19 nov. 2018

Utbildningen av pastorer ödesfråga för församlingarna

- Sven Nilsson i Hemmets Vän -
I den kris som friförsamlingsrörelsen levt med sedan 1970-talet har frågan om ledarskap fått stor uppmärksamhet. Både församlingsfolket och pastorskåren har känt behov av en fördjupad insikt om ledarskapets funktion i den kristna församlingen. Alltför mycket har man lagt vikt vid ledarskap som management – att få till och hålla ihop en verksamhet. Men det finns en annan dimension i att vara församlingstjänare och pastor. Hur förhåller vi oss till Jesu egna ord, att det är han som bygger sin församling? Hur leder Jesus sin församling fram till enheten i tron och hur formar han den till att vara ett uttryck för hans fullhet?

I ett apostoliskt perspektiv är svaret: genom den helige Ande och Ordets tjänst. Den centrala uppgiften för en församlingspastor är Ordets och bönens tjänst. Församlingen är den helige Andes gemenskap och Ordet är det incitament som får den troende att ”i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus”. Därmed blir frågan hur utbildningen av pastorer förhåller sig till Skriften som uppenbarelse och dess anspråk att vara det av Gud anvisade medlet för att forma livet i en kristen församling. Detta kommer att bestämma det teologiska innehållet som blivande pastorer för med sig in i sin församlingstjänst.


Idag formas utbildningen av pastorer inom samtliga samfund och kyrkor utifrån ett akademiskt betraktelsesätt där kristen tro och andlig erfarenhet förlorar sin egenart i ett filosofiskt och psykologiskt tolkningsmönster.


Läs mer HÄR.

18 nov. 2018

Tidig söndagsmorgon i Frufällan den 18 november

Veckorevy från min högst personlig utkikspunkt på livet

Så var det söndag igen och nu kanske någon undrar vad Frufällan är för något och vad i all världen vi gör där. Jag kommer till det i slutet av inlägget.

Som de flesta kanske vet håller vi på att läsa Gamla Testamentet på två år. Idag läste vi kapitel 10. Där mötte jag en en vers som väckte många minnen.

Det var strax före sommaren 1979 som Rut och jag stod på plattformen på Frälsningsarméns sjätte kår i Stockholm på vårt eget farvälmöte. På den tiden var Rut ledare för strängmusikkåren och jag var ledare för hornmusikkåren. Vi hade vuxit upp på sjätte kåren, först som juniorsoldater, "stora" soldater och nu lokala ledare. 

Vi var på väg till Norge. Rut skulle bara föda fram vår yngste son i mitten på sommaren och sedan skulle vi åka. Vi hade hyrt ut vårt radhus i Sollentuna och allt var klart.
Till farvälmötet hade Rut skrivit en melodi på en bibelvers från Hosea. Jag vet inte om innehållet i versen var profetiskt eller om det var en programförklaring för vad vi önskade använda våra liv till. Men där stod vi på plattformen och sjöng tillsammans (Det fanns bara 1917 års översättning på den tiden):
"Sån ut åt eder i rättfärdighet,  skörden efter kärlekens bud, //:bryten eder ny mark://  ty det är tid att söka HERREN,  för att han skall komma och låta rättfärdighet regna över eder." (Sedan börjar det om från början igen och slutar med orden "bryten er ny mark ty det är tid att söka Herren")

Du kan förstås inte höra hur den låter, men det var en fantastiskt fin melodi. Jo, det handlade verkligen om att bryta ny mark. Efter ett år i Norge sålde vi radhuset i Sollentuna.

Under veckan som gått har jag också fördjupat mig i Världsevangelisten Smith Wigglesworth, som går under benämningen "Trons apostel". Han kom ganska tidigt i kontakt med Frälsningsarmén och blev soldat. Han gifte sig senare med en frälsningsofficer, som fick sluta som officer efter giftermålet eftersom officerare inte kunde vara gift med icke-officerare på den tiden.

Det är ingen som vet om Smith Wigglesworth slutade att vara soldat eller om han var det livet ut. Han dog 1947 (Det betyder att jag är från samma tidsepok som han, fast inte så länge. Jag föddes 1946). Du kan läsa inlägget som jag skrev i veckan HÄR.

Men just nu är vi i Frufällan. Du kanske undrar varför Frufällan heter Frufällan. Ja, det är det många som gör och det är väl ingen som med säkerhet vet. Däremot finns det många olika gissningar. Du kan googla på namnet får du se.
Men jag vet i alla fall var Frufällan ligger. Frufällan hör till Borås kommun och ligger norr om om staden, mellan Borås och Fristad. I Fristad bodde vi i tre år efter nämnda Norgevistelse som varade i nio år. Vi har lämnat efter oss barn lite varstans där vi har bott.

Efter de tre åren i Boråstrakten skulle vi flytta till Stockholm och Lännerstahemmet. Äldste sonen blev kvar i Borås och vi sover nu över i hans familjs hus i Frufällan.

Men det finns ännu en orsak att vi besöker Borås. Mellansonen är numera lärare på Jelöy Folkehögskole i Norge (där vi bodde innan vi flyttade till Borås). Han, eller rättare sagt hans fru, födde familjens tredje barn i somras. Det blev en pojke och han fick namnet Charlie (Ruts pappa hette dessutom Charles). Mellansonens fru har sina föräldrar i Kinna i Boråstrakten, och nu är vi alltså i Borås för norgefamiljens barndop för tredje gången i Kinna kyrka.

Nu måste jag också, för familjefridens skull, nämna att vi har ytterligare en son. Den yngste sonen, som blev kvar i Stockholm då vi flyttade till Lettland. Ja han var då redan bortgift och hade flyttat hemifrån en stund tidigare.

Charlie skötte sig utmärkt under hela ceremonin. Här ser du Charlie (Det är han utan skägg) tillsammans med sin pappa.

Men nu är det söndag, barndopet är över. Det var fantastiskt roligt att träffa  barn och barnbarn och annan släkt. Men nu är det snart dags för en ny vecka.

Jag ber att Herren ska ge dig en välsignad vecka.
Peter Baronowsky

17 nov. 2018

Det glöder i Sverige

- Rigmor Holst i Inblick -
Om det så bara finns en liten glöd, ska det inte stora vindpustar till innan det brinner ordentligt. Det pyr lite här och var i Sverige. Många församlingar ”tronar på minnen på fornstora dar”, och har fastnat i tanken, att den tiden är ett minne blott. Så finns det andra, som liksom glöden i en gammal ekrot, vägrar att ge upp. Glöden pyr och värmer fortfarande. Blotta insikten om det gör att vissa människor ser möjligheterna att öppna det andliga spjället och låta det flamma upp igen.

Trenden vände
– Länge var vi 12 medlemmar. Som svar på bön har Gud gjort under. Så skulle vi nog kunna sammanfatta det hela. Fram till 2009 var vi tolv medlemmar i församlingen men sedan vände trenden. Antalet medlemmar har ökat till 33 och flera är på väg in, säger Eva Simonsson och Lars-Elve Rask som är två av entusiasterna i församlingen.
Eva och Lars-Elve skrattar när de tänker tillbaka på hur det var.
– Fram till 2011 gick vi på utedass och bar in och ut vatten men i samband med att vi ökade bestämde vi oss för att satsa för framtiden. Då gjordes en tillbyggnad som rymmer kök, toaletter, dusch och ett övernattningsrum.
Eftersom man inte har någon egen pastor anlitas talare som församlingen lärt känna. Via församlingens hemsida kan man ta del av predikningarna. Men historien slutar inte här.

Gudstjänst och kyrkfika
Varannan söndag klockan 09.30 möts vanligen 30 till 40 personer för att fira gudstjänst och dela kyrkfika med varandra. Barn- och ungdomsarbetet består av söndagsskola och juniorverksamhet. Juniorerna är från nio år och uppåt och de träffas på fredagskvällarna till olika aktiviteter som bad, hobby, utflykter och filmkvällar.
– Två av församlingens medlemmar utbildar sig just nu till pastorer inom Ekumeniakyrkan. Åtta personer har också deltagit i bibelskola på distans via Frälsningsarmén. Det är verkliga bönesvar eftersom vi har bett om arbetare till skörden.


Läs mer HÄR.

Inför söndagen - VAKSAMHET OCH VÄNTAN

Sef 3:8-13, Upp 3:10-13, Matt 25:1-13, Ps 139:1-18
- kyrkoaretstexter.se -
Vissa vägsträckor i USA består av milslånga raksträckor. På dessa sträckor finns skyltar som uppmanar föraren att ställa sig själv frågan om man håller på att somna, och i så fall stanna till vid nästa avfart. (Se bilden till artikeln)

Söndagens texter uppmanar oss att ställa samma fråga till vårt andliga liv, håller vi på och somnar till medan vi väntar på Jesu ankomst?

I Matteus kapitel 24-25 finns det femte av Jesu större tal i Matteus. Jesus sitter på Olivberget öster om Jerusalem och besvarar han lärjungarnas frågor om hans andra återkomst och tidsålderns slut, se Matt 24:3.

Jesus berättar om olika tecken i naturen och världen. På samma sätt som man vet att det snart blir sommar när fikonträdet börjar knoppa, kan man förstå när tiden närmar sig. Samtidigt är han också tydlig med att ingen vet dagen och timmen då han kommer tillbaka, inte ens änglarna i himlen, inte ens Sonen - bara Fadern (Matt 24:36).

Jesus säger till lärjungarna att de måste vara vakna och beredda eftersom Människosonen kommer i en timme då ni inte väntar det.


Läs mer HÄR.

16 nov. 2018

Smith Wigglesworth - Trons apostel

Jag har nyligen läst en bok av Smith Wigglesworth och jag har även läst en del om honom.

Wigglesworth var utan tvekan en av de "stora" världsevangelisterna. Under uppväxttiden gick han först till en Episkopalkyrka, då han var tretton år gick han till en Weslyansk Metodistkyrka. Då han var sexton år fick han kontakt med Frälsningsarmén. En av dem som skrivit Wigglesworths historia beskriver dåtidens Frälsningsarmé på följande sätt: "Under dessa dagar upplevde man inom Frälsningsarmén en häpnadsväckande nivå av Guds kraft. Många föll  under Andens kraft och kunde ibland bli liggande under 24 timmar. De bad, fastade och ropade om femtio eller hundra frälsta under veckan och de fick normalt det som det bad för."

Smith Wigglesworth blev soldat i Frälsningsarmén och blev senare förälskad i en frälsningsofficer som hette Mary Jane Featherstone. Kärleken blev så stark att de till slut måste gifta sig. Mary Jane fick då sluta som officer. På den tiden fick officerare bara vara gifta med officerare.

Såvitt man vet avslutade inte Smith Wigglesworth sitt soldatskap i Frälsningsarmén utan var soldat till sin död 1947.

Wigglesworth hade en framgångsrik helandetjänst och tusentals blev frälsta och helade vid hans möten. Vid flera tillfällen uppväckte han döda.

Mary Jane dog plötsligt 1913. Wigglesworth bad för henne och befallde döden att släppa henne. Hon kom tillbaka till livet och sa "Smith-Herren vill ha mig nu". Med stor sorg svarade Wigglesworth "Om Herren vill ha dig, ska jag inte hålla dig tillbaka".

Wigglesworths tjänst grundades på fyra principer:
1. Läs Guds ord.
2. Ta in Guds ord till dess det intar dig.

3. Tro på Guds ord.
4. Handla på Ordet.

Källor:
Guds generaler - Roberts Liardon
Smith Wigglesworth trons apostel - Stanley Howard Frodsham
Diverse artiklar på internet


Boken jag läste av Wigglesworth var "Ständigt växande tro". Du kan läsa mer om boken HÄR.

/PB

Andreas Nielsen: Hedra din far och mor

- Andreas Nielsen i Dagen -
Den viktigaste gåvan jag kan ge mina barn är att älska min fru.
Heder och att hedra är något som vi i Sverige har svårt att veta hur vi ska hantera. Det provocerar vår jantelag, att ingen ska tro att de är något.

Heder har även till stor del tagits till fånga av matchokulturen och konstiga religiösa förhållningssätt. Som att heder är något vi ska försvara. En förolämpning som tidigare ledde till en verbal dispyt får regelbundet unga killar med tillgång till vapen att döda i Stockholm. Hedern ska försvaras. Men heder är inget som man tar eller som ska avkrävas. Det är först och främst något man ger.

När Jesus kom till Nasaret såg människor bara snickarsonen, Josefs och Marias son. Han skulle minsann inte kunna intala dem att han var Messias. Han hade varit så nära dem genom sin uppväxt att de inte kunde se förbi det mänskliga och vägrade hedra det gudomliga i människosonen. Johannes skriver att Jesus därför inte kunde utföra de under och tecken som han annars gjorde. Som en konsekvens av att de inte hedrade Gud i honom blockerade de Guds kraft.

Jag undrar hur mycket av det Gud velat göra i våra liv vi har missat och blockerat för att vi inte förstått värdet av att hedra det mänskliga som Gud använder.

Läs mer HÄR

15 nov. 2018

Sexhandeln i Helsingborg ökar – flera gripna för sexköp

Erbjuds stöd
En av polisens främsta samarbetspartners är Frälsningsarmén som har Helsingborg som ett pilotprojekt i samband med en nationell satsning på att förhindra prostitutionen.

– Hos oss erbjuds tjejerna en möjlighet att få stöd och hjälp och kunna ta sig ur sexhandeln, om de vill, säger Emma Cotterill, jurist på Frälsningsarmén i Helsingborg.

Läs mer HÄR.

Josefine Arenius: Unga vill ha mer än trivseltro

Vad ger din tro dig som inget annat ger? Vad är den värd?

- Josefine Arenius i Dagen -
Allting jag uppgav. Allting jag vann. Är det sant? Vad har jag gett upp? Vad har jag vunnit? Är det någon skillnad på mitt liv gentemot alla andras liv för att jag har gett upp något? För att jag har vunnit Jesus? Tankarna snurrar i bilen hem från ännu en predikoresa. Ännu en söndag då jag, med hjärtat i handen, ställt mig framför okända människor och sagt att vi måste börja tala om hur vi ska vara församling tillsammans. Förra sommaren förlorade vi min ingifte farbror. Efter ett långt och innehållsrikt liv gav hans kropp upp och vi var många som slöt upp för att tacka vår himmelske far för en varm och klok mans livsgärning. När den gamle missionärens kista bars ut ur kyrkan av hans söner och sonsöner sjöng vi tillsammans om den saliga vissheten om förtröstan, styrka och mod.


I bilen på väg hem från Pingstkyrkan i Västergötland drabbar sången mig igen. Jo, jag vet. Jag vet att jag inte kommer med några nyheter när jag säger att vi måste börja prata om hur vi är församling tillsammans. Jag vet att det görs i kyrkor och kapell över hela landet. Men jag tror inte jag sticker ut hakan för långt om jag hävdar att många av oss kristna i Sverige har hemfallit åt en slags trivseltro. Vi tror, vi säger det till folk som frågar, vi ber och vi blir glada när vi får eller hör om bönesvar.


Läs mer HÄR.

Böneledare: "Nu behöver Guds församling be"

- Världen idag -
Utfallet i onsdagens partiledaromröstning är en signal till Guds församling i Sverige om att be. Det menar Patrik Sandberg, ledare i nätverket Sverigebönen med en allvarlig vädjan till troende och kyrkor i landet.
Under hela tisdagen och natten mot onsdagen hade nätverket Sverigebönen uppmanat till intensiv bön inför den avgörande omröstningen i riksdagen.
Men inte heller denna gång fick Sverige någon regering och Patrik Sandberg framhåller allvaret i detta.

– Vanliga människor blir lidande och näringslivet påverkas negativt, säger Sandberg, som efterlyser ansvarstagande för Sverige hos flera politiska ledare.

Han pekar särskilt på Annie Lööf.

– I sitt tal i dag nämnde hon Sverigedemokraterna sju gånger men hon sade ingenting om Sverige, påpekar han.

Den svenske böneledaren vill se politiker som ödmjukar sig och visar beredskap till eftergifter. Men en nyckel till genombrott, anser han, är att Guds församling ödmjukar sig i bön inför Gud. 


Läs mer HÄR.