12 dec. 2018

Pingstvän får Nobels fredspris

Se dr Mukweges tacktal


I flera svenska församlingar visades under söndagsgudstjänsten en video där den nyutnämnde fredspristagaren tackar Nobelkommittén.

12 dec - Uppenbarelseboken 12


ANKLAGAD? – Upp 12

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 12
"Och jag hörde en stark röst i himlen säga: Nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds och väldet hans Smordes. Ty våra bröders åklagare har blivit nerkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden." (Upp 12:10-11 FB)

I Uppenbarelseboken får vi ofta se in i det som sker "bakom kulisserna". Vi ser att djävulen kallas åklagaren och att han anklagar oss dag och natt. Ibland kanske vi till och med "hör" inom oss alla anklagelser som dag och natt riktas mot oss och som kan få oss att må väldigt dåligt.

I bibelavsnittet ovanför talas det om dem som övervunnit åklagaren. De övervann honom med två vapen:

1/ Lammets blod
Det handlar om förlåtelsen från Jesus och om beskydd. De litade inte på sin egen förträfflighet eller rättfärdighet utan var ständigt beroende av Guds beskydd och förlåtelse.
2/Sitt vittnesbörd
De vågade vittna om frälsningen och förlåtelsen genom Jesu blod.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Det finns befrielse och förlåtelse i kraften från Jesu blod. Det är mitt vittnesbörd.

  

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Översikt:
Vers 1-6 - Kampen mellan kvinnan och draken.
Vers 7-12 - Mikael och hans änglar i kamp mot djävulen och hans änglar som blir besegrade.
Vers 13-14 - Draken förföljer kvinnan
Vers 14-17 - Då djävulen misslyckas med att besegra henne, återupptar han sitt krig mot hennes avkomma.


Kommentar:
I kapitlet möter vi ett antal aktörer som är mer eller mindre klart definierade.
Vi möter en havande kvinna som föder barn
Vi möter en drake som strider mot kvinnan och mot kvinnans avkomma

Draken är tydligt definierad som ormen, djävulen, Satan (vers 9)
Sedan finns det många sätt att se på de andra aktörerna.
Här kommer ett försök att förstå dessa symboler, utan att på något sätt påstå att jag själv har den fullkomliga sanningen.

- Kvinnan kan vara Israel som föder en son, Jesus.
- Sonen, som ska styra alla folk blir uppryckt till himlen (Jesu himmelsfärd)
- Kvinnans övriga barn blir också uppryckta till himlen (Församlingens uppryckelse före den stora Vedermödan)

Församlingen förföljs och anklagas av den Onde (våra bröders åklagare, vers 10)
Församlingen övervinner den Onde genom Lammets blod och sitt vittnesbörds ord (vers 11)
Draken fortsätter att kämpa mot församlingen (de som blir kristna under vedermödan). De kallas här "kvinnans övriga barn" och "de som lyder Guds ord" (vers 17).

Vi möter också en tidsangivelse i vers 6. Tiden som anges är 1.260 dagar, det vill säga hälften av den stora Vedermödan som ofta förmodas vara en sjuårsperiod.


Till eftertanke:
Vad tänker du om allt detta? Är det meningsfullt att försöka förstå alla symboler i Uppenbarelseboken? Om de inte har någon betydelse varför finns de då med i Bibeln?

11 dec. 2018

"Inför en världsdiktatur omgående"

- Ruben Agnarsson i Inblick -
Torbjörn Tännsjö tror att jorden snart går under och vill därför införa världsdiktatur omgående. Kraven presenterades i Dagens Nyheter i förra veckan. – Vad händer om den globala despotin, i sin upplysthet, börjar skjuta av klimattyngande människor?, undrar Johan Hakelius som en respons på Tännsjös krav.


Just nu pågår FN:s klimatmöte COP24 i Katowice, Polen. Där ska medlemsstaterna besluta om ett gemensamt regelverk för att nå målen i Parisavtalet från år 2015.


Inför klimatmötet förespråkade vänsterpartisten och den före detta professorn Torbjörn Tännsjö en världsdiktatur för att komma till rätta med klimathotet.


I en stort uppslagen kulturartikel i Dagens Nyheter krävde han att något måste ske raskt. ”Etablerande av global styrelse får ske genom en kupp, ett slags existentiellt språng, där de suveräna nationalstaterna tvingas upphöra att finnas till. En global regering i form av en global despoti tar över. Demokratin får komma sedan.”


I DN-artikeln på närmare 10 000 tecken menade Tännsjö att lösningen på problemet måste vara ”inte global demokrati utan global despoti” och hävdade att ”om mänskligheten alls kommer att räddas, vilket är högst osäkert, så kommer det att ske med hjälp av en global upplyst despotisk styrelse.”


Läs mer HÄR.

11 dec - Uppenbarelseboken 11


TVÅ VITTNEN – Upp 11

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 11
"Och jag skall befalla mina två vittnen att profetera under ettusen tvåhundrasextio dagar." (Upp 11:3 FB)
"Människor av olika folk och stammar, språk och folkslag ser deras döda kroppar i tre och en halv dagar, och de tillåter inte att kropparna läggs i någon grav. Och jordens invånare gläder sig över dem och jublar och skickar gåvor till varandra, ty dessa båda profeter har plågat dem som bor på jorden." (Upp 11:9-10 FB)

Johannes skriver i kapitel 11 om två vittnen som vittnar och profeterar på Jerusalems gator under den sista tiden. Det är tydligt att Johannes talar om en annan tid än den han lever i. Han beskriver hur "jordens invånare" från "olika folk, stammar och språk" ser de två döda kropparna ligga "tre och en halv dag".

Detta var naturligtvis inte möjligt på Johannes tid att hela jordens befolkning kunde se under tre och en halv dag vad som hände i Jerusalem. Vi är den första generation där det är tekniskt möjligt för jordens befolkning att samtidigt se vad som händer i olika delar av världen.

De två vittnena som profeterade blev inte populära. Till slut blev de dödade till människornas stora glädje. Man blir inte alltid populär av att vittna och profetera. Det fick även profeterna i Gamla Testamentet ofta uppleva.

Också idag väcker budskapet om Jesus och Sanningen negativa reaktioner. Det är inte alltid populärt att tala om att det finns synd. Att det finns något som är rätt och fel. Att människan behöver förlåtelse för sina synder. Att människan behöver bli frälst.

Men det behövs vittnen som vågar stå upp och säga det idag: "Det finns bara en enda väg till frälsning, och det är genom Jesus. Alla andra vägar leder fel."

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta" (Apg 4:12)ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Översikt:
- Vers 1-14
Två vittnen står fram i Jerusalem. De dödas av Vilddjuret, men blir levande igen.
- Vers 15-19
En syn om Guds framtida seger

Kommentar:
Ännu ett exempel på att Johannes syn handlar om våra dagar. Idag är det helt möjligt att hela världen kan se vad som händer i Jerusalem samma dag som det händer. Vi kan se det på TV, men också genom digitala medier.

Vi fortsätter tankegången att Uppenbarelseboken kap 4-18 handlar om den stora vedermödan som Jesus talar om i Matteus 24. De kristna finns då i himlen sedan de blivit hämtade av Jesus. Jesus talar om den händelsen i Matteus 24:40-41, och Paulus i 1 Tess 4:16-18. Men vilka är då de två vittnena som uppträder här i Jerusalem under vedermödan? Här kommer ett försök till förklaring: I förbindelse med uppryckelsen försvinner många människor från jorden. Många av dem som känner skrifterna, däribland många judar, kommer då att förstå att Jesu ord om den sista tiden är sanna. De kommer då att omvända sig till Jesus och många av dem kommer att dö martyrdöden. De två vittnena i Jerusalem skulle kunna vara två av dessa nya kristna, som sedan dödas av Antikrist för att sedan stå upp igen. De två vittnena som blivit levande blir sedan upptagna till himlen synbart för sina fiender.

Därmed är det andra veropet över (vers 14). Det första veropet avslutades efter den femte basunen (kap 9, vers 12). Därefter blåser den sjunde ängeln i den sista basunen (vers 15), lovsången stiger upp till Gud och Guds vredes dag och domen proklameras (vers 18).


Till eftertanke:
- Reflektera över tanken att Johannes talar in i vår tid då han talar om tekniska lösningar som inte har funnits förrän i vår tid? Är det riktigt, eller tror du att man då övertolkar bilderna i Uppenbarelseboken?

- Kan du hålla med om att Guds vrede och Guds domar inte är avsedda att vara sadistiska, utan att skaka om människorna så att de kan finna sin trygghet i Gud?  Eller hur tänker du om Guds vrede?