19 dec. 2018

19 december - Uppenbarelseboken 19


JESUS KOMMER TILLBAKA! – Upp 19

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 19
"Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som satt på den heter Trofast och Sann, och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor, och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod, och det namn han har fått är "Guds Ord". De himmelska härarna följde honom på vita hästar, och de var klädda i vitt, rent linnetyg." (Upp 19:11-14 FB)
Äntligen är himlen öppen igen! Kapitel fyra inleds med en öppen dörr till himlen och en inbjudan att se världsutvecklingen från ett himmelskt perspektiv. Från kapitel fyra till kapitel 19:11 får vi del av Johannes syn ur ett himmelskt perspektiv. Det handlar om den ständigt pågående lovsången i himlen och om de dramatiska händelserna på jorden.
Det är en smärtsam läsning att se hur det onda tar över mer och mer och situationen på jorden förvärras under Antikrists styrelse.

Men i kapitel 19 ser vi ljuset igen. Himlen är öppen och Jesus kommer tillbaka till jorden med de himmelska härarna för att upprätta sitt fredsrike på jorden.
Vilken dag det kommer att bli!!!
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jesus kommer tillbaka!

    ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Översikt:

- Halleluja-rop i himlen - Vers 1-10
- Jesus kommer tillbaka tillsammans med himmelens härskaror - Vers 11-9
- Striden mellan vilddjuret och ryttaren med sin här - Vers 19-21

Kommentar:
Här bryter ljuset igenom i Johannes mörka vision. Efter många kapitel som beskriver tiden under den stora Vedermödan som Jesus talar om i sitt stora tal om den sista tiden, får mörkret ge vika. Jesus kommer tillbaka tillsammans med himmelens härskaror!
Då Jesus talar om den stora Vedermödan i Matteus 24, avslutas den perioden på samma sätt: Jesus kommer tillbaka till jorden (Matt 24:29).
Jesus besegrar vilddjuret och dem som hade tagit emot vilddjurets märke och tillbett dess bild (Matt 19:20)
Då Jesus kommer tillbaka kommer han inte ensam. Han kommer tillsammans med himmelens härskaror (vers 14). Det är de kristna som var med om uppryckelsen innan den stora Vedermödan bryter loss. Dessa kristna är klädda i vitt, rent linnetyg (vers 14). Linnetyget är de heligas rättfärdighet, men det är inte deras egen rättfärdighet, det är en rättfärdighet som har givits dem (vers 8). Det är Jesu rättfärdighet. En värdighet som Jesus köpte genom sin död på korset åt alla dem som tog emot Honom i tro.
Jesus kommer klädd i en mantel som doppats i blod och det namn han fått är "Guds Ord". Jesus var och är Ordet som blev kött (Joh 1:14). Och alla dem som tog emot Honom gav han rätt att bli Guds barn (Joh 1:12)

Till eftertanke:
- Vem är Lammets brud? (vers 2)

- Om församlingen (de kristna togs upp i uppryckelsen före vedermödan) är bruden (se t.ex. Ef 5:32) vilka är då gästerna som inbjuds till bröllopsmiddagen (vers 9)?  Kan det vara de som sätter sin tro på Jesus efter uppryckelsen?

Inga kommentarer: