15 juli 2018

En-om-dan den 15 juli - 1 Pet 1:13

Var beredd  
"Var därför beredda att bryta upp, och håll er vakna. Sätt allt ert hopp till den nåd som kommer er till del när Jesus Kristus uppenbaras." (1 Pet 1:13)

Var beredd och håll er vakna.  Det kommer ett uppbrott framöver. Dels måste vi vara beredda och vakna på att Herren kallar oss in i nya uppgifter här i livet. Men framför allt handlar det i detta sammanhang på uppbrottet inför Herrens återkomst.

Undervisningen i denna vers är ett eko från Jesu egen undervisning.  - "Håll er vakna" säger Jesus då han berättar om de tio brudtärnorna (Matt 25:13). - "Därför måste ni vara beredda, ty när ni minst väntar det, då kommer Människosonen" (Matt 24:44).

Dessutom uppmanas vi att sätta allt vårt hopp till Guds nåd. Det betyder att vi inte kan sätta något hopp till vår egen förträfflighet.

Dagens mana: Var beredd!Läs mer om En-om-dan HÄR.

Tidig söndagsmorgon under semestern den 15 juli

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Förra söndagen berättade jag om ett besök på Frälsningsarmén i Basel och de minnen det besöket väckte.

Söndagen efter hade vi kommit ända ner till Alicante i Spanien och gick på Frälsningsarmén där (se bilden). Det besöket väckte också en del minnen till liv.

Nu får du försöka hänga med i berättelsen om vår koppling till kåren i Alicante.

1999 startade vi en pionjärkår i Nacka utanför Stockholm. Innan vi blev en kår hade verksamheten pågått några år. Vi hade möten i kurslokalen på Lännersta, vi hade babysång, cellgrupp, idrottsaktiviteter och var aktiva i sjukhusandakterna i Nacka. Vi kallade oss frälsningsamégemenskapen i Nacka.

Efter en viss påtryckning från Frälsningsarméns ledning startade vi kåren i Nacka. Vi hyrde ett centralt beläget hus av kommunen med samlingssal och cafetieria. Vi hade god ekonomi eftersom vi inte hade några anställda. Alla som gjorde något på kåren gjorde det som frivilligt sin tjänst för Herren.  

Förutom tio procent till divisionshögkvarteret avsatte vi ytterligare tio procent av alla intäkter till missionsverksamhet.

Vid den tiden hade Rut och jag fått en inbjudan till Rostov i södra Sovetunionen för att undervisa en vecka i livsåskådningsprogrammet "Tio Steg Framåt". Det hade just blivit översatt till ryska. Vi bestämde då i kåren i Nacka att vi skulle göra en extra insamling till Frälsningsarméns pionjärverksamhet i Rostov.

Vi frågade kårledaren i Rostov hur vi kunde skicka pengarna och fick till svar att vi måste ta med dem i kontanter. Maffian kontrollerade bankerna i Rostov och om vi skickade pengarna genom banken skulle de bara försvinna. 

Med 40.000 kronor (växlade till US-dollar) i fickorna och iklädda Frälsningsarméns uniform tog vi flyget till Moskva för vidare transport till Rostov. Jag har mycket att berätta om den resan men det får inte plats här.

Ett antal år senare fick Rut och jag en inbjudan att tala på en påskkonferens på Frälsningsarméns "Camp Saron" norr om Alicante i Spanien. Vid samma tid hade vi haft en del kontakt med en schweizisk frälsningsofficer som tjänstgjorde i Spanien och som höll på att översätta "Tio Steg Framåt" till spanska. Han hade precis fått order till Alicante för att starta Frälsningsarméns verksamhet där.

Det tyckte vi lät spännande och vi startade en insamling på kåren i Nacka för att ge ett bidrag till den planerade nystarten i Alicante. Vi hade med oss 10.000 kronor till Spanien och överräckte gåvan til den blivande kårledaren i Alicante för inköp av biblar till en kår som ännu inte startats. 

Vi visste att den blivande kårledaren skulle titta på två olika lokaler dagen efter påskkonferensen som man eventuell kunde hyra. Det sista vi hörde från Alicante var att båda hyresvärdarna backade ur då de förstod att Frälsningsarmén är en evangelisk kyrka. 

Och nu, mer än tio år senare, går vi på gudstjänst i Alicante. Lokalen är välfylld. Mötet består av lovsång, vittnesbörd och engagerad bibelundervisning. (Jag förstod inte så väldigt mycket vad han sa, men han sa många gånger "en Jesus" om allt vad vi har i Kristus och han sa många gånger "todo" att vi måste ge allt för Jesus).

Då predikan skulle börja delades det ut en stor bok till gudstjänstbesökarna som inte hade en egen bok. Jag trodde först att det var sångböcker, men såg sedan att det var biblar. Då kom jag ihåg gåvan från Frälsningsarmén i Nacka mer än tio år tidigare.

Ha en välsignad vecka
Peter Baronowsky

14 juli 2018

"Salvationisternas betoning på blod och eld, frälsning och andeuppfyllelse, är grundläggande och evigt aktuell."

- Daniel Alm, föreståndare för Pingst FFS, i Världen idag -

Det har blivit desto mer av Frälsningsarmén i mitt liv under den senaste tiden. Jag var med på salvationisternas kongress i Stockholm, som inbjuden ekumenisk gäst. Vi från Pingst har även haft ett bra samarbete med samma armé under Almedalsveckan. Dessutom har jag lyssnat lite på brassmusik för första gången på jag vet inte hur länge. Och man blir ju som bekant påverkad av dem man umgås med.


Salvationisternas betoning på blod och eld, frälsning och andeuppfyllelse, är grundläggande och evigt aktuell. Det finns verkligen en eld i blodet; där bärs något sammanflätat och oskiljaktigt. Frälsningen från Jesus kommer till oss genom den helige Ande och blir i oss en eld till att dela evangeliet om honom med fler. Jag tror elden riskerar att slockna om vi tycker att vi redan har mycket, eller rent av mest. Men om vi vill ha mer kommer himmelen att besvara vår längtan.

Läs mer HÄR.

En-om-dan den 14 juli - 1 Pet 1:12

Änglarna står på tå

"Det uppenbarades för dem att det inte var sig själva utan er som de tjänade med sitt budskap. Detta har nu kungjorts för er av dem som i helig ande, sänd från himlen, kommit till er med evangeliet, detta som änglarna längtar efter att få blicka in i." (1 Pet 1:12)

Kristi ande hade talat till profeterna om den tid som skulle komma (se vers 11). Profeterna förstod också att det inte handlade om något som skulle hända i deras tid, utan i en kommande tid.

Nu hade samma budskap förmedlats genom samme Helige Ande, av apostlarna.

Vi får också en inblick i änglarnas längtan att se detta nya bryta igenom. Jag kan se för mig hur änglarna nästan ställer sig på tå för att se hur vi förvaltar det evangelium som Jesus gav sitt liv för. Ett evangelium om frälsning, befrielse och förlåtelse till alla människor.

Dagens manna: Änglarna står på tå för att se Guds rike bryta igenom i vår tid.Läs mer om En-om-dan HÄR.

Inför söndagen: JESUS FÖRHÄRLIGAD

- Från kyrkoaretstexter.se -

Kristi förklaringsdag
2 Mos 24:12-18, 2 Pet 1:16-18, Matt 17:1-8, Ps 89:12-18

Det har gått en vecka sedan Petrus verkligen har förstått vem Jesus är och sagt "Du är Messias," se Mark 8:29. Jesus har nyligen undervisat om efterföljelse, sin död och hur Människosonen ska komma tillbaka i sin faders härlighet med de heliga änglarna, Mark 8:31-38.

I genom hela Bibeln har viktiga händelser skett på berg. Man råkar inte bara komma upp på ett berg av en slump, och de flesta vägarna går runt dem. För att ta sig upp krävs att man bestämt sig, och varje steg kräver en ansträngning, men belöningen - den klarsyn som man får väl framme är värd all möda. Nu får tre av hans lärjungar i en "bergsupplevelse" se hur Jesu mänskliga natur dras undan och Jesu gudomlighet skiner igenom. Mose och Elia representerar lagen och profeterna och de bekräftar att Jesus är den som uppfyller lagen och profeternas löften.

Läs mer HÄR.

13 juli 2018

En-om-dan den 13 juli - 1 Pet 1:11

Härlighet
"De ville utröna vilken och vad slags tid som Kristi ande i dem syftade på när den förutsade de lidanden Messias måste utstå och den härlighet som skulle följa." (1 Pet 1:11)

Kristi ande talade till profeterna. Vad såg och hörde de?

1. De kunde se Messias kommande lidande "Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder, han tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot....Han var som lammet som leds till slakt" (Jes 53:5+7)

2. De kunde se den kommande härligheten som ett resultat av Messias lidande. "Men det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led.... han bar de mångas skuld" (Jes 53:4+12)

3. Men de kunde inte utröna när det skulle hända. De ville utröna vilken tid som Kristi ande syftade på, men de kunde inte. Så en dag hände det, flera hundra år senare: "Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: ”Där är Guds lamm som tar bort världens synd." (Joh 1:9)

Dagens manna: Jag får leva i den härlighet som Jesus gav sitt liv för. 
 
_________________________


Läs mer om En-om-dan HÄR.