löftet om en son och uppfyllelsen av det löftet var beroende av att Abram blev far. Abram och Sara hade hittills varit barnlösa. Saraj gav då sin slavinna Hagar till Abram för att Hagar skulle föda en son till Abram.  Sonen som Hagar födde år Abram  fick namnet Ismael
I Nya Testamentet använder Paulus Ismael och Isak (som Abram senare fick med Saraj) som bilder på lagens och nådens förbund.

Till eftertanke:
Läs Galaterbrevet 4:21-31
Vad symboliserar Ismael?

Vad symboliserar Isak?
Vad menas med att vara född på mänsklig väg och att vara född i kraft av ett löfte?
Nu kan det vara dags att börja studera Abrahams släkttavla. Vi kommer tillbaka till den.

15 jan. 2020

Dumdristigt att försöka stoppa nyetableringar

- Olof Edsinger i Världen idag -
I onsdags presenterade regeringens särskilde utredare Lars Arrhenius sitt 600 sidor långa betänkande på temat Nya regler för skolor med konfessionell inriktning. Utredningen, som påbörjades för knappt två år sedan, har under resans gång fått två tilläggsdirektiv....

...Betydligt mer bekymmersamt blir det i fråga om etableringsstoppet. Men även här är det en blandad bild som träder fram. Faktum är att utredaren i allt väsentligt argumenterar emot det förslag som han i slutändan känner sig nödgad att leverera!

För dem som har satt sig in i saken kan detta inte komma som en överraskning. Det räcker nämligen att läsa konventionstexterna för att se hur problemen tornar upp sig. Det mest graverande exemplet torde vara EU-stadgans formulering om ”Friheten att inrätta undervisningsanstalter” som – på tvärs med utredningens förslag – ger föräldrarna möjlighet att ”tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa, filosofiska och pedagogiska övertygelse” (14:3).

Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter slår därtill fast: ”Ingen bestämmelse i denna artikel skall tolkas som att den inskränker en fysisk eller juridisk persons rätt att grunda och driva utbildningsanstalter” (13:4).

Och då har vi inte nämnt FN:s barnkonvention, som den 1 januari blev svensk lag och som säger: ”Konventionsstaterna ska respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Konventionsstaterna ska respektera föräldrarnas … rättigheter och skyldigheter att på ett sätt som är förenligt med barnets fortlöpande utveckling ge barnet ledning då det utövar sin rätt” (14:1–2).

Som Lars Arrhenius sammanfattade det hela på presskonferensen: Det finns ”vissa utmaningar” när det gäller relationen mellan utredningens förslag och våra grundläggande fri- och rättigheter!


Läs mer här:  https://www.varldenidag.se/ledare/dumdristigt-att-forsoka-stoppa-nyetableringar/reptag!RRZEaC1w0xBM0Eg6LYBAA/

Dagens andakt 15 januari

Jag skall ge dig sådana domare som du hade förr och rådgivare som i forna tider. Då skall du kallas ”rättfärdighetens borg”, ”den trofasta staden”. Genom rätt skall Sion räddas, genom rättfärdighet de som bo där.” (Jes 1:26-27)

Nyligen har vi i Sverige haft rättsfall, där det visat sig att de som skulle döma i viktiga mål, hade bestämt sig i skuldfrågan redan innan de hört alla fakta i målet. Så kan en rättfärdig dom aldrig fällas. Profeten Jesaja beklagar sig i versarna innan dagens bibelord, över ett liknande förfall bland Guds folk. Han beskriver ett tillstånd där de svaga var rättslösa, mutor och korruption var vanligt förekommande och alla försökte sko sig själva. Men så kommer han med sitt uppmuntrande budskap om att Gud vill rädda folket genom rättfärdighet och rätt.
Dagens tema handlar om rättfärdighetens borg. En borg är en plats med skyddande murar. Det är en tillflyktsort. Gud själv beskrivs som en säker borg i många av Psaltarens psalmer. De kristnas borg är Herren och när vi är i honom kan också vi bli en tillflykt för lidande människor som skadats av den orättfärdighet som råder runt dem.
BÖN
Herre, idag vill jag leva under ditt beskydd, i rättfärdighetens borg. Hjälp mig att vara en tillflykt för människor i nöd.

UTMANINGEN 15 jan - 1 Mos 15

"SE UPP MOT HIMLEN"

Bibelläsning: Första Moseboken 15
Läs bibeltexten här

"Sedan förde han honom ut och sade: "Se upp mot himlen och räkna stjärnorna, om du kan räkna dem", och han sade till honom: "Så skall din avkomma bli."  Och Abram trodde på HERREN.."
   (1 Mos 15:5-6 FB)

Abram var en gammal man. Han var barnlös och utan hopp om att få barn. Abram klagar över att han inte har någon arvinge, utan måste lämna sitt arv till någon av husfolket (vers 3).

Då tog Gud Abram med på en kvällspromenad. Gud sa till honom att se upp mot himlen och räkna stjärnorna. Och Abram räknade och räknade och räknade ...och Gud sa: "Så skall din avkomma bli" (vers 5).

Så kan det vara för oss många gånger. Vi ser ned på alla problem vi möter och vi kan kanske inte se någon utväg. Ju mer vi betraktar det omöjliga, ju mer omöjligt blir det.

Då vill Gud ta oss med på en promenad och säga till oss: "Se upp mot himlen". Och plötsligt kan vi se nya möjligheter och perspektiv som bara Gud kan öppna.


- Mannakorn att tugga på under dagen:  "Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga" (Upp 3,8 FB)
_______________Översikt:
Vers 1-12 Guds förbund med Abram
Gud säger till abram "Jag är din sköld" (vers 1). Gud lovar att göra Abram barnrik (vers 5), och Abram trodde Herren (vers 6)Vers 13-17 Gud förutsäger fångenskapen i Egypten
Abrams avkomma ska vara slavar i fyrahundra år.


Vers 17-21 Gud bekräftar sitt löfte om det utlovade landet

Kommentar

Löftet om ett land och ett stort folk (1 Mos 12:1-2) bekräftas här igen och kompletteras med löftet om en son (vers 4).

Förbundet med Abraham är inte ett ömsesidigt löfte mellan två parter, det är ett nådesförbund som Gud ger Abraham. Det är inte en villkorlig profetia (om du gör så...kommer löftet att uppfyllas), utan det är en ovillkorlig profetia ett förbund som har Gud som garant vad som än händer.


Abraham blev rättfärdig av tro innan han hade gärningar (Rom 4:2-13). Abrahams rättfärdighet tillräknades honom av Gud och bygger inte på att Abraham gjorde allting rätt.
 

Till eftertanke
Herren räknar Abram rättfärdig genom Abrams tro och inte genom gärningar. Abram används som exempel på tro i Nya Testamentet (Rom 4:2-13). 
- Vad innebär det att bli rättfärdig genom tro och inte genom gärningar?
- Har inte våra gärningar någon betydelse?

14 jan. 2020

Kraftiga reaktioner efter förbud av religiösa friskolor

- Dagen -
"Märkligt att den sekulära inriktningen upphöjs till allena saliggörande", säger Karin Wiborn, generalsekreterare på Sveriges kristna råd.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) säger sig vara redo att sätta stopp för nyetablering av konfessionella friskolor. Med en statlig utredning i sin hand är tidsplanen utstakad och efter sommaren 2023 ska inga nya religiösa skolor få startas.

Sveriges kristna råd är en av instanserna som sågar regeringens planer längs med fotknölarna.

Sekularism inte neutralt
– Europadomstolen har slagit fast att rätten till pluralism inom undervisningen och utbildningen är väsentlig för att bevara det demokratiska samhället samt att sekularism också är en filosofisk/konfessionell övertygelse och därmed inte neutral, säger Karin Wiborn via ett pressmeddelande.

– Utifrån dessa resonemang är det både naivt och märkligt att den sekulära inriktningen upphöjs till allena saliggörande och att konfessionella inslag misstänkliggörs utan urskiljning.

Karin Wiborn varnar för att ett etableringsstopp kan bli diskriminerande mot troende av olika slag. Hon tycker också att religion snarare borde ses som en tillgång för samhället.


Läs mer här:  https://www.dagen.se/nyheter/kraftiga-reaktioner-efter-forbud-av-religiosa-friskolor-1.1645104

Läs också: "Sverige hamnar i samma division som Nordkorea och Kuba":
 https://www.dagen.se/nyheter/kristna-friskoleradet-om-etableringsstopp-for-nya-religiosa-friskolor-mycket-besvikna-1.1643888

Dagens andakt 14 januari

Vidare såg jag under solen: orätt satt på rättens plats, orätt satt på rättfärdighetens plats” (Pred 3:16)
Temat för dagens andakt är rättfärdighetens plats. Rättfärdigheten har en av Gud given plats i skapelsen. En del skulle kanske kalla det för naturrätten. 

Men efter syndafallet har hela världen hamnat under den onde. Jesaja beskriver detta så tydligt: ”sanningen vacklar på torget och vad rätt är kan ej komma fram. Så måste sanningen hålla sig undan, och den som vände sig ifrån det onda blev plundrad”(Jes 59:14-15). Sådana är de levnadsvillkor som mänskligheten lever under idag, ända tills man tar emot Jesus som sin Herre och befriare. Jesaja, som levde många hundra år före Jesus, profeterade nämligen också om, att det i framtiden skulle komma en befriare, som skulle föra fram rätten till seger. Rättfärdigheten ska än en gång få inta sin gudagivna plats i skapelsen.  
Jesus gör själv anspråk på att vara den befriare, som Jesaja profeterade om. Han var den som skulle ”förkunna rätten för folken” och en dag ”föra rätten fram till seger. Och hans namn skall ge folken hopp.” (Matt 12:18, 20-21)

BÖN
Tack Jesus för hoppet, att en dag ska rätten segra. Vi ser hur orättfärdigheten råder, och vi ber om hjälp att kunna kämpa för sanning och rätt tillsammans med dig.

UTMANINGEN 14 jan - 1 Mos 14

KRISTI PRÄSTÄMBETE

Bibelläsning: Första Moseboken 14
Läs bibeltexten här

Och Melkisedek, kungen i Salem, lät bära ut bröd och vin. Han var präst åt Gud den Högste, och han välsignade Abram och sade: "Välsignad vare Abram av Gud den Högste, skapare av himmel och jord! Och välsignad vare Gud den Högste, som har givit dina fiender i din hand!" Och Abram gav honom tionde av allt. (1 Mos 14:18-20 FB)

Kapitel 14 berättar om hur Lot blir besegrad och bortförd och hur Abram drar ut och befriar Lot. På vägen tillbaka möter Abram prästen Melkisedek. Melkisedek välsignar Abram och Abram ger tionde till Melkisedek.

Hebreerbrevet 7 använder den här berättelsen för att beskriva det unika i Kristi prästämbete. Där talas det
- om Kristi unika ställning
- om att Jesus gått i borgen för det nya förbundet (vers 22)
- om att Jesus alltid ber och manar gott för oss (vers 25)

Hebreerbrevets författare skriver:
"Men eftersom Jesus lever för evigt, har han ett prästämbete som varar för evigt. Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud, ty han lever alltid för att mana gott för dem." (Hebr 7:24-25 FB), och så utbrister han:  "En sådan överstepräst var det vi också behövde, en som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare och upphöjd över himlarna." (Hebr 7: 26 FB)

- Mannakorn att tugga på under dagen: Jesus kan helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud. Tack Jesus för min frälsning!
__________________

Översikt:
Vers 1-16  Abram besegrar fyra kungar och befriar sin brorson Lot.
Vers 17-24  Melkisedek välsignar Abram och Abram ger tionde till Melkisedek.

Kommentar
Melikisedek var kung i Salem (Jerusalem) och präst åt Gud den högste (vers 18). 
Melkisedek är en förebild på Kristus. Han var Rättfärdighetens kung och fridens kung (Hebr 7:2). Vi får inte veta något om hans härstamning eller hur han slutade. Melkisedek är präst för ett evigt rike och liknas med Kristus (Hebr 7:3, Ps 110:4)

Till eftertanke
I Hebreerbrevets sjunde kapitel jämförs Melkisedeks prästämbete (vers 1-10) med Kristi prästämbete (vers 11-19).

- På vilket sätt är Melkisedek och Krisus lika?
- På vilket sätt är de olika?

13 jan. 2020

Avkragningsärende i luleå stift väcker allvarliga frågor

- Debattartikel i Kyrkans Tidning / Olof Edsinger, Daniel Ringdahl -
Svenska kyrkans etablissemang har gjort hbtq-frågan till ett lackmustest för sann kristen tro.

Ärligt talat är det lite tröttsamt att än en gång behöva ta till orda i hbtq-frågan. Av våra belackare får vi ofta höra att vi som klassiskt troende är ”fixerade” vid denna.

Men den senaste tidens händelser i Luleå stift visar ju tydligt på något annat: Det är Svenska kyrkans etablissemang som har gjort frågan till ett lackmustest för sann kristen tro.

Från domkapitlet har vi till och med fått höra att den som öppet håller fast vid en traditionell äktenskapssyn riskerar att utgöra ett ”salighetshinder” för människor som söker sig till Kristus.

Snacka om att ta till storsläggan!
Protokollet från Luleå stifts domkapitel 12/12 2019 är en märklig läsupplevelse. I en tolv sidor lång redogörelse läser vi vittnesbörden från å ena sidan den avkragade prästen och hennes kollega och å andra sidan sju av de åtta konfirmander som med hjälp av en förälder – tillika anställd i Luleå stift – lämnat in en anmälan mot prästen i fråga.


Läs mer här:  https://www.kyrkanstidning.se/debatt/avkragningsarende-i-lulea-vacker-allvarliga fragor?fbclid=IwAR3a87Dk2I_Kdoz3qjoTK59ayd_pIIH25jNSSipo2QdP0Kh8Uq-X_auXInA

Nu släpps det första avsnittet av Människorättspodden! 🎧


Skandinaviska Människorättsjuristerna arbetar för att främja och försvara mänskliga fri- och rättigheter. I podcasten diskuterar våra jurister mänskliga rättigheter, några av våra mest aktuella rättsfall och intervjuar klienter och sakkunniga.

Programledare för podden är chefsjurist Ruth Nordström och juristen Rebecca Ahlstrand.

I första avsnittet av Människorättspodden diskuterar våra jurister regeringens förslag om att stoppa nyetableringen av konfessionella skolor. Vi ställer oss frågan: Går det att förbjuda religiösa friskolor? Eller strider det mot mänskliga rättigheter? Vi intervjuar jur. dr. Hedvig Bernitz som varit expert i utredningen om nya föreslagna regler på området.

Och så avslöjar vi att kommande poddavsnitt kommer bjuda på ”inside information” kring några av våra mest uppmärksammade rättsfall - barnmorskemålen om samvetsfrihet.

Du hittar Människorättspodden i Spotify via länken nedan: https://open.spotify.com/show/0FrvsSYD2Khlko7QN6yApk?si=VnEAeGfySY2s33Pot_24WA


_____________________

Skandinaviska Människorättsjuristerna är en juristorganisation som arbetar med att främja mänskliga fri- och rättigheter i Skandinavien och Europa.  Organisationen är medlem i EU:s plattform för mänskliga rättigheter, European Union Agency for Fundamental Rights http://fra.europa.eu/en/cooperation/civil-society och medverkar i ett flertal EU-projekt. 

Skandinaviska Människorättsjuristerna har specialinriktning och kompetens inom människorättsjuridiken, med tonvikt på Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och våra jurister är ofta anlitade i mål som rör mänskliga rättigheter.

Dagens andakt 13 januari

På rättfärdighetens väg är liv…” (Ords 12:28)

I går handlade andakten om rättfärdighetens port. Idag handlar den om rättfärdighetens väg. På mitt arbete finns en tavla, som föreställer en allé med ekar. Ekarna är gamla och lummiga och vägen som går mellan raderna av träd, är ganska bred. Ingen människa går på vägen. Den är alldeles tom. Man får en känsla av att träden som vuxit där i hundratals år har sett ett och annat, att de har hört både det ena och det andra. Men troget står de där på vakt längs vägen och bevarar för sig själva det de har hört och sett.
Jag har hört att man ibland planterar träd i särskilt förorenade miljöer, för de suger åt sig föroreningarna och renar luften. Jag brukar tänka på detta när jag ser allén på min jobbtavla. Den andas frid och ro, och jag får en känsla av att träden har absorberat varje ont ord som sagts på vägen och varje mörk blick som utväxlats mellan människor som gått vägen fram. 
Texten under bilden är dagens bibelord om rättfärdighetens väg. Det syftar på en andlig väg som Guds folk får gå. Och på den vägen är liv ”ingen död finns på den vägen” står det i versens fortsättning. På den vägen kan vi bara få gå när vi har Jesus med i våra liv, han som har absorberat all vår synd i sig.
BÖN
Tack Jesus att jag får gå på rättfärdighetens väg tillsammans med dig. Tack för livet som finns där. Tack för friden som finns där. Tack för att Du finns där.

UTMANINGEN 13 jan - 1 Mos 13

BRYT UPP!

Bibelläsning: Första Moseboken 13
Läs bibeltexten här


"Så bröt Abram upp från Egypten och begav sig till Negev med sin hustru och allt han ägde, och Lot var med honom." (1 Mos 13:1 FB)
"Bryt upp och drag igenom landet i hela dess längd och bredd, ty åt dig skall jag ge det." (1 Mos 13:17 FB)

Uppbrott! Abrams liv kännetecknas av det ena uppbrottet efter det andra efter Guds ledning.

Våra liv kan också innebära uppbrott. Ibland kan Gud be oss lämna våra förhållanden och flytta till en helt annan plats och helt andra förhållanden.

Men uppbrott behöver kanske inte alltid vara att flytta. Gud kan kalla oss att bryta upp från det invanda för att gå in i nya uppgifter där vi finns. Vi har så lätt att fastna i det som är. Men Gud vill göra allting nytt.

Det kanske till och med finns ett uppbrott för varje dag. Att våga lämna vår bekvämlighet och våga bryta upp och gå in i "förberedda gärningar".

- Mannakorn att tugga på under dagen: Vad skulle ett uppbrott innebära för mig?

_______________

Översikt:
Vers 1-4
Abram återvänder till Kanaan. Han kommer förbi det ställe där han förut rest ett altare åt Gud. Där åkallar han Herren

Vers 5-13 
Abram och Lot delar landet mellan sig. Abram bosätter sig i Kanaan och Lot i städerna på Jordanslätten.
Vers 14-18 

Gud förnyar sitt löfte om ett stort folk och om landet till Abram.

Kommentar:
Abram och Lot ses ibland som symbol för den andlige och världslige kristne. De hade båda samma bakgrund och utgångspunkt, men Lot valde det som kunde ge honom mest personlig vinning och Abram hade tro att invänta Herrens ledning (Heb 11:8-10)

Till eftertanke:
Abram får uppmaningen att se sig omkring (vers 14). Vi kanske också behöver ta till oss den uppmaningen. Vi har så lätt att se ned och fastna i de omständigheter vi lever i. Gud vill att vi ska se oss omkring och se de möjligheter som han vill öppna för oss. "Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd" (Joh 4:35).