23 dec. 2018

23 december - Uppenbarelseboken del 23

Jesus är Guds Ord förkroppsligat
I Uppenbarelsebokens första kapitel kan vi läsa att Jesus är A och O, han som är, som var och som kommer. I grundtexten står det att Jesus är Alfa och Omega, den första och den sista bokstaven i det grekiska alfabetet.

Genomgående i hela Bibeln är att Jesus är detsamma som Guds Ord.

Han fanns från början
"I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud" (Joh 1:1)


Han kom till oss och blev människa i Jesus
"Ordet blev kött och bodde bland oss" (Joh 1:14)

Han ska komma tillbaka
"Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod, och det namn han fått var Guds Ord" (Upp 19:13)


Att förbli i Honom är detsamma som att förbli i Hans Ord
"Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria" (Joh 8:31-32)


Vår kärlek till Jesus demonstreras genom vårt förhållande till Guds Ord
"Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord" (Joh 8:24)

Inga kommentarer: