11 jan. 2020

Inför söndagen - Jesu dop


- Peter Baronowky -
Johannes 1:29-33

Det är väckelse. Johannes förkunnar att Guds rike är nära. En dag står Jesus där i kön av dem som vill bli döpta. Herren hade sagt till Johannes att han skulle få se den som de alla väntade på. Tecknet var att Anden skulle sänka sig ned över honom. Och plötsligt hände det och Johannes visste.

Detta var den vuxne Jesus första offentliga framträdande. Här blir Jesus presenterad på två sätt:
1/ Där är Guds lamm som tar bort världens synd (vers 29)

2/ Han är den som döper med Helig ande (vers 33)

Det första pekar fram mot påsken. Det var där han tog bort världens synd. Det handlar om frälsning och förlåtelse genom hans blod.

Det andra pekar fram mot pingsten. I Matteusevangeliet och Lukasevangeliet står det att han ska döpa er med Helig Ande och eld.

Det handlar om korset och tronen. På korset blev frälsningen och förlåtelsen utgjuten över människorna. Då Jesus hade farit upp till Fadern och satt sig på tronen på Faderns högra sida utgöt han den Helige Ande över människorna.

Det handlar inte om vad vi gör. Det handlar om vad Jesus har gjort. Jesus på korset är garantin för min frälsning och förlåtelse. Jesus på tronen är garantin att hans kraft är utgjuten över mig.

Det handlar om korset och tronen. Eller som vi brukar säga i Frälsningsarmén Blod och Eld. 

På pingstagen förkunnade Petrus utifrån Joels bok om dessa två löfte:
- Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst

- Det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min Ande över alla människor.

Löftet gäller inte några få. Det gäller alla. Det gäller dig!

Då vi lyfter vår blick och ser Jesus på korset kan vi med frimodighet tacka för frälsningen och förlåtelsen.
Då vi lyfter vår blick och ser Jesus på tronen, kan vi med frimodighet tacka för kraften som är utgjuten över mig.

Löftet gäller inte några få. Det gäller alla. Det gäller dig!

Inga kommentarer: