12 jan. 2020

Söndagspsamelm - Psalm 3


HOS HERREN FINNS FRÄLSNINGEN

Bibelläsning: Psalm 3
HERRE, hur många är inte mina fiender! Många reser sig mot mig. Många säger om mig: "Det finns ingen frälsning för honom hos Gud." Men du, HERRE, är en sköld omkring mig. Du är min ära, du lyfter upp mitt huvud.” (Ps 3:2-4 FB)
David upplevde sig övergiven och isolerad. Han fick fly ut ur Jerusalem, fly för sin egen son Absalom (vers 1).
Men även om de yttre omständigheterna var katastrofala och hopplösa, fanns det en plats där David kunde finna trygghet och tillflykt. Herren fick vara Davids sköld. Även om all mänsklig ära gått förlorad fick Herren vara hans ära.
När det fanns all anledning för David att sänka blicken och fastna i de hopplösa omständigheterna, lyfter Herren upp Davids huvud. (vers 4)
Psalmen avslutas med orden:
"Hos HERREN finns frälsningen. Låt din välsignelse komma över ditt folk! Sela." (vers 9)
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herren är min sköld (vers 4). Sköldens funktion är inte att bevara mig från motstånd och prövningar, utan att beskydda mig mitt i motgångarna och prövningarna.

Inga kommentarer: