22 juli 2018

Tdig söndagsmorgon den 22 juli

             Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Eftersom "Tidig söndagsmorgon" utgår från min personliga utkikspunkt på livet börjar jag idag med det mest personliga: födelsedagar!

Förra veckan fyllde den yngste sonen 39 år. Eftersom barnafödandet i vår familj pågick under nio år kan du räkna ut hur gammal äldste sonen är. Sönerna börjar bli vuxna.

Den här veckan har vi dessutom upplevt en verklig födelsedag. Mellansonen blev pappa igen och mellansonens fru blev samtidigt mamma igen. Det var en liten pojke som för första gången fick se dagens ljus.

På bilden ser du den nya familjemedlemmen beskådas av sina båda storasystrar. Jag tror att vi har en liknande bild från 39-åringens födelse där han då beundrades av sin två storebröder.

Det var det personliga. Under sommaren har vi också haft tid att reflektera över verksamheten med rupeba. Vår affärsidé är: "Vi vill med rupeba förmedla kristen undervisning i tal och skrift till "uppbyggelse, uppmuntran och tröst" (1 Kor 14:3)


Vi har en passion att förmedla kristen undervisning till Guds folk. Vi har hittills förmedlat sådan undervisning som vi själva producerat, men nu vill vi utöka förmedlandet till att även förmedla  speciellt utvalda böcker som vi varmt vill rekommendera. Häll utkik efter nya boktitlar under fliken "AFFÄREN" på vår hemsida www.rupeba.se.

Vi har också en passion för att stimulera Guds folk att läsa Guds ord. Just nu pågår ett projekt där vi läser Gamla Testamentet på två år. Varje morgon skickar vi ut ett mail till alla som har anmält sig att vara med. Vi har för närvarande över 200 mottagare på utsändningslistan. Just nu har vi avslutat GT-boken del 5 till och med Jesaja bok. Det kommer mer information om GT-boken del 5 i morgon. Vill du också vara med? Skicka ett mail till info@rupeba.se och skriv UTMANINGEN som ärendemening, så får du en miniandakt från dagens kapitel nästa morgon. Det kostar naturligtvis ingenting.

Men just nu är det söndagsmorgon och snart dags att ge sig iväg till gudstjänst.

Ha en välsignad vecka!
Peter Baronowsky

21 juli 2018

En-om-dan den 21 juli - 1 Pet 1:19

Han betalade med sig själv
"Nej, det var med blodet från ett lamm utan fel eller fläck, Kristi dyrbara blod." (1 Pet 1:19)

Dagens bibelord börjar med ordet ´nej´. Det syftar tillbaka på versen innan där det står att det inte var silver eller guld som friköpte oss från det meningslösa livet. Även om pengar och materiella tillgångar är bra att ha många gånger kan det inte friköpa oss från ett meningslöst liv. Inte ens om vi skulle vara oändligt rika. Inga pengar i världen kan klara det, även om många försöker skapa mening i sina liv genom ägodelar.

Det som verkligen kan friköpa från ett meningslöst liv är däremot ´Kristi dyrbara blod´.  Det hade varit en lättare väg för Gud att betala med materiella tillgångar. Han är ju Herre över hela världen. Men Gud betalade inte med något utanför sig själv. Han betalade med sig själv för att jag skulle få bli friköpt från ett meningslöst liv och född in i ett meningsfullt liv.

Så högt har Gud älskat världen att han gjorde just detta. Han betalade med sin egen son för att ingen skulle gå under utan alla få ett evigt liv (Joh 3:16)

Dagens manna: Han betalade med sig själv. Läs mer om En-om-dan HÄR.
 

Frälsningsarmén vill hjälpa porrberoende att starta om

- Världen idag -
Frälsningsarméns nya projekt Startaom.se är ett anonymt forum för att börja prata om vad nätporren gör med konsumenten. Genom projektet vill man hjälpa individer att bryta med sin konsumtion av nätporr om de upplever sig beroende. – Det viktigaste är att vi pratar om det här, att det finns utrymme att vara sårbar och inte behöva skämmas för att det är något man har problem med, säger projektutvecklaren Lovisa Landälv.

Lovisa Landälv har under flera år engagerat sig i kampen mot människohandel och arbetat vid Frälsningsarméns boenden.

– Vi ville jobba förebyggande mot människohandel och började prata om pornografi och hur det påverkar efterfrågan på sexuella tjänster. Vi insåg då att konsumtionen av porr också kan vara skadlig och att det finns en beroendeproblematik, både i samhället och inom kyrkan, förklarar hon.

Läs mer HÄR.

Inför söndagen den 22 juli - ANDLIG KLARSYN

- Från kyrkoaretstexter.se -
8:e SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
Mik 3:5-8, 1 Joh 4:1-6, Matt 7:15-21, Ps 119:30-35


Texten från Matteus 7:15-21 är hämtat från sista delen i Jesu bergspredikan. Temat är andlig klarsyn för att känna igen falska profeter.
En falsk profet är någon som säger sig tala inspirerat av Gud och föra hans talan, men inte gör det. "På deras frukt ska ni klart och tydligt känna igen dem", säger Jesus i vers 16.
 

Jesus använder välkända bilder från växtriket för sina åhörare. Man plockar inte vindruvor från törnbuskar eller fikon från vilda tistlar. Det är inte osannolikt att Jesus pekar på törnbuskarna och tistlarna där på sluttningarna vid Genesarets sjö och liknar de falska profeterna vid dem. De har ingen ätbar frukt, de tar över och kväver andra växter runt sig och de river, sticker och bränner den som rör vid dem. På långt håll kan de se vackra ut och taggarna syns inte, men när man kommer närmare kan man klart och tydligt känna igen dem.

Det är intressant att det grekiska grundordet för törne är "akmen". Det kan översättas till "extremer" och beskriver något som dras till den yttersta punkten, som t.ex. en vass spets eller tagg. I sammanhanget kan det syfta på läror som ensidigt bara betonar en sak. Bibeln talar t.ex. om både "nåd och sanning" som ett begrepp. Undervisning om nåd utan sanning blir en falsk lära, på samma sätt som sanning utan nåd också blir det. 

Läs mer HÄR.

20 juli 2018

En-om-dan den 20 juli - 1 Pet 1:18

Friköpt från ett meningslöst liv
"Ni vet att det inte var med förgängliga ting, silver eller guld, som ni friköptes från det meningslösa liv som ni övertagit från era fäder." (1 Pet 1:18)

Friköpt från ett meningslöst liv? Man brukar annars tala om att vara friköpt från synd och skuld. Men friköpt från ett meningslöst liv?

Jo, jag måste säga att livet utan Jesus är ett meningslöst liv. I alla fall som jag ser det. Om inte Gud fanns så går hela livet ut på att födas, växa upp, utbilda sig för ett arbetsliv som gör det möjligt att skaffa pengar för sin försörjning. Några lyckas bra med det, andra mindre bra. Men hur bra vi än lyckas, hur rika vi än blir "får vi ingenting ta med oss när vi dör", som trubaduren sjöng. Vi är då bara en meningslös parentes i världshistorien.

Det meningslösa livet, säger bibelversen, har vi övertagit från våra fäder. Men då vi blir födda på nytt får vi ett nytt liv att överta från vår nya Fader i himmelen. Vi blir friköpta från ett meningslöst liv och födda in i ett meningsfullt liv.

Mitt liv blir då inte en meningslös parentes. Jag lever i Guds stora omsorg och kärlek och det finns en gudomlig plan med mitt liv. Det är ett meningsfullt liv!

Dagens manna:  Friköpt från ett meningslöst liv Läs mer om En-om-dan HÄR.

Det sker ett politiskt under i Etiopien

- Olof Edsinger i Världen idag -
Etiopien är ett av Afrikas största länder, med totalt 105 miljoner invånare. För många kristna är landet känt för att det var här som svensk utlandsmission tog sin början, men också för att frukten av denna har varit så överväldigande. Den lutherska Mekane Yesus-kyrkan är till exempel världens största i sitt slag, med en tillväxt på otroliga 800 000 personer under 2017.

Just nu pågår dock även vad som skulle kunna kallas en politisk väckelse i Etiopien. Bakgrunden till detta är från början dyster. Under de senaste tre åren har landet erfarit återkommande konflikter, inte minst mellan regeringstrupper och den största folkgruppen oromo. Sammandrabbningar, massgripanden och tortyr har flimrat förbi i nyhetsflödet.


Läs mer HÄR.

Frälsningsarmén: Ge andlighet plats i valet

- Dagen -
Ska vi råda bot på den psykiska ohälsan måste vi börja ta människors andliga behov på allvar. Det säger Peter Jonasson, Frälsningsarmén. Nu uppmanar han politikerna att ta med de andliga behoven in i valrörelsen.

– Vi kan inte ha ett samhälle som bara pratar om soppa och tvål. Människan är också en andlig varelse. Ska vi komma till rätta med de problem som vi har i vårt samhälle måste vi tala om hela människan, och även börja prata om de eviga frågorna, säger Peter Jonasson.

Soppa, tvål och frälsning är orden som sammanfattar det som Frälsningsarmén vill erbjuda människorna.

Peter Jonasson, som jobbar med metodstöd för Frälsningsarméns andliga utveckling, har på senare tid funderat mer och mer på vad han anser är en total avsaknad av det andliga perspektivet i politiken, valrörelsen och den allmänna samhällsdebatten i stort.


Läs mer HÄR.

19 juli 2018

En-om-dan den 19 juli - 1 Pet 1:17

Gudsfruktan
"Om ni säger Fader när ni åkallar honom som dömer var och en efter hans gärningar utan hänsyn till person, lev då i gudsfruktan under den tid ni vistas här." (1 Pet 1:17)

Ännu en gång påminns vi om att det vi upplever nu inte är platsen för vår slutförvaring. Jesus ska komma tillbaka en dag och det är ett av Nya Testamentets huvudteman.

Men den här versen talar också om för oss hur vi ska leva, "under den tid ni vistas här". Vi ska leva i gudsfruktan. Hur gör man då?

Ordet gudsfruktan ger kanske vid första anblicken intrycket att vi ska frukta, vara rädda för, Gud. Men det är inte det som är meningen. Gud vill inte att vi ska gå och vara rädda för honom. Tvärtom. Då Nya Testamentet talar om att Jesus ska komma tillbaka är det för att vi inte ska känna oro och för att trösta oss. "Känn ingen oro... jag skall komma tillbaka och hämta er till mig" (Joh 14:1-3). "Ge nu varandra tröst med dessa ord." (=orden om att Jesus kommer tillbaka och hämtar oss) (1 Tess 4:18).

Hur ska vi då förstå innebörden av ordet gudsfruktan? Synonymordboken föreslår: "vördnad för Gud, fromhet, rättfärdighet, gudfruktighet". 

Ordboken förklarar gudsfruktan med följande ord: "det att vörda och dyrka Gud och lyda hans bud"

Frågorna för oss blir då:  - Hur kan jag på bästa sätt vörda Gud? - Hur kan jag på bästa sätt dyrka Gud? - hur kan jag på bästa sätt lyda hans bud?

Dagens manna: Ett liv i gudsfruktanLäs mer om En-om-dan HÄR.