9 apr. 2020

Skärtorsdag

Förslag till bibelläsning: Matt 26:17-46

Bibelord i Corona tider 8

Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, för du är med mig. Din käpp och stav de tröstar mig. Psalm 23:4-5

Bibelskolan Gamla Testamentet del 14: GAMLA TESTAMENTETS UPPKOMST


Kapitel 14 – Gamla Testamentets uppkomst

    Gamla Testamentes böcker är skrivna av många olika författare under en mycket lång tidsperiod. I loppet av de sista fyra hundra åren före Kristus sammanställde man och kanoniserade Gamla Testamentets böcker. Att de blev kanoniserade innebär att de gavs en speciell ställning som heliga skrifter (kanon=rättesnöre).

DEN ALEXANDRINSKA KANON  200-talet f.Kr.
    Den hellenistiska kulturen blev från cirka 300 f.Kr. den dominerande, och eftersom många judar levde i den grekisktalande världen, blev behovet starkt att översätta de heliga skrifterna till grekiska.
    I Alexandria i Egypten översatte 70 lärda män GT från hebreiska till grekiska. Översättningen fick namnet Septuaginta som betyder 70. Ordningsföljden av böckerna i GT har vi fått från Septuaginta, eller den alexandrinska kanon som den också kallas.
   Grundprincipen i den ordningsföljden är att först kommer de historiska böckerna, sedan kommer uppbyggelseböcker och till sist kommer de profetiska böckerna.

DEN PALESTINSKA KANON – Vårt GT
    Den Bibel som Jesus och folket i Palestina använde var den hebreiska Bibeln. Esra hade säkert varit en nyckelperson då det gällde sammanställningen av den.
    Den hebreiska Bibeln hade en annan ordningsföljd än Septuaginta, men den innehöll exakt samma böcker som vi har i vårt GT idag. Böckerna var indelade i tre delar: Lagen, Profeterna och Skrifterna.
 
Den alexandrinska kanon – vårt GT
Historiska böcker (17)
Poetiska böcker och vishetslitteratur (5 böcker)
Profetiska böcker (17)
1 Mosebok
Job
Jesaja
2 Mosebok
Psaltaren
Jeremia
3 Mosebok
Ordspråksboken
Klagovisorna
4 Mosebok
Predikaren
Hesekiel
5 Mosebok
Höga Visan
Daniel
Josua

Hosea
Domarboken

Joel
Rut

Amos
1 Samuelsboken

Obadja
2 Samuelsboken

Jona
1 Kungaboken

Mika
2 Kungaboken

Hahum
1 Krönikeboken

Habackuk
2 Krönikeboken

Sefanja
Esra

Haggai
Nehemja

Sakarja
Ester

Malaki
Klagovisorna räknas ibland till de poetiska böckerna, men den har i vår Bibel fått sin plats bland de profetiska böckerna. Klagovisorna är en naturlig fortsättning på Jeremia bok.


Den palestinska kanon – Jesu Bibel


Lagen
1 Mos – Genesis (Ursprunget)

Pentateuken
(=”Femrulleboken)
2 Mos – Exodus (Utgång)
3 Mos – Leviticus (Prästboken)
4 Mos – Numeri (folkräkningen)
5 Mos – Deuteroniom (sammanfattning)

Profeterna
Josua


De tidigare profeterna
Berättande skrifter
Domarboken
1 Samuelsboken
2 Samuelsboken
1 Kungaboken
2 Kungaboken
Jesaja

Profetskrifterna
De senare profeterna
Jeremia
Hesekiel
De tolv små profeterna (Tolvprofetboken)
Från Hosea till Malaki)

Skrifterna
Psaltaren

Poesi- och visdomslitteratur
Ordspråksboken
Job
Höga Visan


De fem festrullarna
Rut
Klagovisorna
Predikaren
Ester
Daniel

Esra/Nehemja (en bok)
1 och 2 Krönikeboken (en bok

    Då Jesus hade bibelstudium med sina lärjungar på vägen till Emmaus undervisar han dem från alla tre delarna av Bibeln: Skrifterna, Moses (lagen) och Profeterna (Luk 24:27).
    Och då Jesus använder uttrycket ”från Abel till Sakarja” (Matt 23:35), så betyder det ´från början till slutet´, eller ´från Bibelns första bok till den sista´. Abel står nämnd i Bibelns första bok (1 Mos 4), och Sakarja i den sista boken i den hebreiska Bibeln (2 Krön 24).  

Dagens andakt 9 april”Jesus svarade: ”Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike” (Joh 3:5-7)

Nikodemus, en farisé och medlem av judarnas råd kom till Jesus för att ställa några frågor. Han var ärlig i sitt sökande, men Jesus gjorde det inte lätt för honom, utan sa att man måste ”födas på nytt” för att kunna se Guds rike. Alla, Nikodemus inberäknad, vet att det är omöjligt att födas på nytt fysiskt och den som alltid vill kunna förstå, har inte mycket att hämta här. Den nya födelsen måste omfattas i tro. Det handlar om en andlig nyfödelse av vår inre människa. 
En flicka, på ett behandlingshem för tonåringar som misslyckats i livet, intervjuades i ett TV-program. Hennes sorgsna ögon såg in i kameran när hon berättade om sitt liv. Hon var bara 13 år, men ändå kände hon att hennes liv redan var förstört och att det inte fanns något att hoppas på mer i livet. Så säger hon med sorg i rösten: ”Jag önskar att jag kunde få bli född en gång till”. Jag ville ropa in i TV-apparaten och ge henne svaret: ”Jamen det är möjligt! Jesus kan göra så att du får börja om. Han kan ge dig ett nytt liv. Du kan få bli född på nytt!” 
Det spelar ingen roll om du är ung eller gammal. Om du bara vill, och vågar,  kan Jesus ge dig en ny start i livet. Han vill ge dig ett nytt liv där du aldrig mer behöver kämpa ensam för om du bjudit in honom att dela livet med dig så kommer han aldrig att lämna dig.

BÖN
Jesus, tack för Bibelns berättelser som talar om dig och gradvis för oss allt närmare dig, när vi vågar läsa med ett öppet och förväntansfullt sinne. Jag ber att jag ska få möta dig som den uppståndne och levande Guden och känna igen dig i allt som möter mig idag.

UTMANINGEN 9 april - 3 Mos 14

DIN ARVEDEL

Bibelläsning: Tredje Moseboken 14
Läs bibeltexten här

När ni kommer in i Kanaans land, som jag ger er till arvedel…  (3 Mos 14:34 FB) 

Kapitlet handlar om hur man ska handla om någon har fått spetälska. Men mitt bland alla uppmaningar hur man ska bete sig i dessa fall finns påminnelsen om det som skulle komma ”När ni kommer in i Kanaans land…” (vers 34).
Israels barn hade fått en arvedel, som de ännu inte tagit emot. De var fortfarande i öknen på väg från slaveriet i Egypten. Ingen hade varit i landet som var deras arvedel. Ingen visste så mycket om det. Men det var deras. Det var deras arvedel som de skulle få ta emot.
Du har också fått en arvedel. Har du tagit emot din arvedel? Det finns kanske kristna som fortfarande lever ”i öknen” trots att de fått en fantastisk arvedel. 
Efesierbrevets författare försöker ständigt påminna oss om vårt arv. Det verkar som om församlingen i Efesos levde som om de inte hade någonting, trots att de hade fått allt ”..han har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelser” (Ef 1:3).

Sedan ges några exempel på vad vi redan fått i Kristus:
- vi har fått förlåtelse (vers 7)
- vi har fått frälsning (vers 13)
- vi har fått den Helige Ande (vers 13)
- vi har fått Hans makt i oss (vers 19)

Därefter ber Paulus att efesierna ska få sina hjärtans ögon öppnade så att de kan förstå hur rikt arvet är som de redan har fått (vers 18). 
Israels barn som levde under tiden som Tredje Moseboken beskriver fick aldrig uppleva att komma in i det förlovade landet, trots att det var deras arvedel.
Min bön är: ”Låt det inte hända igen!” Jag ber att alla vi kristna ska kunna förstå vilket arv vi har fått och våga ta emot det i tro.
 ___________________
Översikt:
- Vers 1-32
Rening efter spetälska
- Vers 33-57
Spetälska på hus

Kommentar:
Hebreiskans ord för spetälska innefattade ett antal olika hudsjukdomar och användes också för att beteckna mögel och svampangrepp (Handbok för livet). 

Förordningarna om reningen av spetälska hade dels en hygienisk/medicinsk del och en ceremoniell/rituell del. Den hygieniska delen handlade om att tvätta kläder, raka av allt hår och bada (vers 8-9). Den rituella delen handlade om vilka offer som skulle utföras och att smörja den sjuke med offrets blod och med olja. Det fanns två olika nivåer på offrets storlek beroende på den sjukes ekonomiska ställning.

Då det gäller spetälska på hus skulle man först ta bort de angripna stenarna och skrapa bort den ytliga putsen på husen och ersätta det borttagna med nya stenar och puts. Om spetälskan ändå kom tillbaka till huset skulle man riva hela huset (vers 43-45).

Både då det gällde spetälska på människor och på hus var det prästen som ansvarade inspektion, diagnos, åtgärder och eventuell friskförklaring.

Till eftertanke:När ni kommer in i Kanaans land, som jag ger er till arvedel…  (3 Mos 14:34 FB) 
- Hur är det med församlingen idag? Tar vi emot och lever i det arv som beskrivs i andakten ovan? Vilka delar av arvet lever vi i och vilka delar saknas?
- Hur är det med mig idag? Tar jag emot och lever i det arv som beskrivs i andakten ovan? Vilka delar av arvet lever jag i och vilka delar saknas?