22 jan. 2020

UTMANINGEN 22 jan - 1 Mos 22

HERREN FÖRSER

Bibelläsning: Första Moseboken 22
Läs bibeltexten här

”Tag din son Isak, din ende son, som du älskar, och gå till Moria land och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag skall visa dig” (1 Mos 22:2 FB)

Isak var löftets son, som Abraham älskade mer än allt annat. Så går de två där. Far och son. De har veden, elden och kniven med sig. Så frågar Isak: ”Pappa var är offerlammet?” Abraham svarar att Gud kommer nog att utse offerlammet.

Precis då Abraham är redo att offra Isak ropar Gud och stoppar Abraham. Och samtidigt fick Abraham syn på en bagge som fastnat med hornen i ett snår. Och Abraham kallade platsen Herren förser.

Detta är en förebild på hur Gud offrar sin enfödde, älskade son på korset för min och din skull. Men hur mycket det än smärtade far att se sin son lida så var det ingen som ropade ”Stopp” i det avgörande ögonblicket. Det var viktigare för far att sonen fick dö, så att han kunde ge liv till miljoner.

 Vi kan också låta berättelsen representera något som vi håller kärt. Någon vana vi tillåter oss att ha. Någon ägodel som vi älskar. Ibland måste vi vara villiga att offra vår ”Isak”. Det som vi älskar mer än Gud, för att Guds verk ska kunna gå framåt i våra liv.

- Mannakorn att tugga på under dagen: Vad är det för något som kan vara min "Isak"? Vad är det som jag måste offra för att Guds vilja ska få ske i mitt liv?
___________________

Översikt:
Vers 1-20
Gud sätter Abraham på prov; Herren utser offret (vers 13-14); Abraham får löfte om välsignelse för att han var lydig mot Gud.

Kommentar:
Situationen kan verka helt orimlig då vi läser den, även om vi vet att man inte var främmande för människooffer på den tiden.

Jag tror vi får läsa berättelser som denna typologiskt. Det vill säga som en förebild (typ) som pekar fram mot något som ska komma. I denna berättelse är det lätt att se vad den pekar på. Det pekar på det som är hela Nya Testamentets huvudbudskap: "Så älskade Gud världen att han gav den sin enfödde son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv" (Joh 3:16)


Isak frågade "var är lammet"? Frågan går vidare genom generationer, och en dag, någon gång vid vår tideräknings början, säger Johannes döparen om Jesus "Där är Guds lamm som tar bort världens synd" (Joh 1:29).

Berättelsen om hur Abraham är på väg att offra Isak återberättas också i Nya Testamentet som ett tecken på Abrahams tro på Gud (Heb 11:17-19). Abraham hade tro för att Gud till och med kan uppväcka döda om det skulle bli nödvändigt.


 Till eftertanke:
- Gud sa till Abraham: "Detta skall ske för att du lydde mig" (vers 18). Finns det områden i mitt liv där min lydnad prövas? 
- Vad är det för något som kan vara min "Isak"? Vad är det som jag måste offra för att Guds vilja ska få ske i mitt liv?
- Abraham kallade platsen för offret "Herren förser", då han såg en bagge som fastnat med hornen i en buske. Baggen fick bli det offret som offrades i stället för Isak. Har du tillfällen i ditt liv där du skulle kunna säga "Herren förser"?

21 jan. 2020

Alla går anpassningens väg

- Hans Marklund i Inblick -
De senaste decennierna har inneburit enormt stora förändringar när det gäller synen på etik och moral i vårt samhälle. Det som förr ansågs vara ett naturligt sätt att leva och orientera sig gällande etiska och moraliska frågor gäller inte längre. Frågor som äktenskap och familj, samliv, sexualitet, könsidentitet, manligt och kvinnligt, livets början och slut, abort, dödshjälp, mitt och ditt, vad är sanning, brottslighet, respekten för liv, människovärde. Ja, listan kan göras lång.


Under förra århundradet fanns det tydliga normer gällande dessa frågor och de utgjorde givna fundament på vilket vårt samhälle byggde sin etik och moral. Så är inte längre fallet.


Den person som idag söker en politisk tillhörighet i ett parti som står tydligt i frågor som äktenskap, homosexualitet, abort, med mera har svårt att hitta rätt. Anpassningen till det ”politiskt korrekta” i dessa frågor har gått långt in i vårt samhälle och i det politiska Sverige. Inget politiskt parti vågar idag särskilja sig med risken att förlora mark och popularitet i opinionen. Alla går anpassningens väg.Läs mer här: http://www.inblick.se/opinion/2020/01/16/alla-gar-anpassningens-vag

Dagens andakt 21 januari

”… om en trumpetsignal är otydlig, vem gör sig då färdig till strid…” (Apg 2:42)

Trumpeten är ett signalinstrument. Ett signalinstrument används för att kommunicera över ett större avstånd. Förr användes trumpeten i arméer för att ge signaler både i strid, i förläggning och under marsch. Det var viktigt att den signal som gavs inte kunde missuppfattas. Skulle man gå i strid var det viktigt att alla fick klart besked om detta.
I Sverige hade vi för en tid sedan en tragisk händelse där en värnpliktig dog. Befälet hade gett, vad de efteråt kallade för en ”låtsasorder”. De värnpliktiga kände inte till någon skillnad mellan en riktig order och en låtsasorder och röde sig in i ett område där man sköt skarpt. Och så skedde olyckan.
I den andliga striden är det viktigt att vi som läser Bibeln, ger tydliga signaler till människor om vad Gud säger i sitt ord, så att vi inte lurar människor att följa ett annat evangelium än det som Jesus predikade. Han sa: Ingen kommer till Fadern utom genom mig! (Joh 14:6b).
BÖN
Jesus, jag vill berätta tydligt för andra om vad du betyder för mig. Hjälp mig att använda ord som blir förstådda och hjälp mig att välja rätt tidpunkt.

UTMANINGEN 21 jan - 1 Mos 21

ISAK OCH ISMAEL

Bibelläsning: Första Moseboken 21

Läs bibeltexten här

”Men då Sara såg att den egyptiska kvinnans son hånskrattade, den som Hagar fött åt Abraham, sade hon till Abraham: ”Driv ut den här slavinnans son..” (1 Mos 21:9-10 FB)

Isak och Ismael representerar två principer:
- Isak är löftets son, det som Gud hade lovat. Det var Guds lösning.
- Ismael  representerar den mänskliga lösningen.  Att inte vänta på Guds lösning, utan att ta situationen i egna händer.

Ofta kan det vara så i våra liv och i våra församlingar. Mänskliga tankar och lösningar står i vägen för Guds övernaturliga lösningar. Då vi inte tycker att Guds löften uppfylls på det sätt vi förväntat, försöker vi lösa saken på vårt eget vis.

Vi kanske också måste säga ”Driv ut det mänskliga som står i vägen för det gudomliga.” Guds tankar är så mycket högre än våra egna tankar. Låt oss inte gå miste om Guds välsignelser genom att ta saken i egna händer.

- Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att se dina övernaturliga lösningar - och att tro på dem.
_________________

Översikt: 
- Vers 1-7
Sara och Abraham får den utlovade sonen och ger honom namnet Isak.
- Vers 8-21
Slavinnans son Ismael drivs bort. Gud visar omsorg om honom och lovar att även Ismael ska bli far till ett stort folk.
- Vers 22-33
Abraham sluter förbund med Abimelek

Kommentar:
Kapitlet börjar med orden "Gud glömde inte sitt löfte". Gud hade lovat att Abraham och Sara skulle få en son. Flera år gick och ingenting hände. Abraham var hundra år. Hebreerbrevet säger att han "var så gott som död" (Heb 11:12). Även om allt mänskligt hopp var, hade inte Gud glömt och Isak föds.

Då Sara ser att slavinnans son Ismael hånskrattar åt Isak, kräver Sara att Abraham ska driva bort Hagar och Ismael. Abraham gör som Sara krävde, men tog illa vid vis sig eftersom det var hans son. Då tröstar Gud Abraham  och säger till honom att det är genom Isak som Abrahams avkomma ska räknas.
Gud använder Saras avundsjuka för att utföra sin avsikt. Den grundar sig inte på avundsjuka utan på Guds utkorelse (vers 12). Den versen citeras och bekräftas två gånger i Nya Testamentet (Rom 9:7 och Heb 11:18) 

Till eftertanke:
Ismael och Isak används ofta om spänningen mellan det mänskliga och det gudomliga.
- Hur tänker du om spänningen mellan det mänskliga och det gudomliga i församlingen idag? 
- Vilken av dem anser du dominerar i församlingen? På vilket sätt?
- Ismael hånskrattade åt Isak (vers 9). Har du upplevt att det mänskliga hånskrattar åt det gudomliga? Hur upplevde du det? Upplevde du att du representerade det mänskliga som hånskrattade åt det gudomliga eller omvänt?

20 jan. 2020

Ändetidens segrande kyrkas bön, del 1


Böneskola


Patrik Sandberg tar oss med i bönens spännande värld. Säsong 2 har temat Att be ut Guds Ord. Säsong 1 utgår från Guds namn. Programmen på 15 min passar även att använda i bönegrupper och församlingar. 
Patrik Sandberg är ledare för den nationella ekumeniska bönenätverket Sverigebönen (www.sverigebonen.se). Det är en bred bönerörelse väl förankrad i hela kristenheten med ledare runtom i landet.

Ny bok - BORTGLÖMD GUD

Jag läste boken för några år sedan på engelska. Nu upptäckte jag att den finns tillgänglig på svenska. Bra bok om den Helige Ande som jag varmt rekommenderar.
/Peter

Beställ den genom att maila info@rupeba.se


Bortglömd Gud - Francis Chan   105:- + postens porto 59:-    191 sidor     


Kan det vara så att vi har glömt bort den person som gör att vi skiljer oss åt från varje annan religion i världen? Är Den helige Ande försummad?

Francis Chan visar oss i denna bok hur vi hittar tillbaks till den helige Ande så som bibeln beskriver honom. Han påminner oss om att vi inte är skapade och frälsta bara för att precis klara att överleva den tid vi har här på jorden.
Chan påstår att vi har glömt bort och ignorerat den helige Ande – och vi skördar katastrofala resultat på grund av det.


Det är tid att Kristi kropp idag vänder denna trend. Låt oss sträcka oss efter det kraftfulla kristna liv, lett av den helige Ande, som både Gud och vi själva längtar efter.

Det verkar inte riktigt rätt att Gud, allsmäktig och skapare av himmel och jord, skulle ha barn som kännetecknas av fruktan och osäkerhet. Gud har gett oss sin Ande så att vi ska kunna bli kända för vår kraft och kärlek. Tragiskt nog är de flesta kristna, både enskilda troende och hela samfund, mest kända för talang och intellekt än övernaturlig kraft. Vad som är ännu värre – vi är helt nöjda med det.

Om författaren:
Francis Chan är pastor för Cornerstone Church i Simi Valley i Kalifornien. Han är också grundare av Eternity Bible College och han sitter i styrelsen för Children’s Hunger Fund och World Impact. Francis ägnar mycket av sin tid åt att tala till ungdomar runt om i världen, som alla har en stark längtan efter en djupare och radikalare bibelundervisning. Hans passion är att få se den kristna församlingen ge uttryck för en mycket djupare kärlek till Jesus.

Dagens andakt 20 januariOch de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen…”  (Apg 2:42)

I den första församlingen var man noga med att stödja varandra. Man hjälpte varandra troget, och församlingen hade framgång. 

John C. Maxwell berättar i en av sina böcker om det stora behovet av fallskärmar under andra världskriget. Fallskärmarna måste tillverkas i massor och de som satt och sydde dem fick arbeta både åtta och tio timmar om dagen. Det var hårt arbete att hänga över en symaskin och sy ändlösa sömmar i färglösa tygstycken, dag ut och dag in. Och resultatet av ens arbete blev bara en formlös hög av tyg. Men varje morgon fick sömnadsarbetarna veta att varje stygn som de skulle sy under dagen, var ett led i en livräddningsaktion. De påmindes om att just den fallskärm som de sydde, kunde vara den som deras make, bror eller son skulle bära. Arbetet var en del av något större och det meningslösa blev plötsligt meningsfullt.

Som Kristi medarbetare får vi alla var med och göra en liten del. Ibland verkar det vi gör inte vara särskilt meningsfullt, men vi får komma ihåg att vår insats är en del i ett större sammanhang. Låt oss troget fortsätta och göra vår del!

BÖN
Herre, tack för att jag får vara med i din stora plan för att rädda människor. Hjälp mig att göra det du ber mig och inse att det inte finns något led i arbetet som är mindre viktigt än något annat.


UTMANINGEN 20 jan - 1 Mos 20

MED UPPRIKTIGT HJÄRTA OCH MED RENA HÄNDER

Bibelläsning: Första Moseboken 20
Läs bibeltexten här

”Men Abimelek hade inte rört henne och han svarade:  Herre, vill du döda också rättfärdiga människor? Har han inte själv sagt till mig: Hon är min syster? Och hon sade själv: Han är min bror. Med uppriktigt hjärta och rena händer har jag gjort detta.”
(1 Mos 20:4-5 FB)

Abimelek anser själv att han handlat av ett uppriktigt hjärta och med oskyldiga händer. Och Herren bekräftar att det är så i den följande versen.

Hur ofta kan jag säga att jag handlar av ett uppriktigt hjärta och med oskyldiga händer?

Hjärtat är vår inre osynliga drivkraft och våra osynliga motiv. Händerna är de faktiska gärningar som kommer ut i det synliga.

Någon har sagt att helgelse är det synliga resultatet i våra liv av den Helige Andes verk i vårt inre.

- Mannakorn att tugga på under dagen: Herre gör ditt verk i mitt liv så att det som kommer ut i det synliga görs med rena händer

______________

Översikt:
- Vers 1-7 
Abraham gör det igen! Han säger att Sara är hans syster. Kungen låter hämta Sara till sitt harem, men Gud varnar kungen i drömmen och talar om att Sara är Abrahams hustru.
- Vers 8-13
Kungen ställer Abraham till svars för att han utgett Sara för att vara hans syster och Abraham svarar att han trodde att han skulle bli dödad om man visste att han var Saras man.
- Vers 14-17
Det hela slutar med att Abraham och Sara får gåvor och att Abraham ber till Gud för kungen och hans hov.


Kommentar:
Abraham gör det igen. Då de flyttade till Egypten på grund av att det blev svält i landet, vågade han inte säga att Saraj var hans hustru (1 Mos 12:10-20). Detta höll på att sluta illa. Farao och hans hus drabbades av svåra plågor. Berättelsen slutar med att Farao skickade iväg Abram och Saraj. 

Nu händer det igen i kapitel 20. Abraham kommer till Negev. Abraham syndar igen och säger att Sara är hans syster. Kungen Abimelek tar in Sara i sitt harem. Gud uppenbarar för Abimelek i sömnen och talar om att Sara är Abrahams hustru. På nytt ställs Abraham till svars för sin synd (vers 9).

Ibland ser det ut som om vissa synder är ärftliga. Samma sak händer igen. Abrahams son Isak gör exakt samma sak då han många år senare kommer tillbaka till kung Abimelek (1 Mos 26:7+).

Till eftertanke:
Man kan kanske tänka sig att Abraham inte skulle upprepa samma synd en gång till, eftersom det höll på att sluta riktigt illa första gången.
- Hur är det med oss? Har vi en benägenhet att upprepa samma synd gång på gång, fastän vi inte vill och fastän det aldrig leder till något gott?
- Vad kan vi göra för att bryta en sådan (o)vana?

19 jan. 2020

Söndagspsalmen 19 januari - Psalm 4


FÖRTRÖSTAN TROTS OMSTÄNDIGHETERNA


Bibelläsning: Psalm 4
"När jag är trängd ger du mig utrymme…. Ni skall veta hur förunderligt HERREN tar sig an den fromme. HERREN hör när jag ropar till honom…. förtrösta på Herren…. I frid kan jag lägga mig ner och sova, ty du, Herre, du låter mig bo i trygghet" (Ps 4:2,4,6,9 FB)

Psalm 4 uttrycker tröst och förtröstan även om omständigheterna inte är de bästa.

- Då vi är trängda från alla håll, vill Herren ge oss utrymme (vers 2)
- I svåra tider visar det sig hur förunderligt Herren tar sig an oss (vers 4)
- Vi får förtrösta på Herren under livets alla förhållanden (vers 6)

Smaka på ordet förtröstan. Förtröstan innebär en fast punkt bortom mina känslor. En fast punkt bortom mina tankar och intellekt. En fast punkt, tröst bortom mina omständigheter.

Smaka på ordet för-tröstan. Att visa tillit före. Att förtrösta på Gud är att visa tillit innan vi sett honom gripa in.

Utifrån denna förtröstan avslutas psalmen med aftonbönen:
"I frid kan jag lägga mig ner och sova, ty du, HERRE, låter mig bo i trygghet." (v.9)
- Mannakorn att tugga på under dagen: "Förtrösta på Herren" (vers 6)