7 jan. 2020

ATT FÖRÄNDRA BIBELORDET

Förra veckan kunde vi läsa en artikel i Dagen som handlar om att man i Kina håller på att skriva om Bibeln så att den bättre ska stämma överens med socialistiska värderingar. Du kan läsa artikeln här: https://www.dagen.se/nyheter/kina-kraver-omskrivning-av-bibeln-och-koranen-1.1640043.

Det handlar om att utgå från sina egna värderingar och åsikter och göra om Bibeln så att den säger samma sak som man tycker att Bibeln borde säga.
Det är ett skrämmande perspektiv som kanske bara är möjligt i en totalitär stat

Men, vid närmare eftertanke, är det inte just det som håller på att hända idag inom delar av kristenheten i västvärlden? Man begär kanske inte öppet att Bibeln ska skrivas om, men man ger bibelordet en helt annan innebörd än det den ser ut att säga.

Vi har nyligen kunnat läsa att en präst blivit "avkragad" för att hon gett uttryck för åsikter som de allra flesta kristna i världen sett som självklara tills för bara några år sedan. Det handlade om skapelseberättelsen och om samkönade relationer. Läs Olof Edsingers kommentar till händelsen här: https://olofedsinger.se/svenska-kyrkans-ledning-maste-besinna-sig/

Idag är det många som utgår från de värderingar och åsikter som råder i tiden och tolkar om bibelordet så att det ska passa med samtidens värderingar.

Ursynden, att ifrågasätta Gudsordet, upprepar sig ständigt: "Har Gud verkligen sagt" (1 Mos 3:1). Och idag följs den frågan upp av ännu en fråga "Om Gud verkligen har sagt det, är det verkligen det han menar?"

Låt oss hålla fast vid Guds ord. För vem vill vara med i en kyrka som förlorat sin egen tro?

Peter Baronowsky

Inga kommentarer: