16 okt. 2019

Kristen tro visar vägen till försoning och fred- Per Ewert i Världen idag -
Årets fredspristagare heter Abiy Ahmed. Även om han tillhörde förhandsfavoriterna till priset är han inte lika känd i Sverige och svensk kristenhet som fjolårets pristagare, Denis Mukwege.

Men de delar en central drivkraft – en kraft som också måste anses central i bådas beslutsamhet att verka för fred och upprättelse. De följer båda en högre Herre, snarare än jordisk maktpolitik.

Många känner Etiopien som ett land svårt präglat av svält och krig. Under tjugo år har strider då och då blossat upp mot grannen Eritrea. Det dröjde tills Ahmed blev landets ledare ifjol innan seriösa initiativ togs för att lösa konflikten. Den nye premiärministerns målmedvetenhet ledde på kort tid till ett oväntat, välkommet men också ömtåligt fredsavtal.

För det belönas han nu, i en utmärkelse helt enligt inriktningen i Alfred Nobels testamente.

Men det finns också en djupare dimension i premiärminister Abiy Ahmeds liv: den kristna. Han är aktiv medlem i landets pingströrelse, och hans anförande som nyvald premiärminister bar drag av predikningar.


Läs mer här:  https://www.varldenidag.se/ledare/kristen-tro-visar-vagen-till-forsoning-och-fred/repsiw!lcubvNSPn3UhPXSuOUHsNQ/

Dagens Andakt 16 oktober”Den som inte felar i sitt tal, han är fullkomlig, och han kan tygla hela sin kropp” (Jak 3:2)

Herodes vaktade inte på sin tunga. Han hade fest – och säkert utan att tänka sig för, - kanske för att imponera på sina gäster, lovade han Herodias dotter, som dansat på festen, att hon skulle få allt vad hon bad honom om, om det så vore halva hans rike. Vad han inte hade räknat med var, att hon skulle be honom om, att få ta livet av Johannes döparen. Det står att Kungen blev bedrövad, men för edens och gästernas skull ville han inte säga nej till henne.
 Konsekvensen av Herodes ord blev att han blev tvungen att döda Johannes, en man som det uttryckligen står att han hade respekt för, och som han visste var en rättfärdig och helig man, en man som han tidigare hade skyddat, en man vars budskap hade berört honom så starkt att han ville höra mer av honom (Mar 6:20)
Ord kommer så lätt över våra läppar, men de kan få långtgående konsekvenser för våra liv.  Jakob säger, med tanke på tungan, att det är som när en liten eld kan antända en stor skog. Ett litet obetänksamt ord kan föra oss själva eller andra in i stora svårigheter. Låt oss därför be Gud sätta en vakt för vår mun, så att vi bara säger det som är gott.

BÖN
Herre sätt en vakt för min mun idag, så att mina ord blir till nytta och inte skadar varken mig själv eller någon annan.
______________________
Dagens andakt på norsk http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

UTMANINGEN 16 okt - Heb 3

SE PÅ JESUS

Bibelläsning: Hebreerbrevet 3
"Därför, heliga bröder, ni som har fått del av en himmelsk kallelse, se på Jesus, den apostel och överstepräst som vi bekänner oss till."
(Heb 3:1 FB)

Dagens kapitel varnar oss för att bli förhärdade (vers 8, 13 och 15)
Det talas också om syndens makt att bedra (vers 13)

För att motverka detta ska vi dagligen uppmuntra varandra (vers 13) och se på Jesus (vers 1).

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herre visa mig idag vem jag ska uppmuntra. Och på vilket sätt. Herre jag vill idag avskilja tid i bön tillsammans med dig. Och bara se på dig.

(P.S. Om någon helt oväntat kommer till dig och säger något uppmuntrande till dig, så är det inte otroligt att han/hon också har läst UTMANINGEN idag)

15 okt. 2019

Vittnesbördet: Gud skyddade mig

- Inblick -
Lovisa Landin var mobbad i flera år och mobbningen ledde till självmordstankar. Men när en kvinna några år senare bad för henne hände någonting. – Jag kände hur det liksom klöste i hjärtat, på ett skönt sätt, och jag bara visste att Gud gjorde mitt hjärta helt.
När Lovisa Landin var åtta år gammal blev hennes mamma sjuk. Det innebar många förändringar i familjens vardag. Samtidigt fick Lovisa uppleva flera år av mobbning i skolan.
– När man gång på gång får höra att man inte är värd något, tror man till slut på det.
Självförtroendet tog stryk samtidigt som hon hade svårt att koncentrera sig på lektionerna.
– Jag kände inte att jag kunde prata med mina föräldrar om det här. De hade fullt upp med att få familjen att fungera, jag ville inte ställa till med fler problem.
Under den här tiden lämnade hon sin tro på Jesus bakom sig.
– Jag tyckte att Jesus inte längre var aktuell i mitt liv.
Lovisa började få självmordstankar.
– Jag började fundera på om jag skulle skära mig i handlederna eller hoppa framför ett tåg.
Men varje gång hon funderade på att avsluta sitt liv dök det upp tankar och bilder på de vänner och familj som älskade henne. 


Läs mer här:  http://www.inblick.se/livsberattelser/2019/09/26/gud-skyddade-mig

Dagens Andakt 15 oktober”Låt min muns tal och mitt hjärtas tankar behaga dig Herre, min klippa och min förlossare.”  (Ps 19:14)

Dagen hade varit eländig. En massa motgångar hade mött mig. Gud verkade långt borta och jag var trött. Jag behövde växelmynt, och gick in i den närbelägna affären för att fråga om jag kunde få växla en tjuga. Jag var beredd på en sur min, eftersom affären låg där den låg, och personalen antagligen var väldigt trött på folk som kom in, inte för att handla, utan för att växla pengar. 
När jag frågade den främmande damen i kassan om jag fick växla, såg hon på mig och sa: - ”Nja – bara för att det är du då”.  Helt plötsligt kände jag mig värdefull och dagens motgångar kändes inte så jobbiga längre. Ord har makt att skapa.
Guds ord skapar. I Bibelns första bok står det gång på gång om skaparakten att Gud sade… och så blev det så. Det Gudsordet skapar är gott. Gud såg på det han hade skapat och han såg att det var gott. 
Våra ord skapar också. Antingen skapar de något positivt eller något negativt. Vi kan snärjas av ord – både av ord som andra uttalar över oss, och av ord som vi själva släpper över våra läppar. Bibeln säger att den som inte kan styra sin tunga, den som inte har kontroll över vad han eller hon säger, lurar sig själv och hans fromhet är ingenting värd (Jak 1:26).
Låt oss vaka över våra ord och komma ihåg att det vi säger kan förändra en annan människas sinnesstämning, antingen till det bättre eller till det sämre.

BÖN
Herre, hjälp mig att leva så nära dig idag, att mitt hjärtas tankar kan behaga dig och så att det som kommer ut ur min mun blir till välsignelse och inte till något ont.
______________________
Dagens andakt på norsk http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

UTMANINGEN 15 okt - Heb 2

GUDS VITTNESBÖRD

Bibelläsning: Hebreerbrevet 2

"...hur skall då vi kunna fly undan, om vi inte bryr oss om en så stor frälsning? Den förkunnades först av Herren och bekräftades för oss av dem som hade hört honom. Gud gav också sitt vittnesbörd genom tecken och under och många slags kraftgärningar och genom att dela ut den helige Andes gåvor efter sin vilja." (Heb 2:2-4 FB)


Kapitlet börjar med en uppmaning att vi måste ta fasta på det vi hört så att vi inte driver bort med strömmen (vers 1). Det vi har tagit emot är tillförlitligt:
1/ det förkunnades av Jesus
2/ de som hade hört honom bekräftade ordet
3/ även Gud ger sitt vittnesbörd till förkunnelsen

Vad innebär då Guds vittnesbörd?
Guds vittnesbörd beskrivs här som tecken och under, kraftgärningar och den helige Andes gåvor (vers 4).

Guds vittnesbörd lyfter budskapet till en helt annan nivå. Det bekräftar vårt vittnesbörd. "Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det" (Mark 16:20 FB)

-Låt det ske igen!
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Guds vittnesbörd i mitt liv.

14 okt. 2019

Det ockulta är inte fantasy

- Dagen debatt -
Vår uppgift är att hjälpa människor se Jesus. Det försvåras om man inte drar en tydlig skiljelinje mot ockultism, skriver Ewa Gustafsson och Gunilla Svensson

"Nej frågan är varför det i våra öron ljuder en liten besserwisserton mot oss som inte vill blanda in ockultism i vår vardag. Vi som ber med människor till befrielse som har snärjts i demoniska rep. Vi som sett ögon som blivit blinda av onda angrepp, förvandlas och bli friska och seende igen. Vi längtar efter en profetisk skärpa, både i våra gudstjänster och i vardagen. En känslighet för den helige Andes minsta viskning. ”Där profetia icke finnes, där bliver folket tygellöst”, står det i 1917 års bibelöversättning av Ords 29:18. ”Utan uppenbarelsen går folket vilse”, samma vers i Folkbibeln. En smutsig bägare kan aldrig ge rent vatten.

Vi vill se människor bli befriade som sysslat med spådomar och tarotkort för att söka vägledning. Vi vill ge dem kunskapens ord, profetisk vägledning i våra möten och i våra hem. Vi har sett vad häxdoktorer och magiker kan göra. Inte bara i Afrika, Sydamerika och Asien utan i vårt eget Europa och Sverige. Den ockulta världen är inte fantasy. Den är verklig med rötter hos honom som startade upproret mot Gud. Han som hatar människor skapade till Guds avbild. Han som bara vill förföra och förleda." 


Läs mer här: https://www.dagen.se/debatt/det-ockulta-ar-inte-fantasy-1.1597717

Dagens Andakt 14 oktober”… är vi trolösa förblir han ändå trogen, för han kan inte förneka sig själv.” (2 Tim 2:13)

Ibland när man är ute på stan kan man se ganska små barn, som obekymrat ger sig av bort från sina föräldrar. De har kanske just lärt sig att gå, och njuter av friheten att röra sig fritt. De är obekymrade för, och omedvetna om alla faror som lurar. Men föräldrarna vakar över dem. Ibland låter föräldern barnet löpa, och följer efter det på avstånd och ser till att det inte befinner sig i fara. Så väntar föräldern på att barnet ska upptäcka att det kommit vilse och är ensamt, och då finns han eller hon där.  
Min trygghet som kristen ligger inte i att jag inte kommer att överge Gud. Det gör jag tyvärr om och om igen. Nej tryggheten ligger i stället i att Gud aldrig kommer att överge mig.
BÖN
Herre tack för att du ständigt vakar över mig. Om jag i oförstånd ger mig av bort från dig, finns du med mig också där, och väntar på att jag ska vända tillbaka och söka dig.
______________________
Dagens andakt på norsk http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

UTMANINGEN 14 okt - Heb 1

GUD TALAR

Bibelläsning: Hebreerbrevet 1

"Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden." (Hebr 1:1-3)


Gud har talat många gånger på många sätt. Genom skapelsen, profeterna, historien och i mitt eget liv.

Men Gud har framför allt talet till oss genom Jesus. Om vi inte förstår alla texter i Bibeln och vad Gud vill säga till oss, får vi se på Jesus.

- Är det svårt att förstå vad Bibeln säger om kärlek, se på Jesus så bli det tydligt.
- Är det svårt att förstå vad Bibeln säger om omsorg, se på Jesus så bli det tydligt.

- Är det svårt att förstå vad Bibeln säger om att förlåta sina fiender, se på Jesus så bli det tydligt.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig, Jesus, att lära känna dig bättre.

13 okt. 2019

Tidig söndagsmorgon i Västerås den 13 oktober 2019

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Så var det söndag igen och vi är tillbaka hemma i Västerås och det känns skönt.

Förra söndagen handlade "Tidig söndagsmorgon" om de olika bibelskolekurser som vi haft under året och om de som ska komma under resten av året. 

Idag vill jag skriva några ord om den dagliga bibelläsningen UTMANINGEN. Det började 2014. Redan i december 2013 skrev en del inlägg för att försöka få så många som möjligt med på UTMANINGEN. Så här skrev jag i ett av inledningsbreven den 2 december 2013:
"Så här går det till!  Den första januari startar UTMANINGEN. UTMANINGEN går ut på att läsa Nya Testamentet och Psaltaren under ett år.
    Rent praktiskt kommer det att innebära att du läser ett kapitel ur Nya Testamentet varje dag, måndag till fredag. Lördag och söndag läser du från Psaltaren. Normalt ett kapitel på lördagen och två kapitel på söndagen. Det låter väl överkomligt. Vi vill bli många som antar UTMANINGEN. Vi vill stimulera Sverige till att bli ett bibelläsande folk. Gud talar till den som läser hans ord. Och Gud har något att säga till var och en av oss...."

Sedan har det bara fortsatt. Jag har skickat ut ett mejl tidigt varje morgon i sex år. Några av er har varit med helt sedan början och den sista december i år har ni mottagit ett morgonmejl från mig varenda dag. 6 årx365 dagar = 2.190 mejl (skrämmande tanke)

Antalet deltagare har vuxit genom åren och numera skickar jag ut flera hundra mejl per dag. Nu kan jag gott tänka mig att det finns flera av er som gärna skulle se att mina mejl upphörde att komma, men inte kommit sig för att säga upp abonnemanget. Jag får själv en hel del mail som jag inte längre är intresserad av.

Så här tänker jag mig fortsättningen på UTMANINGEN. Den sista december i år raderar jag utsändningslistan för UTMANINGEN och för att vara med från och med 2020 måste du anmäla dig till den nya listan "UTMANINGEN 2020". Jag vill naturligtvis att ni allihopa ska vara med, men jag gör detta bara för att ingen som inte vill ha mina morgonmejl längre, ska slippa att få sin in-korg överöst av mina mejl.

Det går alltså att anmäla sig till den nya listan redan nu. Skriv till info@rupeba.se och skriv UTMANINGEN 2020, så kommer du med på den nya listan. Det kostar inget och du kan avsluta ditt abonnemang när du vill.

Nästa år (och året efter) räknar jag med att vi ska läsa GAMLA TESTAMENTET PÅ TVÅ ÅR. Vi börjar alltså den 1 januari 2020 och blir färdiga den sista december 2021.

Från och med UTMANINGEN 2020 räknat jag också att varje dag lägga ut en länk till bibeltexten för det kapitel vi läser. Det betyder att du får både kommentaren och bibeltexten direkt i mobilen. Praktiskt då du sitter på bussen på väg till jobbet.

Alla årets inlägg finns sparade i NT-boken i fyra A5-pärmar där det också finns möjlighet att skriva in sina egna kommentarer från bibelläsningen Du kan beställa dem från info@rupeba.se. Läs mer här:  http://rupebabutiken.blogspot.com/2017/11/nt-boken.html

Men nu är det söndagsmorgon. Dags att ta fram kornetten, se till att ventilerna fungerar efter ett långt uppehåll och bege sig till Frälsningsarmén för förmiddagsgudstjänsten.

Ha en välsignad vecka
Peter Baronowsky

"Det här är andra året i rad som en pingstvän får Nobels fredspris"

- Dagen -
Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed får Nobels fredspris 2019. Han får priset för att ha mäklat fred med landets tidigare så bittra fiende: grannlandet Eritrea.

Det blev en av förhandsfavoriterna som fick årets fredspris. Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed har helt förändrat spelplanen på Afrikas horn med sin nya fredligare linje, inte minst när det gäller fredsavtalet med ärkefienden Eritrea.

Abiy Ahmed är uppvuxen i en ortodox kristen familj och i dag hängiven pingstvän och medlem i det etiopiska pingstsamfundet Full Gospel Believers Church.


Läs mer här:  https://www.dagen.se/nyheter/nobels-fredspris-till-etiopiern-och-pingstvannen-abiy-ahmed-1.1599329

Dagens Andakt 13 oktober”Han skall döpa er i helig Ande och eld.” (Luk 3:16)

Det var bara några veckor sedan han hade blivit frälst. Nu skulle han följa med oss ut och ha möte på den plats där han var född och uppvuxen. Hans föräldrar var inte kristna, men hans farfar var med i församlingen som vi skulle besöka. Bibelundervisningen i gudstjänsten handlade om att vi som kristna måste vara fyllda med den helige Ande – Jesu ande – och att detta var en möjlighet för varje kristen. Israels folk hade två vatten att passera – Röda havet och Jordan, innan de kom in i löfteslandet där Gud skulle förse dem med allt gott. Samma princip finns i kristenlivet där Röda havet representerar frälsningen och Jordanfloden representerar dopet med den helige Ande. Sådan var undervisningen. Vi hade haft en inbjudan, och många människor hade kommit fram och bett om att få del av välsignelsen.
Nu satt vi i bilen på väg hem. Han satt i baksätet och var mycket dämpad. Vi stannade för att köpa korv, men han ville inte ha. Till slut frågade vi varför. Då sa han: ”Jag borde ha gått fram”. Vi sa: ”Det löser sig vi kan tala mer om det nästa vecka – kan vi be om att du ska få bli döpt med den helige Ande – här är lite litteratur, studera den”. Han sa de förlösande orden på klingande norska: ”Jeg skjönner ikke vitsen med å vente”. Han hade rätt. Där och då bad vi att han skulle bli fylld med den helige Ande. Undret skedde, och ledd av den helige andes kraft, har denne man nu fått vara ett starkt vittne för Jesus under snart tretti år.
BÖN
Herre, det finns ingen poäng med att skjuta upp det som du säger till oss att göra. När du kallar mig idag vill jag gå genast. 
______________________
Dagens andakt på norsk http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

UTMANINGEN 13 okt - Filemon

ATT FÖRLÅTA

Bibelläsning: Brevet till Filemon
"Kanske blev han skild från dig en tid, för att du skulle få honom tillbaka för alltid, inte längre som en slav utan som något mer: en älskad broder" (Filemon 15-16).

Onesimus hade varit slav hos Filemon. Han hade kanske rymt, stulit saker eller åstadkommit annan skada. Nu hade Onesimus blivit frälst under Paulus tid som fånge i Rom. Paulus, som tidigare lett Filemon till att bli frälst, ber honom nu att ta emot Onesimus inte som en slav utan som en broder i Kristus.

Vad vi inte får veta i brevet till Filemon är vad som hände när Onesimus kom hem till Filemon. Kunde Filemon förlåta? Kunde han glömma de oförrätter han blivit utsatt för? Kunde han lämna bakom sig besvikelse och hat för att han blivit bedragen?

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Skulle jag ha kunnat förlåta?

12 okt. 2019

Inför söndagen: GODA FÖRVALTARE- Från kyrkoaretstexter.se -
Ords 3:27-32, Ef 4:20-28, Luk 12:42-48, Ps 8

Söndagens tema är goda förvaltare. I texten från Lukas 12 svarar Jesus på en fråga från Petrus.

Bakgrunden är att motståndet mot Jesus och lärjungarna har hårdnat. Efter en frukost hos en farisé har tiotusentals människor samlats för att höra på Jesus som talar både till folkskaran och enskilt med lärjungarna. Medan han talar med lärjungarna avbryter en man honom ber Jesus avgöra en arvstvist. Detta leder Jesus in på undervisning om vad som är viktigt här i livet. Jesus ger en liknelse till de båda bröderna i konflikten om hur dåraktigt det är att bara fokusera på den här världens rikedomar.


Läs mer här: https://www.facebook.com/kyrkoaretstexter/photos/a.476168509074475/2643352172356087/?type=3&theater

Lärdagsgodis: Nytt från riksdagen

Nytt från Sveriges Riksdag den 10 ktober 2019.
Socialutskottet föreslår en lagändring så att andning ska ses som ett grundläggande behov.

Det är positivt att ha en riksdag som förstår medborgarnas grundläggande behov!

Dagens Andakt 12 oktober”Ännu när ni blir gamla är jag densamme, ännu när ni grånat skall jag bära på er. Jag har skapat er, jag skall lyfta, bära och rädda er.” (Jes 46:4)

Många människor kan aldrig lära sig att flyta i vatten. De är alldeles för spända och oroliga, och vågar inte överlämna sig till vattnets bärkraft. Och tyvärr verkar det vara så, att vattnet bär oss först när vi vågar slappna av och lita på dess förmåga att hålla oss uppe. Det är först när vi vågar hänge oss åt vattnet, när vi reservationslöst vågar vila i dess famn, som vi kan flyta.  
Den som på allvar tar med sig löftet i dagens bibelord, in i den nya dagen kan vara verkligt trygg. Gud lovar att bära oss genom hela livet och när vi vågar vila i det löftet, kan vi ha frid i vårt inre vad som än möter. 
BÖN
Herre, tack för att du som skapat mig och lovat bära mig genom hela livet, bär mig också idag. Varje timme, varje stund får jag påminna mig om ditt löfte till mig idag.
 ______________________
Dagens andakt på norsk http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

UTMANINGEN - 12 okt - Ps 121 + 122

VAR KAN MAN FÅ HJÄLP


Bibelläsning: Psalm 121
"Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån skall min hjälp komma? Min hjälp kommer från HERREN, som har gjort himmel och jord."
(Ps 121:1-2 FB)


Psalmförfattaren behöver hjälp. Han ser sig omkring och frågar sig var han ska kunna få denna hjälp. Och då han lyfter sin blick och ser upp mot bergen förstår han att den ende som har makt att hjälpa honom är den som har skapat bergen och allt som finns på jorden.

Det fantastiska är att han som har skapat allt detta bryr sig om mig som bara är en liten obetydlig människa bland alla miljarder människor.

Han är också den
-som inte kommer att låta din fot vackla (vers 3)
-som är ditt skydd (vers 5)
-som skall bevara dig från allt ont (vers 7)
-som skall bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid (vers 8)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Min hjälp kommer från Herren. 
GLÄDJEN ÖVER ATT FÅ GÅ TILL HERRENS HUS

Bibelläsning: Psalm 122

”Jag blev glad när man sade till mig: ”Vi skall gå till Herrens hus”. (Ps 122:1 FB)

Psalmen beskriver glädjen över att få gå till Jerusalem och till Herrens hus. Den är fylld av förväntan inför det som ska möta där. Den önskar frid över Jerusalem och välgångsönskningar över alla som älskar Jerusalem (vers 6).

Har jag den känslan inför det ”Herrens hus” där jag hör hemma? Blir jag fylld av glädje då det börjar bli dags att gå till söndagens gudstjänst? Ber jag om framgång för min kår/församling?


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gode Gud fyll mig med förväntan och glädje inför att gå till ditt hus.

11 okt. 2019

Soldatens lojalitet visar sig där striden rasar

- Olof Edsinger i en ledare i Världen idag -

Ett citat som i vissa kretsar har tillskrivits Martin Luther, men som vid närmare efterforskning har visat sig komma från en annan källa, lyder så här:

”Om jag med den starkaste rösten och klaraste utläggningen bekänner mig till varje del av Guds ord, utom just den lilla del som världen och djävulen vid detta tillfälle attackerar, står jag inte upp för Kristus, hur frimodig jag än är i min bekännelse till honom. Soldatens lojalitet visar sig där striden rasar; och att vara ståndaktig på alla de andra krigsfronterna är bara flykt och vanära om han ryggar tillbaka på denna punkt.”

Oavsett vem som från början formulerade dessa ord, är citatet värt att reflektera över.

Även inom kyrkan kan vi förvisso ha lite olika relation till beskrivningen av det kristna livet som en strid. Men få kan ändå förneka att detta är en av Nya testamentets centrala bilder för lärjungaskapet.

Inte minst framgår detta av aposteln Paulus skrifter. ”Lid också du som en god Kristi Jesu soldat”, skriver han till sin vän och medarbetare Timoteus (2 Tim 2:3). Och till församlingen i Korinth: ”För även om vi lever i världen, strider vi inte på världens sätt. Vapnen vi strider med är inte köttsliga utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud” (2 Kor 10:3–5a).


Läs mer här:  https://www.varldenidag.se/ledare/soldatens-lojalitet-visar-sig-dar-striden-rasar/repsiw!AogEn@9niVEVrch2GAue5Q/

Flest vill testamentera sina pengar till Frälsningsarmén

- Dagen -
Frälsningsarmén är den kristna organisation som har störst förtroende bland britter när det gäller testamentsgåvor.
– Vi tror att vi kan se en liknande situation i Sverige, säger Clive Adams, ledare för Frälsningsarmén i Sverige och Lettland.


I Storbritannien rankas Frälsningsarmén som nummer ett av alla kristna organisationer vad gäller testamentsgåvor. Och samfundet hamnar på sjunde plats totalt, enligt färska siffror.

– Det är fantastiskt. Och många av de som testamenterar pengar till oss har ingen relation till Frälsningsarmén, säger Jackie Birch, insamlingschef på Frälsningsarmén i Storbritannien.


Läs mer här: https://www.dagen.se/nyheter/flest-vill-testamentera-sina-pengar-till-fralsningsarmen-1.1598593

Dagens Andakt 11 oktober”…lydnad är bättre än offer…” (1 Sam 15:22)

Ibland lockas vi att tro, att kristenlivet består av goda gärningar. Och visst är det så att ett sant kristenliv är fyllt av goda gärningar. Jakob skriver: ”Vad hjälper det eom någon säger sig ha tro men inte har gärningar? Inte kan väl tron rädda honom?”
Men våra gärningar måste alltid utgå från vår lydnad mot Guds röst i vårt inre. Att hjälpa en gammal dam över gatan är en god gärning, men om man gör det när damen ska åt andra hållet, blir det i alla fall fel.
Gud vill inte i första hand ha våra goda gärningar. Han vill ha vår lydnad.
BÖN
Gud jag vill lyssna efter din röst i mitt inre idag. Hjälp mig att lyda den antingen den säger till mig att handla eller låta bli att handla, att tala eller låta bli att tala. Och om jag misslyckas med detta, hjälp mig att börja om igen att lyssna efter vad du säger till mig.
 ______________________
Dagens andakt på norsk http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________