6 maj 2021

Början i moll men finalen i dur…

 


Evert Taubes kända visa ”Rosa på bal” har fångat upp den här frasen om att också en sorgsen låt i moll kan få en jublande final i dur. Inom musikvärlden är det faktiskt så att många fler stycken börjar i moll och slutar i dur än tvärtom. Under renässansen började man använda en teknik som kallas för pikardisk ters. Det innebär att man i slutet av ett mollstycke, nästan överraskande, höjer tonikans ters så att musiken slutar i dur.

Så kan det bli också i våra liv. Ett dystert liv kan förvandlas till något ljust

Stanley Jones skriver i sin bok ”Konsten att leva”:

-        Vad som borde vara står inför det som är och begär en ändring.

Många människor ser på sina liv och resignerar inför det faktum att ingenting blev som de hade tänkt sig. Om du tillhör den gruppen kanske du behöver fundera över det här uttalandet. Du vet var och vad du borde vara, men omständigheterna har fört dig dit du inte vill. Kanske är det så, att det ditt liv borde vara begär en förändring av nuet.  

Om du skulle snabbspola ditt liv framåt i tiden. Vart är du då på väg? Är du på väg överhuvudtaget? Eller står du bara stilla och grämer dig över att det blev som det blev?

Stanley Jones skriver också:

-        Utan gudomlig ledning är livet som en slang med vatten, som rinner bort till ingen nytta. 

Om man däremot har tagit emot en livsplan från Gud, har man något att utgå från i livet. Med Gud får livet en mening och ett mål.

De första lärjungarna var helt beroende av den helige Andes ledning i sina liv. Ofta fick de känna att de hade fantastisk framgång och den helige Ande sanktionerade alla deras planer. Men ibland blev Andens ledning ett nej! I Apostlagärningarna 16:6-7 läser vi:

-        ”… de förhindrades… av den helige Ande att förkunna ordet i provinsen Asien…”

De fick ett nej för att ledas till ett viktigare ja. De stängda dörrarna till Asien betydde en öppen dörr till Europa. En makedonisk man kallade dem till sig, till Europa och till oss. När Gud stänger en dörr, öppnar han alltid en större. Och Stanley Jones fortsätter:

-        Guds hinder är Guds välsignelser – alltid – om vi bara vet hur vi skall ta dem.

Den svenska längdskidåkaren Frida Karlsson sa i en intervju:

-        Jag förlorar aldrig. Antingen vinner jag eller också lär jag mig. Och så går jag stärkt ur alla lägen. Vi ses i spåren framöver.

När prövningen kommer handlar det inte om ditt förflutna. Det handlar alltid om din framtid. Inte om vad du har varit, men om vad du kan bli.

Många kristna lever sina liv i olika molltonarter och tänker att det är så det måste vara. Men för den som lever i Guds rike och låter Gud dirigera musiken kan varje stycke sluta i en pikardisk ters. Det mörkaste mörka kan förvandlas till strålande ljus.

Gud vet var du har varit, men han vet också vad du kan bli om han får ta hand om ditt liv. Ingen av oss kan förändra det som varit, men alla kan vi få en fantastisk final.

DAGENS ANDAKT, den 6 maj


 ”… dem som lever i tron på Jesus Kristus " (Ef 1:1)

När Paulus skrev brevet till de kristna i Efesos riktade han brevet till ”dem som lever i tron på Jesus Kristus”. Detta är en grundläggande definition på vad det innebär att vara kristen. Att ”leva i tron” innebär att allt jag gör, säger och är, på något sätt är relaterat till denna verklighet. Om jag ”lever i Sverige”, påverkar detta hela mitt förhållningssätt även om jag inte varje dag går och tänker på att jag faktiskt lever här. Jag betalar min skatt och blir jag sjuk tar jag ut de rättigheter som hör ihop med att jag lever i Sverige. När jag arbetar gäller svensk arbetsmarknadslagstiftning och när jag går och handlar så handlar jag för svensk valuta.

Att vara kristen är att ”leva i tron” och det för självfallet med sig vissa plikter, men också många förmåner. Att leva i tro är inte att krampaktigt kämpa med frågan om Gud finns eller inte. Det handlar i stället om att vila i förvissningen om att jag får tillhöra honom, att jag får lita på honom, och då får jag också uppleva att han tar hand om mig. Jesaja 7:9 säger ”Om ni inte har tro ska ni inte ha ro”. Men det omvända gäller också, nämligen att om vi har tro ska vi ha ro.

BÖN

Tack Jesus att jag får tillhöra dig. Hjälp mig att vara tacksam för att jag får ha min sanna identitet i dig. Hjälp mig att verkligen leva i tron på dig och din makt att ta hand om mig idag, så att jag kan få uppleva den vila som detta innebär.

UTMANINGEN 6 maj - Pred 11

 

SÄND DITT BRÖD ÖVER VATTNET

Bibelläsning: Predikaren 11
Läs bibeltexten här

 "Sänd ditt bröd över vattnet, ty med tiden får du det tillbaka"  (Pred 11:1 FB)

Att dela med sig och ge bort av det man har kan kanske ge intrycket att vi får mindre kvar själva. Men i själva verket är det tvärtom.


Då vi betalar vårt tionde, då vi ger pengar till människor i nöd, då vi ger till missionen, säger bibelordet att det kommer att komma tillbaka med tiden.


Då en kår ger ifrån sig ungdomar till officersskolan kommer det att löna sig för kåren. Vi har en kår i Lettland som de senaste åren sänt åtta soldater till att bli officerare i Frälsningsarmén. Just nu ser det ut som det är färre ungdomar på kåren, men "med tiden får du det tillbaka" (vers 1).


I Guds rike gäller en annorlunda lag. Ju mer du ger av dig själv, din tid och dina resurser, ju rikare blir du. 

- Mannakorn att tugga på under dagen: "Den som unnar andra gott blir själv välsignad" (Ords 22:9)

____________________
Innehåll:
Det du sår skall du också skörda.

Kommentar:
De första verserna talar om socialt engagemang (vers 1-2). Då vi sänder bröd över vattnen gör vi det i första hand för att ge till andra. Det finns inga garantier att vi får tillbaka något av det bröd vi sänder iväg. Versen stämmer väl överens med svensk väckelsehistoria. Sverige sände under många år hundratals missionärer ut till olika delar av världen. Då hade man säkert inte en tanke på att evangeliet skulle komma tillbaka från missionsländerna. Men idag då stora delar av det svenska samhället är "avkristnat" eller har svalnat i sin kristna tro, kommer det flyktingar från de länder dit vi tidigare sände missionärer som samtidigt är missionärer som bidrar till att "återkristna" Sverige.

Om vi har uppfattat Salomo som en pessimist som tycker livet är meningslöst, finns det också i Predikaren starka uttryck av livsglädje (vers 9-10). Men kom ihåg att Gud ska hålla oss till doms för våra liv (vers 9).

Till eftertanke:
Tänk igenom uttrycket "
Ju mer du ger av dig själv, din tid och dina resurser, ju rikare blir du."
- Hur stämmer det överens med din livserfarenhet?