Nordic Choice Hotels

13 dec. 2017

Adventskalendern den 13 decemberVILDDJURETS MÄRKE

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 13
"Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex." (Upp 13:16-18 FB)

Här talar Johannes om den svåra tid som ska råda på jorden i denna tidsålders slut. Han beskriver ett nytt handelssystem där det avgörande inte är om man har pengar eller inte, utan om man är ansluten till ett globalt kontosystem som bygger på en sifferkombination.

Även här talar Johannes om en teknik han inte kan ha haft någon kunskap om. Det bygger på ett globalt system där alla transaktioner registreras. Vi är i själva verket den första generation där ett sådant penninglöst system är möjligt.

Att ansluta sig till detta system innebär också att man måste tillbe vilddjurets bild. Om man inte gör det kommer man att dödas. "Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild." (Upp 13:15)

Det finns flera liknande händelser i Bibeln och i historien. I Esters bok skulle alla dödas som inte tillbad Haman (Ester 3:2). I Daniels bok skulle alla dödas som inte tillbad kungens staty (Daniel 5-6). Många martyrer dödades under de första århundradena efter Kristus för att de inte avsa sig den kristna tron och tillbad kejsaren.

Johannes konstaterar att här kommer de heligas uthållighet och tro prövas (Upp13:10)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: De heligas uthållighet och tro kommer att prövas. Kommer jag att bestå då min tro prövas?


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Översikt:
Vers 1-10
Ett vilddjur stiger upp ur havet och draken ger det sin kraft
Vers 11-15
Ett annat odjur stiger fram. Det har två horn, ser ut som ett lamm men talar som en drake
Vers 16-19
Odjuret befaller alla att ta emot dess märke som ett tecken på att de underkastar sig honom.


Kommentar:
Vilddjuret, Antikrist, Laglöshetens människa
I förbindelse med undervisningen om den sista tiden i Bibeln tals det mycket om Vilddjuret, Antikrist, Laglöshetens människa. Här kommer en liten kommentar i ämnet som jag skrivit i bibelstudieserien om Tessalonikerbrevet:

Laglöshetens människa (2 Tess 2:2-12)
I detta kapitel talas det mycket om Laglöshetens människa. Ämnet väcker många frågor: Vem är det? Vad är hans funktion? När kommer detta att hända?
Låt oss börja med att se vilka upplysningar som vi får om Laglöshetens människa i kapitlet:
-Det är ett verk av Satan (vers 9)
-Han utger sig för att vara Gud (vers 4)
-Han kommer att uppenbaras i framtiden (vers 8)
-Han är verksam redan nu (vers 7)
-Det finns något som hindrar honom och som ska tas bort (vers 6-7)
Låt mig först säga att det finns många olika uppfattningar och tolkningar om vad som kommer att ske i tidens slut, och ingen kan göra anspråk på att äga sanningen i alla detaljer.
Men låt mig ändå göra ett försök att, med den information vi får här om laglöshetens människa, Jesu egen undervisning om den sista tiden, budskapen i Uppenbarelseboken och Daniels bok samt övrig information från brevlitteraturen, sammanställa en helhetsbild av vad som kan komma att hända i den sista tiden.
Jesus talar mycket om den stora vedermödan, en begränsad tidsperiod, som ska komma över världen.
Då kommer det att uppstå en världshärskare som kräver lydnad och att man tillber honom. Denna härskare kallas här Laglöshetens människa och på andra ställen Antikrist.
Han kommer att träda fram som en person som välkomnas av folket och räddar världen ur kaos. Det kan vara i en tid av ekonomiskt och politiskt kaos där politikerna inte klarar av att rädda situationen. Människorna lämnar villigt ifrån sig makten till Laglöshetens människa för att rädda världen från katastrof.
Laglöshetens människa inför ett nytt ekonomiskt system som inte bygger på mynt och sedlar, utan är ett världsomfattande system som bygger på en sifferkombination. Att ansluta sig till systemet innebär samtidigt underkastelse under Laglöshetens människa och de som ansluter sig till systemet kommer att bli märkta med sin personliga sifferkombination på handen eller på pannan. Utan att vara med i det nya ekonomiska systemet kan man varken köpa eller sälja något. De som står utanför systemet kommer att förföljas och dödas.
Laglöshetens människa kommer med ”stor makt, falska tecken och under” (vers 9) och kommer bedra alla dem som är på väg mot fördärvet.
Den Laglöse är redan verksam. Den kraft som ligger bakom har visat sig många gånger i historien. En totalitär makt som förtrycker människor och förföljer och dödar dem som inte inordnar sig i leden. Vi kan se många exempel på detta i världshistorien: Kejsar Nero, Stalin, Hitler, Islamiska Staten (IS) och många fler.
Men det finns något som håller honom tillbaka så att han inte fullständigt tar över makten över hela världen. Det finns något på jorden som fortfarande är en motkraft och håller den Laglöse tillbaka. Detta något ska först tas bort. Sedan kan den Laglöse ta makten fullt ut.
Detta något som håller honom tillbaka kan vara den Helige Andes närvaro på jorden i den kristna församlingen. Men vid uppryckelsen, då Jesus hämtar sitt folk till mötet i skyn, då försvinner motkraften och den Laglöse kan få oinskränkt makt under en period innan Jesus kommer tillbaka tillsammans med himmelens härskaror och tar makten över jorden.
Många detaljer som nämns i profetiorna om de sista dagarna är möjliga först i våra dagar. Det är först nu som det finns teknik för ett globalt betalningssystem som bygger på en sifferkombination.
Vi kan se många andra ”tecken” på att tiden närmar sig. Globaliseringen gör att allt hänger ihop. En ekonomisk kris i ett land påverkar andra länder och om det ekonomiska systemet kollapsar i några länder kommer det att sända chockvågor in i den övriga världsekonomin. Många ropar efter en ledare som kan ”frälsa” världen från ekonomiskt och politiskt kaos.
Vi kan naturligtvis inte säga när detta kommer att hända, men jag tror man kan säga att scenen börjar lägga sig tillrätta för den sista tidens dramatiska händelser.
(Slut på citat från kommentaren till Tessalonikerbreven)

Till eftertanke:
Vem är "alla som bor i himlen"?...(vers 6), och varför skull odjuret vilja häda dem?
- Vad är dina egna tankar om framtiden? Vad som kommer att hända? Och när det kommer att hända?
-Om du var övertygad om att Jesu tillkommelse var nära, på vilket sätt skulle det påverka ditt liv här och nu? Vilka konsekvenser skulle det få för ditt liv och vad du gör med dina återstående dagar?

12 dec. 2017

Adventskalendern den 12 decemberANKLAGAD?

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 12
"Och jag hörde en stark röst i himlen säga: Nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds och väldet hans Smordes. Ty våra bröders åklagare har blivit nerkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden." (Upp 12:10-11 FB)

I Uppenbarelseboken får vi ofta se in i det som sker "bakom kulisserna". Vi ser att djävulen kallas åklagaren och att han anklagar oss dag och natt. Ibland kanske vi till och med "hör" inom oss alla anklagelser som dag och natt riktas mot oss och som kan få oss att må väldigt dåligt.

I bibelavsnittet ovanför talas det om dem som övervunnit åklagaren. De övervann honom med två vapen:

1/ Lammets blod
Det handlar om förlåtelsen från Jesus och om beskydd. De litade inte på sin egen förträfflighet eller rättfärdighet utan var ständigt beroende av Guds beskydd och förlåtelse.
2/Sitt vittnesbörd
De vågade vittna om frälsningen och förlåtelsen genom Jesu blod.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Det finns befrielse och förlåtelse i kraften från Jesu blod. Det är mitt vittnesbörd.
  

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Översikt:
Vers 1-6 - Kampen mellan kvinnan och draken.
Vers 7-12 - Mikael och hans änglar i kamp mot djävulen och hans änglar som blir besegrade.
Vers 13-14 - Draken förföljer kvinnan
Vers 14-17 - Då djävulen misslyckas med att besegra henne, återupptar han sitt krig mot hennes avkomma.


Kommentar:
I kapitlet möter vi ett antal aktörer som är mer eller mindre klart definierade.
Vi möter en havande kvinna som föder barn
Vi möter en drake som strider mot kvinnan och mot kvinnans avkomma

Draken är tydligt definierad som ormen, djävulen, Satan (vers 9)
Sedan finns det många sätt att se på de andra aktörerna.
Här kommer ett försök att förstå dessa symboler, utan att på något sätt påstå att jag själv har den fullkomliga sanningen.

- Kvinnan kan vara Israel som föder en son, Jesus.
- Sonen, som ska styra alla folk blir uppryckt till himlen (Jesu himmelsfärd)
- Kvinnans övriga barn blir också uppryckta till himlen (Församlingens uppryckelse före den stora Vedermödan)

Församlingen förföljs och anklagas av den Onde (våra bröders åklagare, vers 10)
Församlingen övervinner den Onde genom Lammets blod och sitt vittnesbörds ord (vers 11)
Draken fortsätter att kämpa mot församlingen (de som blir kristna under vedermödan). De kallas här "kvinnans övriga barn" och "de som lyder Guds ord" (vers 17).

Vi möter också en tidsangivelse i vers 6. Tiden som anges är 1.260 dagar, det vill säga hälften av den stora Vedermödan som ofta förmodas vara en sjuårsperiod.


Till eftertanke:
Vad tänker du om allt detta? Är det meningsfullt att försöka förstå alla symboler i Uppenbarelseboken? Om de inte har någon betydelse varför finns de då med i Bibeln?