9 jan. 2020

Bibelskolan GT Del 1

Kapitel 1 – Varför studera Gamla Testamentets historia

Avsikten med denna kurs är att ge ett sammandrag och en översikt över det Gamla Testamentet. En fråga som ofta kommer upp är varför vi ska studera det Gamla Testamentet. Vad har vi för glädje av att studera judarnas historia? Vi lever ju i det nya förbundet.
Låt oss börja med några argument för att studera Gamla Testamentet.

Varför ska vi studera Gamla Testamentets Historia?

1. För att få översikt
Många bibelläsare har bara kunskap om enskilda händelser och detaljer i GT. Man kanske känner till några episoder i Moseböckerna, några berättelser om David, Salomo, Elias, Daniel och några utvalda verser från Psaltaren.
    Genom att ha en översikt över GT-historien och se sammanhangen mellan de enskilda delarna kommer kunskapen, förståelsen och behållningen av bibelläsningen att bli mycket större. Texter i GT som man tidigare inte fått någon behållning av, kan då man läser det i sitt sammanhang med resten av GT och i ett historiskt sammanhang få ett nytt innehåll och betydelse.

2. För att förstå Nya Testamentet
    Nya Testamentet bygger på Gamla Testamentet. Det finns i NT 296 direkta citat från GT. Dessutom finns det 613 hänvisningar till GT som inte är direkta citat, och dessa hänvisningar kommer från samtliga 39 böcker i GT.
    Delar av NT är svåra att förstå utan GT. NT kom inte till i ett historiskt vakuum, utan till ett folk i en tid med stark förankring i GT:s skrifter.
    Ord och begrepp i NT får ofta sin betydelse från GT. Utan GT skulle flera saker vara helt oförståeliga. Jesus står fram och säger: ” Han sade: "Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium!" (Mark 1:15). Utan GT hade folket behövt fråga:
-Vad är Guds rike?
-Vart ska vi vända oss?
-Vad är evangeliet?
    Varje del i detta Jesu påstående får sitt innehåll och betydelse från GT:
    Guds rike. I Psalm 95-100 ser vi Gud som Kung. Genom hela GT vill Gud upprätta sitt kungarike i sitt folk. Folket misslyckas ständigt att hålla sin del av förbundet. Men en dag ska det ske. Guds rike ska bli verklighet. Profeterna ser fram till den dagen:
-Jes 8-11
-Joel 2-3
-Daniel 7:7+27
Med den bakgrunden kommer Jesus och säger att Guds rike är nära.
    Vänd om. Profeterna i GT talade ofta om att folket måste vända sig bort från avgudarna och vända sig till Gud:
-Jer 3:12
-Jer 31:18+
    Evangeliet=Glädjebudskapet får också sitt innehåll från profeterna Jes 61. Det kommer att innebära:
-förbinda dem som har ett förkrossat hjärta
-frihet för de fångna
-befrielse för de bundna
-ett nådens år från HERREN
Jesus citerar dessa ord från GT och säger om detta evangelium:  "I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar” (Luk 4:21)

3. GT pekar fram mot Messias, Kristus
    Redan från GT:s första bok och sedan genom hela GT möter vi hoppet om att en frälsare ska komma.
    I GT möter vi också många personer som på olika sätt är förebilder (typer) på Jesus: Isak, Josef, Moses, Josua, David, Jona och många fler.
    Genom GT får vi en djupare förståelse av Jesus och av betydelsen av hans offer för oss.

4. GT är Guds ord till oss
a. GT säger om sig själv att det är Guds ord.
3.808 gånger i GT finner vi uttryck som ”Så säger Herren…”  eller ”Detta är ordet från Herrens mun…”
b. NT ser på GT som Guds ord
- 2 Tim 3:16 Hela Skriften (=GT) är utandad av Gud
- 2 Pet 1:19+ Skrivet av människor ledda av den helige Ande
- Apg 3:21 Gud har förkunnat genom…
- Hebr 1:1 Gud har talat
- Hebr 3:7 Den Helige Ande säger
c. Jesus ser på GT som Guds ord
- Matt 5:18 Inte en prick i lagen förgå
- Mark 12:36 David har själv sagt genom den helige Ande
- Matt 22:31 Vad Gud har sagt till er

5. För att få andlig kunskap och vägledning
GT är inte skrivet för att vi ska få en ökad kunskap i judarnas historia, utan för att:
- vi ska få undervisning genom det. Rom 15:4
- tjäna som exempel och för att varna oss som har världens slut inpå oss. 1 Kor 10:11

                                                        Schematisk översikt över GT

1.Gå igenom orsakerna till att studera GT. Slå upp bibelhänvisningarna,
-Vilken orsak tycker du väger tyngst?
-Har du andra synpunkter eller frågor?
2.Studera översikten över GT. Försök att komma ihåg de olika perioderna i GT:s historia, Du kommer att ha nytta av det senare.

Inga kommentarer: