12 dec. 2018

Pingstvän får Nobels fredspris

Se dr Mukweges tacktal


I flera svenska församlingar visades under söndagsgudstjänsten en video där den nyutnämnde fredspristagaren tackar Nobelkommittén.

Inga kommentarer: