15 dec. 2019

Tidig söndagsmorgon i Västerås den 15 december

Förra söndagen var en intensiv och välsignad dag. 

Det började med förmiddagsgudstjänst på Frälsningsarmén i Västerås. Rut och jag hade fått förmånen att leda och tala. Musikkåren spelade och lokalen var välfylld. Efter predikan blev det inbjudan till böneplatsen. I Västerås är botbänken delad på mitten av trappan till plattformen. I inbjudan ber vi alltid dem som vill be för sig själva att gå till den högra sidan och dem som vill ha förbön gå till den vänstra. Då väljer man själv om man vill be själv eller tillsammans med någon.

Inbjudan gick ut och båda sidorna fylldes ganska fort av bedjare. Både av dem som ville be själva och för dem som ville ha hjälp i förbön. Vi upplevde en stark gudsnärvaro och då mötet var slut förstod vi att två personer hade tagit emot Jesus och blivit frälsta. Det blev naturligtvis en stor glädje i himlen (se Luk 15:10). Jag tror att änglarna stod på tå för att följa det som hände på kåren i Västerås. Jag undrar om jag inte också hörde ett och annat "halleluja" där uppifrån.

På kvällen var det ekumeniskt bönemöte i Mikaelikyrkan. Dessa samlingar hålls normalt en söndag i månaden. Samlingarna ser normalt ut så här: En lovsångsgrupp från någon av församlingarna leder i lovsång, någon pastor/präst/frälsningsofficer är inbjuden att tala och efter talet ber vi för Västerås i olika bönestationer. Vi ber för församlingarna, pastorerna, skolorna, politikerna och många andra stationer. Bedjare från de många olika församlingarna och samfunden i Västerås var nu samlade på söndagskvällen och Rut var kvällens talare. Budskapet togs emot med ödmjukhet och självrannsakan och ledde oss naturligt in i förbönsstunden (Bild 2: Mikaelikyrkan i Västerås).

Veckan innehöll också mentorsbesök, men inte längre bort än att vi kunde sova hemma varje natt under veckan.

I lördags var musikkåren ute och spelade vid julgrytan i Västerås centrum (bild 1 är visserligen från förra året men det såg ungefär likadant ut i år).
 


Sent på lördagskvällen fick jag ett mejl en bild från mellansonens hustru. På bilden ser du mellansonens mellanbarn stå grytvakt hemma i Moss, Norge (Bild 3). Det var inte så många år sedan farfar själv stod grytvakt på just den platsen. Är det det man kallar "I fädrens spår"? Nu kanske du undrar varför det står "Vipps" i skylten som hänger under skölden. Jo det betyder helt enkelt "Swish" på norska.

Nu är det det söndagsmorgon och idag är det adventsmusikgudstjänst på kåren i Västerås. Daniel Viklund sjunger, musikkåren spelar och kören sjunger. Välkommen om du finns i närheten.

Ha en välsignad vecka
Peter Baronowsky

Dagens andakt 15 december

”Han som har gjort himmel och jord och hav och allt vad som finns i dem, han sviker aldrig sina löften.” (Ps 146:6)

Det lilla ordet ”aldrig” gör den här versen till en av nyckelversarna i hela Bibeln för det understryker med kraft Guds trofasthet. Gud själv – skaparguden – sviker aldrig! Han blir inte på dåligt humör en dag och slutar att uppehålla den värld han skapat. Han ändrar sig inte för att hans skapelse inte uppför sig som han vill.
Om vi med säkerhet vet att han har lovat något, vet vi också att det kommer att inträffa. Och det vi med säkerhet vet att han har lovat, det är de löften som han gett i sitt ord, Bibeln. Där har vi fått det skriftligt.
Därför behöver vi till exempel aldrig tvivla på vår frälsning, eller på att varje kristen får vara fylld av Guds Ande. I Bibeln lovar Gud att var och en som åkalla Herrens namn ska bli frälst (Apg 2:21) och att han ska ge helig ande åt dem som ber honom (Luk 11:13).  Det Gud har lovat står fast!
BÖN
Tack för frälsningens gåva och tack för att din helige ande bor i mig och vill leda mig idag.
 ______________________
Dagens andakt på norsk
http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

UTMANINGEN 15 dec - Upp 11

TVÅ VITTNEN

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 11
"Och jag skall befalla mina två vittnen att profetera under ettusen tvåhundrasextio dagar." (Upp 11:3 FB)
"Människor av olika folk och stammar, språk och folkslag ser deras döda kroppar i tre och en halv dagar, och de tillåter inte att kropparna läggs i någon grav. Och jordens invånare gläder sig över dem och jublar och skickar gåvor till varandra, ty dessa båda profeter har plågat dem som bor på jorden." (Upp 11:9-10 FB)

Johannes skriver i kapitel 11 om två vittnen som vittnar och profeterar på Jerusalems gator under den sista tiden. Det är tydligt att Johannes talar om en annan tid än den han lever i. Han beskriver hur "jordens invånare" från "olika folk, stammar och språk" ser de två döda kropparna ligga "tre och en halv dag".

Detta var naturligtvis inte möjligt på Johannes tid att hela jordens befolkning kunde se under tre och en halv dag vad som hände i Jerusalem. Vi är den första generation där det är tekniskt möjligt för jordens befolkning att samtidigt se vad som händer i olika delar av världen.

De två vittnena som profeterade blev inte populära. Till slut blev de dödade till människornas stora glädje. Man blir inte alltid populär av att vittna och profetera. Det fick även profeterna i Gamla Testamentet ofta uppleva.

Också idag väcker budskapet om Jesus och Sanningen negativa reaktioner. Det är inte alltid populärt att tala om att det finns synd. Att det finns något som är rätt och fel. Att människan behöver förlåtelse för sina synder. Att människan behöver bli frälst.

Men det behövs vittnen som vågar stå upp och säga det idag: "Det finns bara en enda väg till frälsning, och det är genom Jesus. Alla andra vägar leder fel."

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta" (Apg 4:12)


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Översikt:
- Vers 1-14
Två vittnen står fram i Jerusalem. De dödas av Vilddjuret, men blir levande igen.
- Vers 15-19
En syn om Guds framtida seger

Kommentar:
Ännu ett exempel på att Johannes syn handlar om våra dagar. Idag är det helt möjligt att hela världen kan se vad som händer i Jerusalem samma dag som det händer. Vi kan se det på TV, men också genom digitala medier.

Vi fortsätter tankegången att Uppenbarelseboken kap 4-18 handlar om den stora vedermödan som Jesus talar om i Matteus 24. De kristna finns då i himlen sedan de blivit hämtade av Jesus. Jesus talar om den händelsen i Matteus 24:40-41, och Paulus i 1 Tess 4:16-18. Men vilka är då de två vittnena som uppträder här i Jerusalem under vedermödan? Här kommer ett försök till förklaring: I förbindelse med uppryckelsen försvinner många människor från jorden. Många av dem som känner skrifterna, däribland många judar, kommer då att förstå att Jesu ord om den sista tiden är sanna. De kommer då att omvända sig till Jesus och många av dem kommer att dö martyrdöden. De två vittnena i Jerusalem skulle kunna vara två av dessa nya kristna, som sedan dödas av Antikrist för att sedan stå upp igen. De två vittnena som blivit levande blir sedan upptagna till himlen synbart för sina fiender.

Därmed är det andra veropet över (vers 14). Det första veropet avslutades efter den femte basunen (kap 9, vers 12). Därefter blåser den sjunde ängeln i den sista basunen (vers 15), lovsången stiger upp till Gud och Guds vredes dag och domen proklameras (vers 18).


Till eftertanke:
- Reflektera över tanken att Johannes talar in i vår tid då han talar om tekniska lösningar som inte har funnits förrän i vår tid? Är det riktigt, eller tror du att man då övertolkar bilderna i Uppenbarelseboken?

- Kan du hålla med om att Guds vrede och Guds domar inte är avsedda att vara sadistiska, utan att skaka om människorna så att de kan finna sin trygghet i Gud?  Eller hur tänker du om Guds vrede?

14 dec. 2019

Stefan Löfven besöker Frälsningsarmén - vill lära sig om hjälpararbetet

Statsministern kommer i helgen att besöka Krukmakarens hus i Visby för att få en inblick i Frälsningsarméns hjälparbete inför julen.

- Dagen -
Statsminister Stefan Löfven (S) har siktet inställt på Gotland i helgen där han bland annat ska hålla sitt jultal i en av Visbys ruiner. Men innan dess hinner han också med ett besök hos Frälsningsarmén.
Ann-Christine Karlsten står som värd för besöket.


Varför ska Löfven besöka er i Krukmakarens hus?
– För att han håller sitt jultal i Visby på söndag och hade önskat att få göra besök hos några som jobbar med socialt arbete kring julen. Socialdemokraterna här på Gotland valde då ut oss, säger Ann-Christine Karlsten till Dagen.


Mitt i hjälparbetet
Stefan Löfven kommer på besök mitt under den ordinarie utdelningen av julklappar och ekonomiskt stöd till behövande, han kommer få träffa volontärerna bakom som han också får samtala med.


Läs mer här:  https://www.dagen.se/nyheter/stefan-lofven-besoker-fralsningsarmen-vill-lara-sig-om-hjalpararbetet-1.1633121

Inför tredje söndagen i advent: BANA VÄG FÖR HERREN

TREDJE SÖNDAGEN I ADVENT - Bana väg för Herren
Jes 40:1-8, Gal 3:21-29, Luk 3:1-15, Ps 146:3-9- Från kyrkoaretstexter.se -
Vi närmar oss jul och söndagens texter handlar om att bana väg för Herren och förbereda hans ankomst. Genom alla tider, både i Gamla och Nya Testamentet, finns det bara ett sätt att bli frälst på – omvändelse och tro. Det var så Abraham blev rättfärdig genom att i tro blicka framåt på en frälsare, och det är så vi blir frälsta idag genom att se tillbaka på vad Jesus gjorde på korset.

I Heb 6:1-2 ser vi att de första två punkterna i trons grunder är omvändelse och tro. Dessa två hör ihop. Det går inte att omvända sig utan att också tro. Vi vänder oss om från synden och riktar vår blick och tro på Jesus Kristus som ger kraften att leva det nya livet.


Läs mer här:  https://www.facebook.com/kyrkoaretstexter/photos/a.476168509074475/2903682862989682/?type=3&theater

Lördagsgodis från "Humor för helgon och syndare"

En större gåva
Under en bröllopsrepetition, gick brudgummen fram till prästen med en ovanligt stor gåva. "Fader, jag ger dig 1000 kronor om du ändrar på vigsellöftena. När det blir min tur, och vi kommer till delen där jag ska lova att älska henne i nöd och lust, och försaka allt annat, och att vara henne trogen för alltid, så uppskattar jag om du ville utelämna den delen".

Han gav prästen pengarna och gick sin väg med nöjda steg.

Bröllopsdagen kom och bruden och brudgummen hade hunnit fram till den delen i ceremonin där löftena ska utbytas. När det blir dags för brudgummens löften så ser prästen honom strängt i ögonen och säger, "Vill du lova att falla på knä inför henne och att lyda alla hennes befallningar och önskningar, samt att servera henne frukost på sängen varje morgon i hela ditt liv, och att du lovar inför Gud allsmäktig att du aldrig mer kommer att se på en annan kvinna, så länge ni båda är i livet"?

Brudgummen svalde och såg sig förvirrat omkring och svarade med ynklig röst, "Ja". Han lutade sig sedan mot prästen och viskade, "Jag trodde vi var överens".

Prästen lägger försiktigt ner 1000 kronor i brudgummens hand och viskar tillbaka, "Ledsen, men din fru gav mig en större gåva".


En död fiskmås
En far gick på stranden med sina barn när den fyra årige sonen sprang till honom och tog hans hand och ledde honom till ett ställe där det låg en död fiskmås i sanden.

"Pappa, vad har hänt med fågeln?" frågade sonen.

"Den dog och for upp till himlen," svarade fadern.

Pojken funderade en stund och sa, "kastade Gud fågeln ner igen?"

Dagens andakt 14 december

”Av dig har jag fått en större glädje än de som fått korn och vin i mängd. Jag lägger mig ner i frid och sover. Du, Herre låter mig bo i trygghet.  (Ps 4:8)

Den då fyraåriga sonen kom upp till frukostbordet. I stället för det vanliga ’god morgon’ mötte han oss med ”Vad är det för något skojigt som ska hända idag?” Det var egentligen en bra fråga, och en underbar inställning till livet. När vi tillhör Jesu familj, har vi rätt att börja varje dag med en förväntan att något bra ska hända.
Det är klart att det också finns mörka dagar i en kristens liv. Men tryggheten i Gud gör att vi kan möta svårigheterna på ett bra sätt tillsammans med honom. När vi var ”nykristna” sjöng vi ibland, särskilt när vi mötte motgångar:
Det måste komma ut nå´t underbart ur detta
Det måste komma ut nå´t underbart
För Herren Gud kan bara göra underbara ting
Så det måste komma ut nå´t underbart.

BÖN
Hjälp mig att ta emot den här dagen från dig och förvänta att det ska bli en bra dag. Tack för att allt du gör, gör du i trofast kärlek till mig.
 ______________________
Dagens andakt på norsk
http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

UTMANINGEN 14 dec - Ps 146

LOVA HERREN!

Bibelläsning: Psalm 146
"Jag vill lova HERREN så länge jag lever, jag vill lovsjunga min Gud så länge jag är till."  (Ps 146:2 FB)

Psalmen börjar med en deklaration av hur psalmisten vill leva sitt liv. "Jag vill lova Herren så länge jag är till."

Det finns verkligen skäl att lova Herren och i psalmen får vi många orsaker till varför vi ska lovprisa Gud:
-han har skapat allt underbart vi ser omkring oss (vers 6)
-han engagerar sig för de förtryckta och hungriga (vers 7)
-han befriar de fångna (vers 7)
-han ger de blinda syn (vers 8)
-han styrker föräldralösa och änkor (vers 9)

Att lova Herren är ett sätt att leva som omformar mig. Det ger mig ett rätt perspektiv på livet. Det handlar inte bara om mig själv och mina problem. Herren lever och han bryr sig om mig och alla andra människor.

Att lova Herren är att umgås med Honom och då vi umgås med honom förvandlas våra liv (2 Kor 3:18).

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill lova Herren så länge jag lever och jag vill börja idag.
  ______________________
Dagens andakt på norsk
http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

13 dec. 2019

När en säkerhetsfånge fick höra evangeliet om Jesus Kristus | Sebastian Stakset

3:e advent: LIVETS SÖNDAG

Låt oss skapa ett samhälle där vi bejakar och främjar livet. Det skriver en rad kristna ledare inför Livets söndag.

Livets söndag firas den tredje advent i våra kristna kyrkor. Det är en dag då vi vill bejaka livet och dess okränkbarhet från befruktningen till den naturliga döden.


I januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag. Artikel 6 föreskriver att varje barn har en inneboende rätt till livet, och att staterna till det yttersta av sin förmåga ska säkerställa barnets överlevnad och utveckling. Ett barn är ett barn oavsett ålder eller stadium i utvecklingen, men vid en abort berövas barnet sitt liv. Ett ofött barn är ända från befruktningen en unik människa med ett okränkbart värde.


I barnkonventionens anda borde samhället därför göra allt i sin makt för att stötta mammor och familjer som hamnat i kris på grund av en oväntad graviditet. Barn som fötts levande efter sena aborter borde också tillerkännas samma okränkbara skyddsvärde som för tidigt födda.


Läs mer här:  https://www.dagen.se/debatt/20-kristna-ledare-livet-ar-okrankbart-anda-fran-befruktningen-till-en-naturlig-dod-1.1631862

Dagens andakt 13 december”… folket som bor i mörker har sett ett stort ljus, och för dem som bor i dödens land och skugga har ljuset gått upp.” (Matt 4:15-16)

Vi hade varit på skolan i några månader. Hösten hade varit ovanligt mörk och tung. Isoleringen i den nya miljön gjorde livet extra svårt, och depressionen lurade runt hörnet. Mitt i natten vaknade jag av den underbaraste sång. Det var som en änglakör. Först trodde jag att jag var i himlen, sedan började jag mer rationellt under över varifrån sången kom. Var det radion som plötsligt slagits på av sig själv? Var det grannarna som blivit galna och började spela hög musik mitt i natten? Sången var så nära, men ändå avlägsen, och den upphörde inte, så vi sökte oss fram mot ljudet. Kom det utifrån? Ja, − när vi drog upp rullgardinen upptäckte vi hela skolkören, som stod utanför vårt sovrumsfönster i bottenvåningen och sjöng. De sjöng om ljuset som bryter mörkrets och dödens makt, och sången gick rakt in i mitt hjärta.
Lucia firas traditionellt inte på samma sätt i Norge som i Sverige och därför kom sångens hälsning helt oväntat den här luciamorgonen. Så kan Gud på de mest oväntade sätt ibland ge oss en hälsning om att han älskar oss också under de mörka dagarna i livet.

BÖN
Herre, jag vill låta sången om ljuset som bryter igenom det mörkaste mörker, sången om dig Jesus Kristus, klinga i mitt inre idag.
 ______________________
Dagens andakt på norsk
http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

UTMANINGEN 13 dec - Ps 145

BERÄTTA OM HERRENS STORHET

Bibelläsning: Psalm 145
"Om dina väldiga gärningars makt skall man tala och din storhet skall jag förkunna" (Ps 145:6 FB)

Psalmen handlar om att leva i nära gemenskap med Herren och att berätta för andra om vem han är och vad han gör. Den uppmanar oss att dagligen lova Herren (vers 2). Den försäkrar oss om att Herren är nära alla som åkallar honom (vers 18) och att han hör de gudfruktigas böner och ger dem vad de begär (vers19).

Resultatet av vår gemenskap med Herren blir att vi gärna vill berätta för andra att Herren är stor och gör fantastiska saker i människors liv.

Psalmen utmanar oss att se över vårt eget liv:
-Hur ser min gemenskap med Gud ut?
-Hur fungerar min dagliga stund med Gud?
-Är jag ivrig att berätta för andra vem Gud är och vad han gör för mig?

I den sista versen i psalmen kan vi läsa "Min mun skall förkunna Herrens lov?" (vers 21)

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Fråga Herren vem han vill att du ska "förkunna" för idag. Be Herren att han i dag ska ge dig ett tillfälle att berätta för någon om Herren.
  ______________________
Dagens andakt på norsk
http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

12 dec. 2019

Anders Gerdmar: Helige Ande är inte kvinna

- Dagen -
Ur teologisk synpunkt blir det riktigt farligt när genustänkandet tränger in i teologins allra heligaste: kristologi och treenighetslära, skriver Anders Gerdmar.

Är det rimligt att tala om en Kristamässa i stället för en Kristusmässa? Och är varför säger man just nu att den helige Ande är feminin? Mitt svar på första frågan är nej och på den andra att teologin är ofta samtidskulturens spegel med ”relevans” som överordnat värde.

Feministteologin har vuxit i inflytande under de senaste femtio åren. Att i en manligt dominerad teologitradition se att det faktiskt finns kvinnor i Bibeln är viktigt. Men med postmodernismens och genusteorins genombrott har det gått snett. Simone de Beauvoirs tanke att man ”inte föds som kvinna, man blir det” och Judith Butlers absurda genusteoretiska projekt har fått enormt genomslag. Det finns enligt denna ingen könsessens, man väljer sin identitet, till och med till förnekelse av den kropp Gud skapat en med.

I New York City finns det 31 statligt erkända identiteter och skräckberättelser om unga som ångrar att man utfört kirurgiska och andra ingrepp på deras kön duggar allt tätare.


Läs mer här:  https://www.dagen.se/debatt/anders-gerdmar-helige-ande-ar-inte-kvinna-1.1630500

Dagens andakt 12 december

”Vad hans hjärta önskar ger du honom, vad hans läppar begär vägrar du honom inte. Ty du möter honom med rika välsignelser ” (Ps 21:3-4)

Dagens bibelord blev särskilt levande för mig en stressig höstdag när barnen var små. Jag hade bara sovit en kort stund den natten. Vi hade flyttat till Norge, och stod mitt uppe i försäljningen av vårt hus i Sverige. Jag hade stöpt ljus på förmiddagen, för en ungdomsgrupp i församlingen och haft ett annat besök hela eftermiddagen. Småpojkarna hade bråkat hela dagen och jag hade nätt och jämt fått middagsmaten på bordet, när jag fick besked om att jag måste skjutsa några av barnen till en samling som jag inte räknat med. Jag fick lämna maten och allt framme och ge mig av hux flux.  Jag var stressad!
När jag kom hem hade min då nioåriga son plockat undan allt och gjort fint i köket. Jag hade inte bett honom om det och jag blev så glad och tacksam till honom, när jag såg det fina köket. Men jag kände också att jag genom händelsen hade fått en stor välsignelse från Gud.
Ibland kommer Gud oss oväntat till mötes på det här sättet, genom vardagens små händelser. Han kan använda vem han vill. Ibland får vi vara den som tar emot välsignelsen och ibland får vi vara den som förmedlar välsignelsen till någon annan.

BÖN
Herre, tack för att du möter oss med rika välsignelser varje dag. Öppna våra ögon så att vi ser att du finns med i vardagens små händelser. 
  ______________________
Dagens andakt på norsk
http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

UTMANINGEN 12 dec - Upp 10

ONT I MAGEN

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 10
"Jag tog den lilla bokrullen ur ängelns hand och åt upp den, och i min mun var den söt som honung. Men när jag hade ätit upp den, kände jag en svidande smärta i min mage. Och man sade till mig: "Du måste profetera på nytt om många folk och folkslag och språk och kungar." (Upp 10:10-11)

Johannes hade fått ett budskap och en uppmaning att profetera. Men budskapet gjorde att han fick ont i magen.

Många kristna känner säkert igen sig. Du upplever att Gud vill att du ska säga något, men helst skulle du vilja vara tyst.
-det kan vara i gudstjänst där du upplever att du ska vittna eller bära fram ett budskap
-det kan vara i ett helt annat sammanhang där du upplever att du måste säga något som du vet de andra inte kommer att hålla med om
-det kan vara ett telefonsamtal du upplever du måste ringa

Då Gud ber oss säga något har vi lätt att söka efter ursäkter varför det inte passar att säga det. Vi kan bli oroliga och vår kropp kan reagera på olika sätt. Kanske på samma sätt som Johannes med ont i magen.

Men om vi tror oss veta att det är Gud som ber oss bära fram budskapet kan det vara viktigt att tala ut det även om det kan få negativa konsekvenser för oss.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att bli så stilla att jag kan höra Din röst. Hjälp mig sedan att göra det jag hör.ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Översikt:
Här gör Uppenbarelseboken en liten paus från ve-rop, änglar och basuner. Den sjunde basunen kommer Johannes tillbaka till i det 11 kapitlet. I detta kapitel får Johannes i en syn se en ängel med en bokrulle. Johannes får besked att han inte får skriva ned vad som står i bokrullen, innehållet ska förseglas (vers 1-7).

Sedan får Johannes order om att äta upp bokrullen och budskapet i bokrullen ger honom invärtes smärta. Därefter får Johannes uppmaningen att profetera på nytt (vers 10-11).


Kommentar:
Eftersom kapitel 10 gör en paus i kedjan av händelser, gör jag det också. Här lyfter vi blicken från detaljerna och ser i ett vidare perspektiv hur scenen ser ut i förhållande till Uppenbarelseboken.

Följande inlägg är hämtat från min serie bibelstudier från Tessalonikerbreven, som också den har den sista tiden som huvudtema. Det blir delvis en repetition på mina tidigare kommentarer till Uppenbarelseboken:

Kommentar från Första Tessalonikerbrevet
Jesus kommer (1 Tess 4:13-18)
Här får vi en ytterligare inblick i det som ska ske i förbindelse med Jesu andra tillkommelse.
…då skall de som är döda i Kristus uppstå först, och därefter skall vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och sedan skall vi alltid vara hos honom.” (1 Tess 4:16-17)
   I förra kapitlet läste vi att Jesus kommer tillbaka till jorden ”med alla sina heliga”, med dem som blivit kristna. I detta kapitel kommer Jesus för att hämta dem som blivit kristna, både de som hunnit dö och de som fortfarande lever.

   Jesu andra tillkommelse beskrivs på två helt olika sätt som absolut inte kan ske samtidigt. I det ena fallet är det något som försvinner från jorden och rycks upp i skyarna och i det andra fallet är det något som kommer till jorden. Låt oss se hur de olika scenarierna beskrivs:

Något försvinner
Ett uttryck som återkommer på flera ställen i Nya Testamentet är att han ska komma ”som en tjuv om natten”. En tjuv om natten kommer oväntat och osynligt, tar något med sig, och försvinner lika osynligt som han kom.
   Det enda som man kan märka på jorden är att något plötsligt försvinner. Jesus säger:
Jag säger er: den natten ligger två män på samma bädd; den ene skall tas med och den andre skall lämnas kvar. Två kvinnor mal tillsammans; den ena skall tas med och den andra skall lämnas kvar.” Luk 17:34-35)
   Det är det som beskrivs i detta kapitel. Man brukar kalla det för ”Uppryckelsen”.

Något kommer
Som vi läste i förra kapitlet kommer Jesus tillbaka till jorden ”med alla sina heliga”. Jesus beskriver det så här:
Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och då skall alla jordens stammar höja klagorop, och man skall få se Människosonen komma på himlens moln med makt och stor härlighet. Och han skall sända ut sina änglar vid ljudet av en stor basun, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena gräns till den andra.” (Matt 24:30-31)
Detta liknar inte alls bilden av en tjuv om natten. En tjuv om natten kommer knappast så att alla kan se honom och spelar basun.

En trolig (och vanlig) tolkning
1. Jesu återkomst inleds med uppryckelsen. Jesus kommer och hämtar de troende som lever och som har levt.

2. Sedan inträffar den stora vedermödan som Jesus talar om  i Matteus 24. I Tessalonikerbreven talas det om Vreden och i Uppenbarelseboken om Vredesskålar. Det blir en svår tid och Jesus säger:
Ty det skall bli ett lidande vars like inte har funnits från världens början till denna dag och inte heller kommer att finnas.” (Matt 24:21)
Många menar att den stora Vedermödan kommer att vara en sjuårsperiod på grund av en profetia i Daniels bok som Jesus hänvisar till i sitt stora tal om den sista tiden i Matt 24.

3. Jesus kommer tillbaka med alla sina heliga för att ta tillbaka makten på jorden.

Det finns naturligtvis många olika sätt att tolka bibelställena om Jesu andra tillkommelse, men här kommer några argument för ovanstående ordning.
a/ Jesus ”räddar oss från den kommande vreden” (1 Thess 1:10)
b/ Jesus säger att det i den sista tiden kommer att vara som på Noas dagar och som på Lots dagar (Luk 17:26-30). Hur var det då? Jo, Gud tog först bort sitt folk innan domen föll.
c/ Uppbyggnaden av Uppenbarelseboken. De första tre kapitlen handlar om församlingarna på jorden. Fjärde kapitlet inleds med att himlen öppnas och en röst som säger ”Kom hit upp”. Sedan skildras alla vedermödor som kommer att drabba jorden, sett från himlen. I kapitel 19:11 öppnas himlen igen och Jesus kommer tillbaka tillsammans med ”de himmelska härarna” för att ta makten och upprätta sitt fredsrike på jorden. (Slut citat från kommentaren från Tessalonikerbreven)


Till eftertanke:
- Ja, här finns det säkert mycket att tänka över. En viktig sak är att talet om Jesu tillkommelse inte är skrämselpropaganda. Det är tröstens ord. I Tessalonikerbrevet avslutas undervisningen om uppryckelsen med orden ”Ge nu varandra tröst med dessa ord” (1 Tess 4:18).
Men samtidigt är det ett varningens ord. Jesus älskar människorna så mycket att han gav sin ende son för att ingen skulle gå förlorad utan alla få evigt liv.
Hur tänker du om Bibelns budskap om Jesu andra tillkommelse? För din egen del? För din iver att berätta för andra om Jesus?

- I vers 7 i Upp 10 omtalas den sista tidens händelser som ett "glädjebudskap". Vad tror du menas med det?

11 dec. 2019

Ny bok om jesu återkomst!

Jesus kommer synligt för alla är skriven för dig som vill veta mer om det som händer i den yttersta tiden. Boken förmedlar både insikter och hopp.

Du kan köpa den genom att skicka ett mejl till info@rupeba.se
170:- + postens porto 

Beskrivning
Gud håller sig till en fastställd tidsplan. I den här boken ger Bertil Swärd, mång­­årig uppskattad bibellärare, en översikt över Guds plan genom tiderna­. Fokus läggs på händelserna innan och efter Jesu återkomst. Swärd utforskar noggrant de stora eskatologiska ämnena utifrån gammaltestamentliga profetior och inte minst Jesu egna ord. Bland ämnena finns bland annat:
• Tecknen på Jesu återkomst
• Antikrist
• Harmagedon
• Tusenårsriket
• Den yttersta domen
• En ny himmel och en ny jord

Jesus kommer synligt för alla
är skriven för dig som vill veta mer om det som händer i den yttersta tiden. Boken förmedlar både insikter och hopp.

Om författaren
Bertil Swärd har under många år varit pastor i pingströrelsen och efter några år som lärare och studierektor i Södermalmskyrkans bibel­skola reser han sedan 1994 utsänd av WE ARE ONE CHURCH (tidigare Södermalmskyrkan) och undervisar i bibelskolor och pastorsseminarier på missionsfälten i Asien och Afrika, såväl som i Europa och Sverige. Han har gjort sig känd som en gedigen bibellärare och omtyckt skribent. Tidigare har han utkommit med ”Varje bok i Skriften”, en översikt över Bibelns böcker som sålts i flera upplagor. Många har uttalat uppskattning över hans lättfattliga, inspirerande och trosstärkande undervisning.

Jesus kommer synligt för alla
Format: 208 sidor, mjukband
Utgiven av:
Sjöbergs Förlag
Utgivningsår:
2019
ISBN:
978-91-88927-28-6

Justin Bieber uppmanar sina fans att be till Gud

- Världen idag -
Justin Bieber har under senare år berättat om hur han återfunnit den kristna tro han lämnade under sin tonårstid. Nu uppmanar världsstjärnan sina många fans att prata med Gud.

Den kanadensiske sångaren Justin Bieber har drygt 122 miljoner följare på Instagram. Därmed har en stor skara människor möjlighet att ta del av världsartistens återkommande inlägg om sin relation med Jesus.


Sedan 1 december har Justin Bieber lagt ut ett dagligt Instagraminlägg som han kallar ”Guided Prayer” (Vägledd bön), där hans många följare får ta del av ett bibelord som berättar om Guds stora kärlek till varje människa. Bieber uppmanar även varje läsare att själv prata med Gud genom bön.


Läs mer här: https://www.varldenidag.se/nyheter/justin-bieber-uppmanar-sina-fans-att-be-till-gud/repsle!mUmgRB7DgrcAstLR5t5jKg/

Dagens andakt 11 december


”Därför vill jag falla på knä för Fadern, efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn.” (Ef 3:14)

Att böja knä och buga sig är en gammal österländsk sed för att visa vördnad för en högt uppsatt person. Det finns flera exempel på detta i Bibeln. Ett exempel är den spetälske som böjde knä för Jesus i Mark 1:40.
I vårt västerländska samhälle är det inte riktigt passande att visa vördnad för någon eller något. Alla ska vara jämställda och ingenting får stå över något annat. Men Bibeln beskriver Gud som en högt uppsatt person, ett majestät, som vi människor inte har någon tillgång till, om det inte vore för vad Jesus har gjort för oss.
Många säger att de inte vill tänka på Gud som far, eftersom de då bar kommer att tänka på den enda far de känt i livet, en far, som kanske varit allt annat än god och omtänksam.  Men Bibeln beskriver Gud, inte bara som hög och upphöjd och värd all aktning och vördnad utan också som en kärleksfull och omtänksam far, en far som hela tiden vill sina barns bästa. Och det är Bibelns Gud som är förebilden, för hur alla fäder borde vara, inte tvärt om.
Att böja knä rent fysisk är en bra övning, när vi på ett särskilt sätt vill visa Gud, att vi menar allvar med vår bön. Men det är också viktigt, att vi böjer oss i vår ande och är ödmjuka inför Guds allmakt i vårt inre; att vi inser att det är skillnad på honom och oss, och att vi har tillträde till honom endast av nåd. 

BÖN
Hjälp mig att vara en människa som ständigt har sina andliga knän böjda inför dig och din storhet. 
 ______________________
Dagens andakt på norsk
http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

UTMANINGEN 11 dec - Upp 9

ELD, RÖK OCH SVAVEL

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 9
"...och ur deras mun kom eld, rök och svavel" (Upp 9:17 FB)

Johannes fortsätter i sin syn att se vad som kommer att hända i den sista tiden. Någon har sagt att profetia är historia skriven i förväg. Och det är förvånande med vilken precision han beskriver saker som han inte kan ha haft någon kunskap eller erfarenhet av.

Han beskriver flygande bepansrade krigsmaskiner: "Gräshopporna såg ut som hästar, rustade till strid....och bröstharnesk som såg ut att vara av järn. Och dånet från deras vingar var som dånet från stridsvagnar med många hästar, som stormar fram till strid. De hade stjärtar och gaddar som skorpioner, och i stjärten låg deras makt att skada människorna" (vers 7-10)

Han beskriver krigsmaskiner på marken och skjutvapen: "Och så här såg jag hästarna och deras ryttare i min syn: ryttarna hade eldröda, mörkblå och svavelgula bröstharnesk, och hästarna hade huvuden som lejon, och ur deras mun kom eld och rök och svavel." (vers 17)

Men avsikten med att beskriva händelserna i den sista tiden är inte att skrämma utan att framhålla att ur det stora kaoset ska det födas fram något nytt och gott, en ny himmel och jord. Jesus säger, då han talar om den sista tiden: "Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning." (Luk 21:28 FB)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jesus ska komma tillbaka


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Översikt:
- Den femte ängeln blåser i sin basun - Vers 1-12. Gräshoppor som plågar människorna i fem månader
- Den sjätte ängeln blåser i sin basun - Vers 13-21. Hästar med ryttare i svavelgula bröstharnesk

Kommentar:
Kapitel nio börjar med att den femte ängeln blåser i sin basun. Avgrunden öppnas och därifrån kommer gräshoppor och ett stort lidande över människorna. De som drabbas kommer att önska att de var döda medan de plågas i fem månader.

Sedan blåser den sjätte ängeln i sin basun. En enorm armé av krigare kommer frön öster och dödar en tredjedel av människorna.

Här ser vi igen hur många av symbolerna i Uppenbarelseboken blir verklighet först i vår egen tid.

Tidigare har jag pekat på att naturkatastroferna blir mer globala efter att tidigare varit lokala. De drabbar stora delar av jorden då de händer. Se till exempel den globala uppvärmningen.

Det är naturligtvis omöjligt att tolka bilderna i Uppenbarelseboken bokstavligt, men i kapital nio ser vi ännu ett exempel på att Johannes beskriver saker som han inte visste vad det var. Det är först nu som vi har täckning för de symboler som nämns. Pansarklädda krigsmaskiner som flyger omkring i luften och sprider död genom att det kommer eld, rök och svavel både från framsidan och från baksidan på krigsmaskinerna.

Till eftertanke:
Den femte och sjätte basunen i himlen förebådar dåliga nyheter för dem som är på jorden.
Vad får du för associationer till de bilder som målas upp i detta kapitel:
- Pansarklädda gräshoppor som kommer med öronbedövande ljud (vers 7-10)
- Ryttarhästar som ur munnen sprutar eld, rök och svavel (vers 16-19)

I de två avslutande verserna får vi hjälp att förklara orsakerna bakom beskrivningarna (vers 20-21). Hur tänker du om detta?

10 dec. 2019

Frälsningsarméns Sverigechef: Vår syn på samkönade relationer har inte förändrats

En kvinna som lever i ett samkönat äktenskap blev nyligen soldat inom Frälsningsarmén i Norge. Enligt den svenska ledningen skulle det inte kunna hända i Sverige eftersom Frälsningsarmén styrs av internationella regler.

Det var den 1 september som kvinnan invigdes till frälsningssoldat. Händelsen var historisk, men enligt Bente S. Gundersen, biträdande ledare för Frälsningsarmén i Norge, Island och Färöarna, innebar det ändå inte att Frälsningsarméns grundläggande inställning till samkönade relationer hade förändrats. Däremot sa hon till Vårt Land att de lokala kårledarna alltid har kunnat bestämma vilka som ska bli soldater.


Clive Adams, ledare för Frälsningsarmén i Sverige och Lettland, menar att uttalandet inte är korrekt.


– Frälsningsarméns syn på samkönade relationer och vem som kan bli soldat har inte förändrats och det kan inte tolkas på lokalplanet på det sätt som det står i den norska tidningen, säger han till Dagen.


Clive Adams, som tillsammans med sin hustru var ansvarig för Frälsningsarmén i Norge 2010–2013, betonar samtidigt att han inte vill prata om Norge utan om Frälsningsarméns förhållanden i Sverige.


– Jag har varit i kontakt med våra internationella ledare i Frälsningsarmén och fått bekräftat att det jag säger är Frälsningsarméns ståndpunkt: Alla måste förhålla sig till samma regler.


Läs mer här:  https://www.dagen.se/nyheter/fralsningsarmens-sverigechef-var-syn-pa-samkonade-relationer-har-inte-forandrats-1.1630590