12 aug. 2020

Vittnesbördet: Yosef drömde om Jesus på natten


- Inblick -
Efter trakasserier och blodbad i Irak så ville Yosef Alfarhan och hans familj inte längre bo kvar där. De flyttade till Sverige när han var i tioårsåldern. Som ung tänkte han ofta på frågor om Gud och meningen med livet. Mitt under en vild tonårstid fick hans nykristna syster med honom till ett tältmöte. 

Sju dagar omkring Guds namn - Dag 3: Guds namn «Jehova – Shalom» = Herren er frid


Bibeltext: Domarboken 6
Nyckelvers:
”Då byggde Gideon ett altare där åt Herren och kallade det Herren är frid.”  (Dom. 6:24)

Jehova-Shalom förekommer bara en gång i gamla testamentet, och då handlar det om det altaret som Gideon byggde åt Herren. Gud hade kallat Gideon till tjänst. Han hade sänt sin ängel för att ge Gideon i uppdrag att rädda israeliterna från deras fiender. Men Gideon kände inte att han hade de kvalifikationer som behövdes. Han blev förskräckt över att han hade sett Herrens ängel ansikte mot ansikte och han förundrades över att han trots detta fortfarande levde. Men Herren hade sagt till honom: ”Frid vare med dig! Var inte rädd, du ska inte dö.”  (v. 23) Därför kallade han altaret ”Herren är frid”.

I Jesaja bok, kapitel 9 finner vi en av de mest kända profetiorna om Jesus. Där står det att hans namn är: ”Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Far, Fridsfurste.” (Jes. 9:6) Ett av Jesu namn är alltså «Fridsfurste». 

Jesus ger oss många löften om att han ska ge oss frid om vi bara bär allt till honom. Han lovar att han ska ge oss inte bara en tillfällig frid, men en frid som varar. Den som har haft ett möte med Jesus får fortsätta sin vandring med frid i sitt inre. I Bibeln läser vi om en kvinna, som hade varit sjuk i tolv år. Så rörde hon vid Jesu kläder i tro på att han kunde göra henne frisk. Och hon fick inte bara tillbaka sin hälsa, men hon kunde gå därifrån med frid.
”Då sade han till henne: "Min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga." (Mark. 5:34)

När Jesus inom kort ska lämna lärjungarna, förbereder han dem på vad som ska komma. Han önskar att de oavsett vad som sker ska ha frid i Honom. Han säger:
”Men det kommer en tid, och den är redan här, när ni ska skingras var och en åt sitt håll och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, för Fadern är med mig. Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var frimodiga: jag har övervunnit världen." (Joh. 16:32-33)

I sitt avskedstal säger Jesus att den frid som han erbjuder dem som tror på honom, inte är vilken frid som helst. Det är en övernaturlig frid som bara Jesus kan ge.
”Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.” (Joh. 14:27)

Paulus skriver i Kolosserbrevet att vi är kallade till att ha frid. Men vi kan påverka om detta ska ske eller inte. Det är vi som väljer om vi vill tillåta friden att regera i våra hjärtan. Han säger
”Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid ni är kallade till…” (Kol. 3:15)

Tanke för dagen:
Bön: Jesus, du som är «Fridsfursten», hjälp mig i dag att låta din frid regera i mitt hjärta!

Psalmer från Psaltaren varje onsdag och söndag: Psalm 57


HUR MYCKET KOSTAR NÅDEN?

Bibelläsning: Psalm 57
"Ty din nåd räcker upp till himlen..." (Ps 57:11 FB)

Hur långt är det till himlen? Det är oändligt långt. Så är det också med Guds nåd. Den har inga gränser och den tar aldrig slut.

Bibeln säger att vi blir frälsta av bara nåd (Ef 2:8). Men för många människor är det så svårt att ta emot av bara nåd. Det hade varit mycket lättare för dem om de kunde göra något för att förtjäna frälsningen. Om man kunde göra något riktigt svårt för att kvalificera, hade många gärna blivit frälsta -  med en god känsla av att "detta har jag verkligen förtjänat!".

Då vi tar emot en gåva, eller blir bortbjudna, börjar vi genast tänka på vad vi kan ge tillbaka, eller när vi kan bjuda igen. Det vi ger, eller det vi bjuder på, bör helst vara av samma klass, eller lite bättre, än det vi tog emot. Vi vill skapa balans. Vi vill inte stå i skuld. Vi vill inte vara i underläge.

Det är kanske därför det är så svårt för många med Guds nåd. Vi kan inte bjuda igen med något i samma klass. Vi måste ge avkall på vår värdighet. Vi blir blottställda inför Gud. Vi är inte längre likställda - Gud och jag.

Så nåden har kanske trots allt ett pris. Då vi tar emot av bara nåd ger vi avkall på vår stolthet och ställer oss under Gud.

Då har vi äntligen kommit på rätt plats! Då kan vi lyfta blicken, se upp mot himlen och säga: "Vakna upp, min ära, vakna upp psaltare och harpa!  Jag vill väcka morgonrodnaden. Jag vill tacka dig bland folken, Herre, jag vill lovsjunga dig bland folkslagen. Ty din nåd räcker upp till himlen..." (vers 9-11)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Frälst av bara nåd.

Dagens andakt 12 augusti”Bättre en pojke fattig och förståndig, än en kung som är gammal och dåraktig, en som inte längre har vett att ta varning.” (Pred 4:13)

Allt liv förändras. Den späda försommargrönskan övergår stilla i högsommarens prunkande färger. Knoppar slår ut i underbar prakt för att inom kort vissna och falla av. Högsommar övergår i höst och livet går i vila. Allt som lever förändras.
Om jag vill leva det nya livet i Kristus, måste jag vara villig till förändring, även om förändringen innebär smärta. Karin Boye skriver ”Visst gör det ont när knoppar brister…”. Så är det i naturen. Så är det i mitt kristna liv. Men den som inte längre är formbar är död.

BÖN
Bevara mig Gud från att bli så dåraktig att jag inte längre vågar förändring. Hjälp mig att lyssna på dina varningar och låta mig omformas alltmer efter din vilja för mitt liv.

UTMANINGEN 12 augusti - 1 Sam 5

TECKEN PÅ GUDSNÄRVARO

Bibelläsning: Första Samuelsboken 5
Läs bibeltexten här


"Sänd bort Israels Guds ark, så att den får komma tillbaka till sin plats igen och inte dödar oss och vårt folk"  (1 Sam 5: 11 FB)

Filisteerna hade besegrat Israel. De "tog Guds ark och förde den från Eben-Hazer till Asdod" (vers 1). Men då de tog in Guds ark i sitt tempel föll deras egen avgud till marken och krossades. Vart man än flyttade Guds ark gick det dåligt för folket. Till slut blev de så rädda att ha Guds ark ibland sig att de skickade den tillbaka till Israel (vers 11). Filisteerna ville inte ha det som påminde om Gud ibland dem.


Också i våra dagar kan vi uppleva en trend att "befria" det offentliga rummet från religiösa symboler. Jag läste nyligen om en skola i Italien som under hela sin existens haft ett kors på en av väggarna. Nu restes det krav på att korset skulle tas bort. En flicka i en skola i England blev förbjuden att bära sitt kors om halsen då hon var i skolan. Det kan upplevas som att det finns en tilltagande "beröringsskräck" för det kristna i samhället. I skolavslutningstider blir det numera en häftig debatt om att skolbarnen inte ska behöva fira skolavslutningen i kyrkan som är full av kristna symboler. Barnen kan ju bli påverkade.


För en tid sedan bodde jag  i ett land som under femtio år var ockuperat av Sovjetunionen. Under sovjettiden var det olagligt att ta in biblar i landet. Jag förundrades många gånger över hur mycket den ateistiska sovjetstaten fruktade för kraften i Guds ord. De gjorde allt som stod i deras makt för att den kristna boken inte skulle komma i händerna på befolkningen.

Tänk om vi kristna hade lika stark tro på kraften i Guds ord, på kraften i vårt vittnesbörd och kraften av närvaron av symboler som för tankarna till Gud. 

- Mannakorn att tugga under dagen: På vilka sätt kan jag vara ett tecken på gudsnärvaro för de människor jag möter?
__________________
Innehåll:
Filisteerna flyttar Guds ark från plats till plats. På varje plats där arken placeras drabbades folket av fruktan och förfäran.


Kommentar:
Filisteerna hade besegrat  israeliterna och nu kunde de uppleva att de till och med besegrat israeliternas Gud. De hade erövrat Guds ark och ställt arken i Dagons tempel bredvid Dagon. Den guden som de tidigare fruktat (1 Sam 4:7-8) var nu besegrad.

Jag vet inte vad filisteerna hade väntat sig. Kanske hade de väntat att få ett tecken på att deras Dagon var större än israeliternas gud. Men det blev precis tvärtom! Tidigt på morgonen låg Dagon framstupa på golvet framför Herrens ark. De reste upp honom igen och nästa morgon låg Dagon framstupa igen med både huvudet och händerna avslagna (vers 4).

Filisteerna drabbades av bölder och många dog efter hand som de flyttade Herrens ark  till olika platser. Till slut blev de desperata och ropade att Guds ark måste föras tillbaka till sin plats för att inte hela folket skulle dödas.

Det var inte ovanligt att man tillbad ett antal gudar bland folken i Kanaan. Om inte den ena guden kunde hjälpa kunde man kanske få hjälp av en annan gud.
Till och med israeliterna hade börjat tillämpa den principen. De övergav inte sin Gud, men de började dyrka andra gudar vid sidan av Gud. Vi ser det genom hela domarboken och senare då Elias utmanade Baalsprofeterna:"Elia trädde fram för allt folket och sade: "Hur länge skall ni halta på båda sidor? Om det är HERREN som är Gud, så följ honom. Men om det är Baal, så följ honom." (1 Kung 18:21).

Till eftertanke:
- I vilken utsträckning upplever du att kyrkan idag "haltar till bägge sidor"? Att man för in inslag från andra religioner och gudar i kyrkan?
- I vilken utsträckning upplever du att människor gärna vill tro på en gud eller gudar utan att bestämma sig för någon speciell gud?

11 aug. 2020

RFSL har lång historia av barnövergrepp

- Ruben Ragnarsson i Världen idag -
Företrädare för RFSL har propagerat för pedofili sedan starten. Pedofilskandaler har kantat organisationen trots att RFSL i dag officiellt tar avstånd från pedofili och trots att personer som är dömda för sexualbrott inte längre får representera organisationen.

1983 skickade RFSL ett sexualpolitiskt uttalande till justitiedepartementet där man försvarade en positiv inställning till pedofili: ”Vem är förbrytaren? Pedofilen skänker ömhet och kärlek … Pedofilen är inte sjuk …” löd skrivelsen, som var undertecknad av ordförande Kjell Rindar, som invigningstalade på Pridefestivalen så sent som 2011.

1991 diskuterade RFSL:s förbundskongress en underavdelning för pedofiler. Motionen avslogs, men samma år avslöjades att Pedofila arbetsgruppen hade en postbox som gick till RFSL:s adress.

1993 visade en FN-rapport att RFSL:s reseguide Spartacus användes flitigt av pedofiler när de gjorde sina sexresor till Thailand. Guiden var, enligt FN, en vägledning för pedofiler som var på jakt efter barn utomlands.

I nummer 1 år 1993 av RFSL:s tidning Kom ut försvarade RFSL:s grundare Nils Hallbeck pedofilguiden Spartacus genom att hävda att sex med barn kan vara något fint.


Läs mer här: https://www.varldenidag.se/nyheter/rfsl-har-lang-historia-av-barnovergrepp/repsgC!BXpz8CEOSC1Fealdqal4Q/

Sju dagar omkring Guds namn: Dag 2 Guds namn ”Jehova – Jireh” = Herren förser

Guds namn ”Jehova – Jireh” = Herren förser
Bibeltext: Matteus 6:25-34
Nyckelvers:                                                                                        
”Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också.” (Matt 6:33)
Jehova-Jireh förekommer bara en gång i Gamla testamentet. Det är Abrahams namn på Gud när han var på Moria berg för att offra sin son Isak. Gud grep in och gav Abraham ett ersättningsoffer, ett djur som han kunde offra i stället för sin son Isak. 
Namnet visar, att Gud både kan och önskar att ge oss det allra bästa. Han vill fylla alla våra behov. Han har förberett något underbart för var och en som älskar honom.
”Vad ögat inte sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat, det har Gud berett åt dem som älskar honom.  (1 Kor. 2:9)
”Han… kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss…” (Ef. 3:20)
Han önskar att vi tillitsfullt ska lägga fram alla våra bekymmer inför honom.
”Därför säger jag er: Bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta eller dricka, eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske Far dem. Är inte ni värda mycket mer än de? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd?
Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er: Inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som i dag står på ängen och i morgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har!
Bekymra er därför inte och fråga inte: Vad ska vi äta? eller: Vad ska vi dricka? eller: Vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningarna efter, men er himmelske Far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen, för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. (Matt. 6:25-34)
Tanke för dagen:
I dag får jag tacka Gud, för att han är en Gud som förser mig med allt jag behöver, när jag söker hans rike och hans rättfärdighet först av allt.